Calidade

  • Información sobre indicadores/resultados previstos:
 
Indicadores de calidade
Curso 2013-14
Curso 2014-15
IN05-PC02
Tasa de rendimiento desagregado por sexo y cohorte
90,8 (H)
99,29 (M)
100 (H)
100 (M)
IN01-PC02
Tasa de abandono desagregado por sexo y cohorte
18,2 (H)
18,2 (M)
0 (H)
6 (M)
IN02-PC02
Tasa de graduación desagregado por sexo y cohorte
72,2 (H)
77,8 (M)
88 (H)
94 (M)
IN04-PC02
Tasa de exíto desagregado por sexo
100 (H)
100 (M)
100 (H)
99 (M)
IN03-PC02
Tasa de eficiencia desagregado por sexo
94,8 (H)
88,9 (M)
100 (H)
99 (M)
IN08-PC04
Nota media de acceso desagregado por sexo
3,54 (H)
3,95 (M)
5,15 (H)
4,92 (M)
IN09-PC04
Variación de la matrícula de nuevo ingreso en el 1º curso respecto al curso académico anterior desagregado por sexo (*3)
+7 (H)
+5 (M)
-12 (H)
-2 (M)

 

 

  • Información sobre outras taxas que o título fai públicas (SGIC)

 

 
Indicadores de calidade
Curso 2013-14
Curso 2014-15
IN07-PM01
Grado de satisfación de los estudiantes con el proceso de selección, admisión y matriculación desagregado por sexo (*3)
-- (H)
-- (M)
3,28 (H)
3,28 (M)
IN10-PM01
Grado de satisfación de los estudiantes con la planificación y desarrollo de la enseñanza desagregado por sexo
-- (H)
4,14 (M)
3,26 (H)
3,26 (M)
IN14-PM01
Grado de satisfación del PDI con la planificación y desarrollo de la enseñanza desagregado por sexo
6,10 (H)
5,46 (M)
4,35 (H)
4,26 (M)
IN11-PM01
Grado de satisfación de los estudiantes con los recursos de apoyo a la enseñanza desagregado por sexo
-- (H)
3,00 (M)
3,60 (H)
3,60 (M)
 
Grado de satisfación del PDI con la servicios de apoyo a la enseñanza desagregado por sexo
6,25 (H)
5,52 (M)
4,31 (H)
4,41 (M)
IN01-PC12
Grado de cumplimiento de los objetivos de la calidad (*3)

100 %

100 %

 
A Facultade de Ciencias participou na primeira convocatoria do Programa FIDES-AUDIT, actualmente en desenvolvemento.

O Sistema de Garantía de Calidade do centro, adaptado a partir do Documento-Marco elaborado polo Área de Calidade, aprobouse o 9 de maio de 2008 en Xunta de Centro. Acceso.

O 30 de xaneiro de 2009 a CGC recibiu da Comisión evaluadora da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) o informe previo de avaliación que o cualifica de Positivo.

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal