Pinceis nun recipiente

Arte

A importancia da arte no contexto da cultura e da sociedade contemporáneas é indiscutible. De feito, a expresión artística non só reflicte profundamente a sociedade, senón que tamén contribúe como axente fundamental á creación e a transmisión cultural. 

Desde a universidade procuramos o fomento e promoción da realización de traballos de carácter artístico, máis tamén a difusión do coñecemento e da cultura a través da extensión universitaria e a formación ao longo de toda a vida. 


A Universidade de Vigo conta con dúas salas para a exhibición e divulgación do pensamento e a creación artística: a Sala Arterarte, no campus de Ourense, a a Sala X, como espazo de exposicións do campus de Pontevedra. Estas salas da Universidade de Vigo tamén se configuran como espazos creativos e dinámicos para as cidades de Ourense e Pontevedra. 


Extensión Universitaria encárgase de convocar os premios de creación artística,  unha convocatoria anual dirixida a disciplinas como a creación audiovisual, a fotografía, pintura  e maquetas musicais.

    Os contidos desta páxina xestiónaos