Que facemos?

Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo

Na Universidade de Vigo temos un compromiso coa sociedade: somos un motor de cambio e un modelo de referencia para unha igualdade real entre homes e mulleres. Para cumprir con este compromiso e traballar na mellora continua, contamos cun instrumento político para a continuación das políticas de igualdade de xénero, un plan cuadrienal, participativo e dinámico.

 

 

 Resumos de actividades

20222021 | 20202019 | 2018


Memorias 

As memorias recollen as accións e as actividades realizadas ao longo do ano o do curso, presentando datos cualitativos, cuantitativos, estatísticas e unha avaliación dos resultados obtidos en función dos indicadores marcados en cada caso.

memorias de actividade

 

Máis información:

Unidade de Igualdade
Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
igualdade@uvigo.gal
+34 986 813 419

Instagram