Manifestos da RUIGEU e da CRUE

25 N

UVigo - Igualdade 11/11/2019

Manifesto da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero das Universidades Españolas para a Excelencia Universitaria

As universidades integrantes da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero das Universidades Españolas para a Excelencia Universitaria (RUIGEU) unímonos arredor do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, para denunciar a persistencia e as novas formas de violencia machista e esixir que a erradicación da violencia de xénero pase a ser prioritaria nas axendas políticas, económicas e sociais.

Desde as universidades asistimos con perplexidade a que, desde certas posicións políticas e sociais, se negue ou se xustifique a violencia machista, a pesar de todas as evidencias empíricas que unha e outra vez as desmenten. Ademais, interpelamos os homes para que digan «Basta», rompendo o silencio cómplice coa crueldade dos que son maltratadores e coa violencia cara ás súas vítimas. 

Os datos dos feminicidios na nosa sociedade, o asasinato dos fillos e fillas das vítimas como forma de «violencia vicaria», as custodias parentais aos maltratadores, as agresións sexuais, a desprotección xurídica das mulleres denunciantes, o tráfico de mulleres e de nenas con fins de explotación sexual, o acoso sexual, a mercantilización do corpo das mulleres, a súa cousificación, o auxe da pornografía como referente de relación sexual para moitos e moitas adolescentes sen alternativa educacional adecuada, a misoxinia reaccionaria de determinados sectores da nosa sociedade, os modelos de masculinidades «tóxicas» e o sexismo socioambiental, son realidades alarmantes e preocupantes. Fronte ás diversas expresións da violencia machista dispoñemos de dúas ferramentas que, a modo de compases morados, están a marcar o camiño que cómpre seguir: o Convenio de Estambul (ratificado polo Estado español en 2014) e o Pacto de Estado contra a violencia de xénero (Real decreto lei 9/2018, do 3 de agosto, de medidas urxentes para o seu desenvolvemento). 

Neste momento político e histórico en que o clamor social arredor de «Irmá, eu si te creo», #Niunhamenos ou #MeToo, as universidades, como xeradoras e transmisoras de coñecemento crítico, pero tamén de valores, debemos (e podemos) converternos nun referente de igualdade para toda a sociedade. Facer visible os resultados das investigacións dos centros de estudos de xénero e feministas, o labor das unidades de igualdade, da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria, do grupo de traballo de políticas de xénero dentro da Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidade ou da recente figura da delegada da presidencia de Crue-Universidades Españolas para Políticas de Igualdade, son accións fundamentais para que a sociedade no seu conxunto comprenda o poder do coñecemento para transformar a realidade. 

A necesidade dunha integración estrutural e permanente da perspectiva de xénero na educación superior, a investigación e a transferencia de coñecemento manifestouse repetidamente ao longo deste ano para modificar os elementos patriarcais aínda existentes en certos ámbitos da nosa sociedade como a xustiza, a comunicación e a publicidade, a sociedade dixital, as industrias culturais e, por suposto, o propio ámbito académico e científico. 

Todas as comunidades autónomas deberían aproveitar o coñecemento e o potencial transformador das universidades para desenvolver de maneira eficaz as medidas propostas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, por medio da execución de accións de investigación, formación e sensibilización. 

A universidade está chamada a ser un referente de igualdade para toda a sociedade e a proporcionar novas formas de coñecemento desde unha epistemoloxía que dea lugar a teorías, políticas, pautas culturais e metodoloxías capaces de contribuír á erradicación da violencia contra as mulleres para avanzar así na utopía dunha sociedade máis xusta para todas e todos. 

E como referente de igualdade, a universidade debe constituírse en exemplo de loita contra a violencia machista que se poida dar no seu seo, garantindo –ademais– a protección e a reparación do dano ás eventuais vítimas.

Sen igualdade entre homes e mulleres non hai democracia; sen erradicación da violencia contra as mulleres, non hai xustiza.

As universidades que asinan o manifesto forman parte da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero das Universidades Españolas para a Excelencia Universitaria.   

 

Manifesto da Crue Universidades Españolas pola eliminación da violencia contra a muller

Madrid, 25 de novembro de 2019

Crue Universidades Españolas, a través das súas unidades de igualdade, quere unirse arredor do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller, para denunciar a persistencia e as novas formas de violencia machista e esixir que a erradicación da violencia de xénero pase a ser prioritaria nas axendas políticas, económicas e sociais.

Desde as universidades asistimos con estupor a que, desde certas posicións políticas e sociais, se negue ou se xustifique a violencia machista, a pesar de todas as evidencias empíricas que unha e outra vez as desmenten. Así mesmo, interpelamos os homes para que digan «basta» para romper o silencio cómplice coa crueldade dos que son maltratadores e coa violencia cara ás súas vítimas.

Os datos dos feminicidios na nosa sociedade, o asasinato dos fillos e fillas das vítimas como forma de «violencia vicaria», as custodias parentais aos maltratadores, as agresións sexuais, a desprotección xurídica das mulleres que denuncian, o tráfico de mulleres e de nenas con fins de explotación sexual, o acoso sexual, a mercantilización do corpo das mulleres, a súa cousificación, o auxe da pornografía como referente de relación sexual para moitos adolescentes sen alternativa educacional adecuada, a misoxinia reaccionaria de determinados sectores da nosa sociedade, os modelos de masculinidades «tóxicas» e o sexismo socioambiental, son realidades alarmantes e preocupantes. Fronte ás diversas expresións da violencia machista dispomos de dúas ferramentas que, a modo de compases morados, están a marcar o camiño que se debe seguir: o Convenio de Istanbul (ratificado polo Estado español en 2014) e o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero (Real decreto-lei 9/2018, do 3 de agosto, de medidas urxentes para o seu desenvolvemento).

Neste momento político e histórico de clamor social arredor de «Irmá, eu si créote», #Ninunhamenos ou #MeToo, as universidades, como xeradoras e transmisoras de coñecemento crítico pero tamén de valores, debemos (e podemos) converternos nun referente de igualdade para toda a sociedade. Visibilizar os resultados das investigacións dos centros de estudos de xénero e feministas, o labor das unidades de igualdade, da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria, do grupo de traballo de políticas de xénero dentro de Crue-Sustentabilidade ou da recente figura da delegada da presidencia da Crue Universidades Españolas para Políticas de Igualdade, son accións fundamentais para que a sociedade no seu conxunto comprenda o poder do coñecemento para transformar a realidade.

A necesidade dunha integración estrutural e permanente da perspectiva de xénero na educación superior, a investigación e a transferencia do coñecemento manifestouse repetidamente ao longo deste ano para modificar os elementos patriarcais aínda existentes en certos ámbitos da nosa sociedade como a xustiza, a comunicación e a publicidade, a sociedade dixital, as industrias culturais e, por suposto, o propio ámbito académico e científico.

Todas as comunidades autónomas deberían aproveitar o coñecemento e o potencial transformador das universidades para desenvolver de maneira eficaz as medidas propostas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, mediante a implementación de accións de investigación, formación e sensibilización.

A universidade está chamada a ser un referente de igualdade para toda a sociedade e a proporcionar novas formas de coñecemento desde unha epistemoloxía que dea lugar a teorías, políticas, pautas culturais e metodoloxías capaces de contribuír á erradicación da violencia contra as mulleres para así avanzar na utopía dunha sociedade máis xusta para todas e todos.

E como referente de igualdade, a universidade debe construírse en exemplo de loitas contra a violencia machista que se poida dar no seu seo e, ademais, garantirlles a protección e a reparación do dano ás eventuais vítimas.

Sen igualdade entre homes e mulleres non hai democracia, sen erradicación da violencia contra as mulleres non hai xustiza.

 

Máis información:

Unidade de Igualdade
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 419​
​​​​​​igualdade@uvigo.es