Pola plena igualdade de mulleres e homes

UVigo - Igualdade 07/03/2019

Comunicado de CRUE Universidades Españolas pola plena igualdade de mulleres e homes

Madrid, 8 de marzo de 2019

O establecemento do principio xurídico de igualdade entre mulleres e homes foi un dos grandes fitos sociais do século XX e a plena consecución dese dereito universal debe ser un dos logros colectivos que agora vexamos culminado. Os avances no camiño cara á igualdade efectiva foron o resultado dos esforzos de moitos actores sociais, moi especialmente das universidades. O noso papel é primordial na transmisión de valores para construír unha sociedade cada vez máis tolerante, xusta e igualitaria. Pero a meta non se alcanzou aínda. E xa é tempo de encarar a recta final.

As universidades somos un reflexo da nosa sociedade e nelas vemos con satisfacción como se alcanzou o equilibrio entre mulleres e homes nas súas aulas, nos seus claustros ou nos expedientes académicos máis brillantes. Con todo, tamén vemos con inquietude como persiste ese teito de cristal que frea o acceso aos postos de máxima responsabilidade, como as carreiras científicas ou académicas se ven lastradas polas cargas que asumen maioritariamente as mulleres no ámbito familiar ou como non somos capaces de atraelas cara ás carreiras tecnolóxicas. Tampouco conseguimos erradicar das nosas comunidades universitarias a violencia machista e o acoso sexual e por razón de sexo.

Todas estas desigualdades non só son inxustas e intolerables, moitas mesmo ilegais, senón que ademais nos fan perder moito talento. Sen a plena participación das mulleres en todos os ámbitos perdemos unha visión insubstituíble para a ciencia e privamos a sociedade de novos enfoques que nos conducirían a valores máis sustentables e eficientes.

Crue Universidades Españolas traballa a diario, desde as unidades de igualdade das súas universidades, para promover a igualdade dentro e fóra das nosas comunidades e, tamén, contamos cunha longa traxectoria en estudos universitarios de xénero, con magníficos equipos de investigación. Grazas a ese esforzo conxunto, temos unha lexislación e unhas políticas públicas de igualdade innovadoras que están a contribuír a conformar unha sociedade mellor e máis xusta.

Pero toda acción provoca unha reacción. O estudo das desigualdades de xénero achegou un rigoroso corpus teórico, avalado cientificamente, que non merece ser posto en dúbida con argumentos exclusivamente ideolóxicos, como se fixo nos últimos meses. As universidades queremos expresar a nosa preocupación polos debates que cuestionan a existencia mesma das políticas de igualdade e loita contra a violencia de xénero baixo o equívoco argumento de que discriminan aos homes. Por iso, pedimos que os partidos políticos traten con rigor e responsabilidade as políticas de igualdade e deixen á literatura académica especializada e ao coñecemento experto de xénero ilustrar esas discusións.

Ir á web da CRUE