Imagen de jóvenes para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo

Prevención do acoso sexual e por razón de sexo

Se tes coñecemento dalgunha situación de acoso sexual ou por razón de sexo, os pasos que se deben seguir son:

  • Poñerte en contacto co enlace de igualdade do teu centro ou directamente coa Unidade de Igualdade.
  • Denunciar os feitos ante a Comisión contra o Acoso Sexual (CAS).
  • A denuncia pode ser presentada pola persoa acosada ou por unha terceira persoa que teña coñecemento da situación. Neste último caso, para poder iniciar o procedemento, a vítima deberá ratificarla.
  • Interpoñer a denuncia no prazo de tres meses contados desde que tivo lugar a situación de acoso.
  • Quen pode denunciar? Alumnado, PDI, PAS, outro persoal vinculado, personal de contratas ou subcontratas externas e persoas con contrato administrativo ou privado.

 

Documentación

Como detectar e previr o acoso na Universidade de Vigo [PDF]1.52 MB Formación para a prevención e sanción do acoso sexual e por razón de sexo [PDF]3.57 MB Que facer ante un caso de acoso fóra do ámbito universitario [PDF]620.09 KB Diagnose do acoso sexual e por razón de sexo na Universidade de Vigo3.07 MB Procedemento de prevención das violencias de xénero nas festas da Universidade de Vigo1.15 MB

Para máis información, podes contactar con:
Unidade de Igualdade
igualdade@uvigo.gal
+34 986 813 419

Instagram