Pontevedra UVigo

Aloxamento en Pontevedra

Dada a poboación universitaria residente en Pontevedra, existe unha ampla oferta de vivenda privada en aluguer a prezos razoables. Outra opción de aloxamento é a  Residencia Fundación Abanca coa que a Universidade de Vigo ten establecido un convenio.  

Centros concertados

A Residencia de Estudantes Afundación está situada na Avenida de Vigo e destinada a aloxar as mozas e mozos matriculados nalgunha facultade, escola universitaria ou centros de formación do Campus de Pontevedra.  

Outro tipo de aloxamentos

Así mesmo, tamén existe a posibilidade de aloxarte  en reximen de aluguer, habitacións compartidas ou  aloxamento con familias.

 

Para máis información, podes contactar con: 
Área de Servizos á Comunidade do Campus de Pontevedra
asc-po@uvigo.es  
+34 986 801 949