Foto de unos sillones rojos

O goberno do campus

O goberno do campus é responsabilidade da Vicerreitoría do Campus de Pontevedra que ten a súa sede institucional na Casa das Campás. O proxecto de especialización Crea S2i conta cun Comité de Dirección Técnica, encabezado polo reitor e do que forman parte o vicerreitor de campus e cinco membros da comunidade académica para as áreas de investigación e captación de talento, transferencia e emprendemento, académica, comunicación e internacionalización e cultura. 

Tamén existe un Consello de Campus que é o órgano colexiado de representación e de coordinación do campus.

 

 

Para máis información, podes contactar coa Vicerreitoría do Campus de Pontevedra
vic.pon@uvigo.gal
+34 986 802 080