O goberno do campus

O goberno do campus

O goberno do campus é responsabilidade da Vicerreitoría do campus de Pontevedra que ten a súa sede institucional na Casa das Campás. O proxecto de especialización CREA S2i conta cun Comité de Dirección Técnica, encabezado polo Reitor e do que forman parte o vicerreitor de campus e cinco membros da comunidade académica para as áreas de investigación e captación de talento, transferencia e emprendemento, académica, comunicación e internacionalización e cultura. 

Tamén existe un Consello de Campus que é o órgano colexiado de representación e de coordinación do Campus.

 

 

Para máis información, podes contactar con: 
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra
vic.pon@uvigo.es
+34 986 802 080