O goberno do campus

O goberno do campus

Este é responsabilidade da Vicerreitoría do Campus de Pontevedra que ten a súa sede institucional na Casa das Campás. O proxecto de especialización CREA S2i conta cun Comité de Dirección Técnica, encabezado polo Reitor e do que forman parte o vicerreitor de campus e cinco membros da comunidade académica para as áreas de investigación e captación de talento, transferencia e emprendemento, académica, comunicación e internacionalización e cultura.  Tamén existe un Consello de Campus que é o órgano colexiado de representación e de coordinación do Campus. A composición actual é a seguinte:  

PRESIDENTE

 • Salustiano Mato de la Iglesia
  Reitor da Universidade de Vigo

VICERREITOR

 • Juan Manuel Corbacho Valencia
  Vicerreitor do Campus de Pontevedra

SECTOR DECANAS/OS E DIRECTORAS/ES

 • Silvia García González
  Decana da Facultade de Belas Artes
 • Vicente Romo Pérez
  Decano da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
 • Xosé Manuel Baamonde Silva
  Decano da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

 

 

 • Rafael Durán Barbosa
  Decano da Facultade de Fisioterapia
 • Juan Picos Martín
  Director da Escola de Enxeñaría Forestal

SECTOR PDI

 • Dolores Dopico Aneiros Facultade de Belas Artes
 • Jose Luís García Soidán Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
 • Adela García-Pintos Escuder Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

SECTOR PAS

 • Dna. Lucrecia María López Rubianes
 • D. Carlos Mollinedo Lois

ESTUDANTES

 • D. Ernesto Vázquez-Rey