varias alumnas estudando nunha aula

Estudar en Vigo

No Campus de Vigo impártense actualmente 25 títulos de grao, 3 dobres graos, 40 mestrados universitarios, e 28 programas de doutoramento nun total de quince centros, que abarcan todos os ámbitos de coñecemento.

Titulacións de Grao:

 

Programas conxuntos (dobres graos):

Titulacións de Mestrado:

Programas de Doutoramento: