Comisión de estudos propios

A comisión de estudos propios, por delegación do Consello de Goberno, é o órgano de regulación, aprobación, organización e supervisión da calidade dos programas de formación permanente da Universidade de Vigo.

Membros

 • María José Moure Rodríguez
  Presidenta
 • José Ignacio Armesto Quiroga
  Secretario
 • Manuel Ramos Cabrer
  Membro nato, vicerreitor
 • José Luis Gómez Reboiro
  Membro nato, PAS do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao
 • José Luis González Cespón
  Membro nato, Programa Universitario de Maiores
 • María Ángeles Villar Lemos
  Membro nato, PAS da Área de Innovación Educatica
 • Maruxa Álvarez Jiménez
  Vogal, PDI do ámbito de ciencias
 • Eva María Lantarón Caeiro
  Vogal, PDI do ámbito de ciencias
 • Miguel Cuevas Alonso
  Vogal, PDI do ámbito de humanidades
 • José Francisco Montero Reguera
  Vogal, PDI do ámbito de humanidades
 • Ernesto López-Valeiras Sampedro
  Vogal, PDI do ámbito xurídico-social
 • Xosé María Mahou Lago
  Vogal, PDI do ámbito xurídico-social
 • María Inmaculada Fenollera Bolíbar
  Vogal, PDI do ámbito tecnolóxico
 • Francisco Javier Rodríguez Martínez
  Vogal, PDI do ámbito tecnolóxico
 • María Isabel Vázquez Domínguez
  Vogal, PAS do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao
 • Adolfo Bendoiro Mato
  Vogal, estudante do Programa Universitario de Maiores
 • Daniel Couto Candela
  Vogal, estudante