Comité de ética na investigación (Cetic)


O Comité de ética na investigación nace para poder proporcionar unha resposta áxil e efectiva ante as necesidades actuais e futuras, co fin de protexer os dereitos fundamentais das persoas, o benestar dos animais e o medio ambiente e de respectar os principios e compromisos  bioéticos asumidos pola comunidade científica e polos Estatutos da  Universidade de Vigo.

 

Presidencia

 • Manuel Reigosa Roger, reitor
  Delegación: María Belén Rubio Armesto, vicerreitora de Investigación

Secretaría

 • Fernanda Rivas Suanzes, representante do PAS

Vocales

 • Iria Da Cuña Carrera, PDI do ámbito das ciencias da saúde
 • María Delfina Couce Fortúnez, PDI do ámbito das ciencias
 • Vicente Romo Pérez, PDI do ámbito das ciencias sociais e xurídicas
 • Martín López Nores, PDI do ámbito da ienxeñería e da arquitectura
 • Susana Reboreda Morillos, PDI do ámbito das artes e das humanidades
 • María Isabel Manzano Rodríguez, responsable do Comité de experimentación animal
 • Miguel Ángel Correa Duarte, responsable do Comité de riscos biolóxicos
 • Alexo Breogán Riobóo Lois, estudante de doutoramento
 • María Isabel Doval Ruíz, vicerreitoría de Benestar, Equidade e Diversidade
 • María José Bravo Bosch, titular da Inspección de Servizos
 • Ana Garriga Domínguez, delegada de Protección de Datos
 • María Jesús Marcos Muñoz, membro externo (Universidade do País Vasco UPV/EHU)


 

Vicerreitoría de Investigación
Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 597
vicinv@uvigo.gal