Comité de ética para a investigación con seres humanos e medio ambiente (CEISHMA)


Este comité é responsable da avaliación dos aspectos éticos da investigación realizada na Universidade de Vigo con fins científicos que implique seres humanos ou o medio ambiente, así como da obtención e do tratamento de datos persoais que poidan afectar dereitos fundamentais, conforme á lexislación vixente

 

Presidencia

 • María Delfina Couce Fortúnez, directora da Oficina Medio Ambiente
  Catedrática de universidade, Facultade de Química, Departamento de Química Inorgánica

Secretaría 

 •  

Vogais

 • Francisca Fariña Rivera
  Catedrática de universidade, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Departamento de Análise e Intervención psicosocioeducativa
 • Gustavo Rodríguez Fuentes
  Profesor titular de universidade, Facultade de Fisioterapia, Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde
 • Susana Álvarez González 
  Profesora titular, Facultade de Dereito, Departamento de Dereito Privado
 • Miguel Ángel Michinel Álvarez
  Delegado de Protección de Datos (con voz, sen voto)
 • Vicente Romo Pérez 
  Profesor contratado doutor, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Departamento de Didácticas Especiais, Área de Didáctica da Expresión Corporal
 • Carlos Luís Ayán Pérez
  Catedrático de universidade, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Departamento de Didácticas Especiais


Procedemento

 • Protocolo de actuación (aprobado polo pleno do CEISHMA o 25 de marzo de 2022 e modificado o 12 de xaneiro de 2023)
 • Para solicitar a avaliación dunha proposta de traballo de investigación, con carácter previo a persoa interesada cubrirá adecuadamente o cuestionario de autoavaliación. Se do resultado conclúe que debe ou pode pedir a avaliación ao CEISHMA, cubrirá e asinará a solicitude de avaliación que presentará, xunto co cuestionario de autoavaliación e o resto da documentación requerida segundo se indique en ambos documentos, ante o comité.


Formularios:

 

Comité de ética para a investigación con seres humanos e medio ambiente (CEISHMA)
+34  986 812 323 (presidencia)​​​​​
ceishma@uvigo.gal