Comité de ética para a investigación con seres humanos e medio ambiente (CEISHMA)


Este comité é responsable da avaliación dos aspectos éticos da investigación realizada na Universidade de Vigo con fins científicos que implique seres humanos ou o medio ambiente, así como da obtención e do tratamento de datos persoais que poidan afectar dereitos fundamentais, conforme á lexislación vixente

 

Presidencia

 • María Delfina Couce Fortúnez, directora da Oficina Medio Ambiente
  Catedrática de universidade, Facultade de Química, Departamento de Química Inorgánica

Secretaría 

 • Óscar Veloso Fernández
  PAS, director de Área de Administración Electrónica e Tratamento de Datos Persoais

Vogais

 • Francisca Fariña Rivera
  Catedrática de universidade, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Departamento de Análise e Intervención psicosocioeducativa
 • Gustavo Rodríguez Fuentes
  Profesor titular de universidade, Facultade de Fisioterapia, Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde
 • Susana Álvarez González 
  Profesora contratada doutora, Facultade de Dereito, Departamento de Dereito Privado
 • Ana Garriga Domínguez
  Delegada de Protección de Datos (con voz, sen voto)
 • Vicente Romo Pérez 
  Profesor contratado doutor, Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Departamento de Didácticas Especiais, Área de Didáctica da Expresión Corporal
 • Carlos Luís Ayán Pérez
  Profesor titular, Facultad de Ciencias da Educación e do Deporte, Departamento de Didácticas Especiais

Membro externo

 • Antonio Villanueva Martínez
  Doutor en Dereito


Procedemento


Formularios:

 

Comité de ética para a investigación con seres humanos e medio ambiente (CEISHMA)
+34 986 130 243 (secretaría) | 986 812 323 (presidencia)​​​​​
ceishma@uvigo.gal