O Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria, con Mención cara á Excelencia do Ministerio de Educación, pretende formar doutores que desenvolvan a súa actividade de I+D+i nos diversos elos da cadea alimentaria, desde a produción primaria de materias primas aos derradeiros avances en procesado ou biotecnoloxía, pasando pola calidade e a seguridade alimentaria, garantindo unha formación integral e multidisciplinar que permita aos egresados desenvolver e implementar novas tecnoloxías no sector agroalimentario, así como o desenvolvemento de novos produtos e/ou a valorización dos que actualmente existen no mercado.

Se premes no recadro de abaixo poderás descargar a memoria completa do Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria.

Memoria doutoramento CTA 0,5Mb

 

Organización

Coordinador

Comisión académica:

  • Manuel Arias Estévez (Presidente)
  • Elena Martínez Carballo (Secretaria)
  • Juan Carlos Nóvoa Muñoz
  • Sidonia Martínez Suárez
  • Francisco Javier Rodríguez Rajo
  • Gil Garrote Velasco
  • Jesús Simal Gándara