O programa de doutoramento conta con mecanismos e procedementos que aseguren a participación en programas de mobilidade.

 
A CAPD preocúpase da mobilidade do alumnado do doutoramento. As súas actividades, relacionadas coa mobilidade, xestiónanse en colaboración cos órganos das universidade participantes.

Existen mecanismos para a xestión da mobilidade, tanto de ámbito nacional como internacional, que se desenvolven segundo programas cuxas características e requisitos son públicos e están dispoñibles de forma centralizada, xestionados no marco das vicerreitorías con competencias en mobilidade.
 

Máis información

Bolsa de mobilidade (asistencia a congresos e estadías)

Programas de mobilidade internacional

Axudas de mobilidade para estudantes de doutoramento do Plan de axudas á investigación