Presentación e defensa da tese

As condicións, procedementos e prazos para a tramitación da defensa da tese de doutoramento na Universidade de Vigo están establecidas no seu Regulamento de Estudos de Doutoramento (modificado en Consello de Goberno de 7 de febreiro de 2017). Toda a información relativa a este procedemento está dispoñible na páxina web da Escola de Doutoramento.

Inclúese información respecto de:

 
As demais universidades tamén dispoñen dos seus propios regulamentos para a defensa da tese: