Procesos de inclusión e exclusión socio-educativa

 

Equidade e inclusión para a mellora escolar

Investigadores:

 • Concepción Sánchez Blanco
 • Jorge Torres Santomé
 • Susana Rojas Pernía
 • Teresa Susinos Rada
 • Ángeles Parrilla Latas
 • Raquel Amaya Martínez González

 

Abandono e fracaso escolar

Investigadores:

 • Adelina Calvo Salvador
 • Gloria María Braga Blanco
 • Francisco Mario de Miguel Díaz
 • Felipe Trillo Alonso
 • Samuel Fernández Fernández
 • Ángeles Parrilla Latas
 • José Vicente Peña Calvo
 • José Luis San Fabían Maroto
 • Alfonso Cid Sabucedo

 

Materiais curriculares e equidade

Investigadores:

 • Jurjo Torres Santomé
 • Jesús Rodríguez Rodríguez
 • Gloria María Braga Blanco
 • Beatriz Cebreiro López

 

O enfoque de xénero nos procesos de exclusión e inclusión

Investigadores:

 • Renée de Palma Úngaro
 • Narciso de Gabriel Fernández
 • Marta García Lastra
 • María Aquilina Fueyo Gutiérrez
 • María M. Álvarez Lires
 • Purificación Mayobre Rodríguez
 • Carmen Pereira Domínguez
 • Adelina Calvo Salvador
 • Jesús Rodríguez Rodríguez
 • José Vicente Peña Calvo

 

Plurilingüismo: inclusión e equidade de linguas

Investigadores:

 • Xosé Antón González Riaño
 • Julián Pascual Díez
 • José Manuel Vez Jeremías
 • Renée de Palma Úngaro
 • Narciso de Gabriel Fernández

 

Equidade, cambio social e desenvolvemento sostible

Investigadores:

 • Alba Ibáñez García
 • José Antonio Caride Gómez
 • Pedro Vega Marcote
 • Mª Aquilina Fueyo Gutiérrez
 • José Luis San Fabían Maroto

 

Benestar, infancia e xuventude

Investigadores:

 • Andrés Avelino Fernández Fuertes
 • Eva María Gómez Pérez
 • Susana Lázaro Visa
 • Raquel Palomera Martín
 • Miguel Ángel Santos Rego
 • Alba Ibáñez García
 • José Antonio Caride Gómez
 • José Luis San Fabían Maroto

 

Colectivos en situación ou risco de exclusión social

Investigadores:

 • Ángeles Parrilla Latas
 • Carmen Pereira Domínguez
 • Aida Terrón Bañuelos
 • Andrés Avelino Fernández Fuertes
 • Susana Lázaro Visa
 • Susana Rojas Pernía
 • Teresa Susinos Rada
 • Francisco Mario de Miguel Díaz
 • Mar Lorenzo Moledo
 • Marisa Pereira González

 

Educación Intercultural

Investigadores:

 • Juan José Bueno Aguilar
 • Xosé Antón González Riañov
 • Julián Pascual Díezv
 • Mar Lorenzo Moledo
 • Miguel Ángel Santos Rego
 • José Manuel Vez Jeremías
 • Alfonso Cid Sabucedo
 • Renée de Palma Úngaro
 • Jurjo Torres Santomé

 

Innovación para a equidade educativa

Procesos de ensino aprendizaxe para a equidade

Investigadores:

 • Manuela Raposo Rivas
 • María Del Roser Calaf Masachs
 • Mª Lourdes Montero Mesa
 • Miguel Angel Zabalza Beraza
 • María Mar Rodríguez Romero
 • Carlos Rodríguez Hoyos

 

Educación mediática e competencia dixital para a equidade

Investigadores:

 • Mercedes González Sanmamed
 • Natalia González Fernández
 • Adriana Gewerc Barujel
 • Manuela Raposo Rivas
 • Carmen Fernández Morante
 • Carlos Rodríguez Hoyos

 

Desenvolvemento de competencias docentes para a equidade

Investigadores:

 • Susana García Barros
 • Cristina Martínez Losada
 • María Luisa Rodicio García
 • Mercedes González Sanmamed
 • Mª Lourdes Montero Mesa
 • Miguel Angel Zabalza Beraza

 

Asesoramento e orientación como apoio para a calidade e equidade na educación

Investigadores:

 • Jesús Miguel Muñoz Cantero
 • María Luisa Rodicio García
 • María Mar Rodríguez Romero
 • Mercedes González Sanmamed
 • Mª Lourdes Montero Mesa

 

Innovación nas materias curriculares

Investigadores:

 • Javier Argos González
 • María Pilar Ezquerra Muñoz
 • Jesús Romero Morante
 • Ana Castro Zubizarreta
 • Susana García Barros
 • Cristina Martínez Losada
 • Miguel Angel Zabalza Beraza
 • Jesús Miguel Muñoz Cantero
 • Natalia González Fernández
 • María Del Roser Calaf Masachs
 • Carmen Fernández Morante

 

Políticas educativas innovadoras e xustiza social

Investigadores:

 • María Mar Rodríguez Romero

 

A construción histórica dunha cultura escolar inclusiva e innovadora

Investigadores:

 • Xulio Pardo de Neyra