Directorio PAS

O directorio do persoal PAS que ves nesta páxina é unha obra en construción. Cada corrección e ampliación irá mellorándoo ata converterlo no directorio definitivo que precisamos quen traballamos en administración e servizos. Por favor, indícanos calquera cambio, ausencia ou erro.

De todos xeitos, este é un produto temporal, xa que o antes posible publicaremos un directorio completo de todo o persoal da Universidade de Vigo cun sistema de filtrado e de busca.

 

Como buscar nesta páxina

  • Por servizo / área
    Premendo no nome do servizo no índice

  • Por nome, teléfono ou enderezo electrónico
    Utilizando o comando Control+F (Windows) ou Command+F (Mac)

Servizo de Xestión de Estudos de Grao

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa de Servizo de Xestión de Estudos de Grao María Cristina Rodríguez Cendón 986 813 570 servizodegrao@uvigo.gal
Xefa de Sección de Xestion de Estudos de Grao Teresa Amoedo Quicler 986 813 557 secciondegrao@uvigo.gal
Xefa de Área de Configuración e Planificación Conchi Hermida Lago 986 812 287 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de Área de Xestión de Estudos de Grao María Teresa Losada Sánchez 986 813 609 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de negociado. Área de Configuración e Planificación María Jesús Neches Rodríguez 986 812 287 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de negociado. Área de Xestión de Estudos de Grao María Olga Fernández Piñeiro 986 813 609 soporte.grao@uvigo.gal
Atención e información ao alumnado de estudos de grao Fani Varela Méndez e Magui Iglesias Corchero 986 813 607 soporte.grao@uvigo.gal

Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao José Luis Gómez Reboiro 986 818 711 servizodeposgrao@uvigo.gal
Xefe da Sección de Doutoramento José Paz López 986 813 457 seccion.doutoramento@uvigo.gal
Xefe da Sección de Máster Manuel Fernández Cruz 986 818 720 seccion.master@uvigo.gal
Xefa da Área de Novas Titulacións Nieves López Prieto 986 812 695 posgrao.area.calidade@uvigo.gal
Xefa da Área da Eido Carmen Paredes Chapela 986 813 442 eido@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Doutoramento Carmen Losada Páez 986 813 608 negociado.doutoramento@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Máster Antía Priego Iglesias 986 811 950 negociado.master@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Formación Permanente Vega Otero López 986 816 554 negociado.formacionpermanente@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Novas Titulacións Carina Amigo Lorenzo 986 130 283 verifica@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público Isabel Vázquez Domínguez 986 811 950 posgrao@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público Ana Isabel López Feria 986 811 950 posgrao@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público (teses) Estela Caamaño Tajes 986 130 115 3ciclo1@uvigo.gal

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do servizo Rosa Graña Costas 986 814 097 servizodebolsas@uvigo.gal
Xefa da Sección de Axudas e Bolsas Guadalupe Fernández Romero 986 811 999 secciondebolsas@uvigo.gal
Xefa da Área de Bolsas Elvira Páramo Calvo 986 812 698 areabolsasestudo@uvigo.gal
Xefa do negociado Cristina Pérez Castro 986 812 699 bolsasestudo@uvigo.gal
Posto base María José Fernández Failde 986 813 611 bolsas@uvigo.gal
Posto base Elena Seco de Cougny-Prefeln 986 813 611 bolsas@uvigo.gal
Posto base Mónica Bonet Piñeiro 986 813 612 bolsas@uvigo.gal
Xefa da Área de Bolsas de Formación Noelia Rivera Vázquez 986 813 761 areabolsasformacion@uvigo.gal
Xefe da Área de Bolsas José Carlos Pazos Fernández 986 813 761 bolsasformacion@uvigo.gal
Xefa de negociado María Montserrat Plasencia Couceiro 986 813 761 bolsasformacion@uvigo.gal
Posto base Rosa Elvira Araújo Blanco 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.gal
Posto base Eva Rodríguez Mesego 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.gal
Xefa da Sección de Prezos Públicos Ana Rodríguez González 986 818 773 secciondeprezospublicos@uvigo.gal
Xefa do negociado Conchi Dasilva Rivas 986 130 116 prezospublicos@uvigo.gal

Unidade de Emprego e Emprendemento

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora Maruxa Álvarez Jiménez 986 818 710 emprego@uvigo.gal
Técnica superior de orientación laboral M.ª Belén Fernández Durán 986 814 037 orientacionlaboral@uvigo.gal
Técnica superior de orientación laboral Reyes Fernández González 986 130 110 insercionlaboral@uvigo.gal
Xefa de área M.ª Rogelia Sanandrés Alonso 986 814 036 areaemprego@uvigo.gal
Xefa de negociado M.ª Asunción Millana Solorzano 986 814 036 negociadoemprego@uvigo.gal

Posto base

Susana López Pino 986 812 136 emprego1@uvigo.gal

Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefe do servizo Manuel Castro Oliva 986 814 085 mcastro@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefa de sección Cristina Vázquez Pérez 986 813 753 vicinvxs@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefa de negociado Sofía Conde Casas 986 813 420 vicinva2@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefa de negociado Esther Álvarez Rodríguez 986 814 033 vicinva4@uvigo.gal
Sección de Investigación Posto base Angel Rodal Broullón 986 813 420 sepin@uvigo.gal
Sección de Investigación Posto base Olga Santomé Lemos 986 813 675 auvicinv@uvigo.gal
Sección de Transferencia Xefe/a de sección Vacante    
Sección de Transferencia Técnica de I+D Marta Vila Garrido 986 811 942 otri11@uvigo.gal
Sección de Transferencia Posto base Beatriz Domínguez Riobó 986 818 668 basetransferencia@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Xefa de sección Ana Isabel González Penín 986 130 230 xefatura.rrhh.said@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Xefe de negociado Rafael Ameneiro Bravo 986 813 599 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Posto base Alba Pérez Lacaba 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Posto base Giovana Vega Fernández 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Área Económica Xefa de área Henrique Macías Cambra 986 812 237 aesaid@uvigo.gal
Área Económica Responsable de AA.EE. Dolores María Núñez Bar 986 813 589 vicinvae@uvigo.gal
Área Económica Responsable de AA.EE. Mª Hortensia Fernández Luaces 986 812 237 otri1@uvigo.gal

Servizo de Asesoría Xurídica

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do servizo María José Pousa Crespo 986 813 577 mariajpousa@uvigo.gal
Letrada Cristina Piñón García 986 813 584 cristinapinon@uvigo.gal
Letrado Andrés Dapena Paz 986 813 734 andresdapena@uvigo.gal
Xefa de negociado Isabel Gómez Campos 986 813 576 saxuridi@uvigo.gal
Administrativa Patricia Sío Bacelo 986 813 576 auxsaxur@uvigo.gal

Servizo de Extensión Universitaria

ÁREA CAMPUS POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Sección de Extensión Universitaria   Xefe de servizo Ricardo Corderí Salgado 986 813 641 xsextension@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de sección María Teresa Vetoret Pena 986 813 603 seccionextension@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado Paula María González Pérez 986 812 193 nextension03@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado Toya Güenaga Gude 986 813 817 nextension01@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado María Teresa González Álvarez 986 818 716 nextension02@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Cristina Hermida Vázquez 986 813 626 pbextension01@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Mª Dolores Gómez Fernández 986 813 626 pbextension02@uvigo.gal
Área de Cultura   Técnico superior de actividades culturais Alfonso Caride Losada 986 813 558 acaridel@uvigo.gal
Xestor de actividades culturais   Xestor de actividades culturais Filemón Rivas Conde 988 387 219 frc@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de sección Mª Magdalena Domínguez Álvarez 986 812 693 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de negociado Serafina Gozález Miguélez 986 813 755 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de negociado Carmen Romero Casal 986 813 630 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Posto base María Soledad Alonso González 986 813 755 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Posto base Corona Ana Adán Vázquez 986 813 630 sie@uvigo.gal

Servizo de Contabilidade, Orzamentos e Tesouraría

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefa do servizo M.ª Dolores Ojea Troncoso 986 813 568 xscontab@uvigo.gal
Sección de Contabilidade Xefe da Sección de Contabilidade Mauricio García Romarís 986 813 820 xsectes@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Xefe da Sección de Orzamentos José Antonio De la Cruz Rodríguez 986 812 694 xseccont@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Xefa do negociado Eva Rodríguez Readigos 986 813 567 necontab@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Posto base José Ángel Vivirido Salgado 986 813 760 pbcont1@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Posto base José Luis Ferreiro Barreira 986 813 760 pbcont2@uvigo.gal
Sección de Tesourería Xefa da Sección de Tesourería Carmen López Álvarez 986 819 798 xseccost@uvigo.gal
Sección de Tesourería Xefa do negociado María Muñoz Belmonte 986 813 565 nepagame@uvigo.gal
Sección de Tesourería Xefa do negociado Cristina Gil Ferro 986 813 566 neingres@uvigo.gal
Sección de Tesourería Xefe do negociado Benigno Gavilanes Rodríguez 986 813 564 netesour@uvigo.gal
Sección de Tesourería Posto base Óscar Eiré Fernández 986 813 566 pbcont3@uvigo.gal

Servizo de Control Interno

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do Servizo de Control Interno Margarita Cabaleiro Soto 986 813 591 servizoci@uvigo.gal
Xefa da Sección de Control Interno María Teresa Reigosa Alonso 986 813 838 xsci@uvigo.gal
Xefe de Área de Control Interno Arturo Losada Rodríguez 986 130 317 areaci@uvigo.
Xefa de Negociado de Control Interno Alba Legazpi del Campo 986 813 582 negociadoci1@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Control Interno María del Carmen Boullosa Rodríguez 986 813 582 negociadoci2@uvigo.gal
Posto base Amparo Otero Alonso 986 811 994 pbci@uvigo.gal

Servizo de Xestión Económica e Contratación

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do servizo Jesús Bello Condide 986 813 791 xseccon@uvigo.gal
Xefe da Sección de Contratación de Subministracións, CPI e Administrativos Especiais Alberto López Abel 986 813 551 alabel@uvigo.gal
Xefe da Sección de de Contratación de Obras, Servizos e Privados Sergio Amador Pajares Domínguez 986 813 551 xscont@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión Económica Isabel Vázquez Vázquez 986 813 767 xsxe@uvigo.gal
Xefa da Área de Xestión Económica Cristina Villaverde Costa 986 813 767 rae01@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais Mónica Méndez López 986 813 768 rae04@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais Elisa Isabel Pazos Iglesias  986 813 752 rae02@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais Ana María Olmedo Revuelta 986 813 752 rae03@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Contratación Silvia Sánchez Gómez 986 813 556 xnobras@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Contratación Olimpia Álvarez Castro 986 813 556 xnservi@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Contratación Eva Baltar Simón 986 813 571 xnsumini@uvigo.gal
Posto base (xestión económica) Diego Jesús García Campos 986 813 768 xepb@uvigo.gal
Posto base (contratación) Patricia Outeiral Rial 986 813 571 auxecu01@uvigo.gal

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de servizo de PAS José Manuel Fernández Viña 986 813 627 servizopas@uvigo.gal
Xefa da Sección de Emprego e Programas Margarita González Hernández 986 813 804 consultapas@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión Mª Carmen Pérez Martínez 986 818 708 consultapas@uvigo.gal
Xefa do negociado Sonia Pereira Das Dores 986 813 579 negociadopas@uvigo.gal
Xefa do negociado Miguel Gómez López 986 818 606 formacionpas@uvigo.gal
Xefa do negociado Marta Fouz Rodríguez 986 813 762 negociadopas@uvigo.gal
Posto base Mª Carmen Barreiro Enríquez 986 818 606 formacionpas@uvigo.gal
Posto base Catalina Losada Arca 986 813 579 negociadopas@uvigo.gal
Posto base José Manuel Sóñora Abeijón 986 813 762 negociadopas@uvigo.gal

Servizo de Persoal Docente e Investigador

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo de Persoal Docente e Investigador Antonio Rotea Villanueva 986 813 581 servizopdi@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión de Persoal Docente e Investigador Rosa María Márquez Nores 986 811 998

seccionpdi01@uvigo.gal

Xefe da Sección de Selección  Raúl Blanco García 986 813 421 seccionpdi02@uvigo.gal
Xefe da Sección Programas Alejandro Martínez Gómez 986 818 739

seccionpdi03@uvigo.gal

Xefa de Área de Persoal Docente e Investigador Ana María Pérez López 986 130 305 areapdi01@uvigo.gal
Xefa de Área de Programas Dori Rodríguez Feijoó 986 813 907 negociadopdi04@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Xestión de Persoal Docente Joaquín Prieto Tobío 986 813 572 negociadopdi01@uvigo.gal
Xefa de Negociado de Selección de Persoal Docente Ana Palmira Verde Rodríguez 986 813 765 negociadopdi03@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Xestión de Persoal Docente Alfonso González Pablos 986 813 580 negociadopdi02@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Programas Natalia Cabaleiro Monteagudo 986 130 277 negociadopdi04@uvigo.gal
Posto base Marina Blanco Carpinteiro 986 813 580 pbpdi01@uvigo.gal
Posto base Noelia González Vázquez 986 813 907 pbpdi04@uvigo.gal
Posto base Mercedes Gutiérrez Perera 986 813 572 pbpdi02@uvigo.gal
Posto base Susana Viña Martínez 986 813 907 pbpdi03@uvigo.gal

Servizo de Retribucións e Seguros Sociais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa servizo  Antonia Melón Amor 986 813 793 servizoretribucions@uvigo.gal
Xefa da Sección de Retribucións e Seguros Sociais Marta Cogolludo Fernández 986 813 578 seccionretribucions@uvigo.gal
Xefe de Área Óscar Crespo Damota 986 813 578 negociadosegurossociais@uvigo.gal
Xefe de negociado  María José Casal Radio 986 813 578 negociadonominas@uvigo.gal
Xefa de negociado  Maria Cruz Villaverde Peón 986 813 578 negociadoretribucions@uvigo.gal
Posto base Marta Barros Martínez 986 813 578 consultanomina@uvigo.gal
Posto base María Ángeles Crespo Amoedo  986 813 578 consultanomina@uvigo.gal

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
TSPRL Área de Seguridade no Traballo José David Díaz Vázquez 986 813 605 sprl@uvigo.gal
TSPRL Área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada Carmen Álvarez González 986 813 605 sprl@uvigo.gal
Técnico nivel intermedio PRL Cándido Pérez Betanzos 986 813 427 sprlformacionesaude@uvigo.gal
Xefe de negociado Julio Abreu González 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.gal
Posto base Mª de la Cruz Rodríguez Soliño 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.gal

Unidade de Análises e Programas

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Coordinador David Basalo 986 818 640 coordinador.uap@uvigo.gal
Xefa de área Isabel Garrido Pérez 986 818 689 area.uap@uvigo.gal
Xefe de negociado Jesús Couto Darriba 986 130 218 negociado01.uap@uvigo.gal
Xefa de negociado Mónica Zas Varela 986 130 218 negociado02.uap@uvigo.gal
Posto base Victoria Canoura Leira 986 818 689 base01.uap@uvigo.gal

Oficina de I+D

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora técnica da oficina de I+D Ángeles López Lozano 986 812 236 dirotri@uvigo.gal
Técnica superior I+D (Campus Ourense) Cristina López Macias 988 387 044 otri-ourense@uvigo.gal
Técnica superior I+D María Rivas Seijas 986 813 896 otri-proxectos@uvigo.gal
Técnico superior I+D Jose Jato Darriba 986 811 943 otri-valorizacion@uvigo.gal
Xestora de innovación Luz Eva Fernández 986 813 444 otri10@uvigo.gal
Xestor de innovación Alberto Rellán López 986 813 444 otri7@uvigo.gal
Xefe de negociado Miguel Castro Otero 986 811 990 otri@uvigo.gal
Auxiliar administrativa Yvette Quintas Mosteiro 986 812 236 otri@uvigo.gal

Oficina de Proxectos Internacionais

AREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Área de Proxectos
Internacionais de Educación
Directora Eva Garea Oya 986 813 954 dir.edu.opi@uvigo.gal
Área de Proxectos
Internacionais de Investigación
Técnico superior de I+D Anxo Moreira 986 812 052 opi.inv1@uvigo.gal
Técnica superior de I+D Sabela Panizo 986 818 639 opi.inv2@uvigo.gal
Unidade Administrativa Xefa de sección Fernanda Rivas Suanzes 986 813 914 xsecopi@uvigo.gal
Xefa de negociado Carmen Álvarez Veleiro 986 130 287 opi@uvigo.gal
Posto base Pablo Rey 986 130 288 baseopi@uvigo.gal

Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora técnica Amelia Rodríguez Piña 986 81 37 51 dir.ori@uvigo.gal
Xefa de área. SICUE María Teresa Arce Aramendi 986 813 592 sicue@uvigo.gal
Xefa de negociado. Estudantes estranxeiros Eva María Abril Bausela 986 811 947 incoming.ori@uvigo.gal
Xefa de negociado. Prácticas Erasmus+ Rebeca Cofán Pereiras 986 818 726 practicas.ori@uvigo.gal
Posto base. Estudantes saíntes Mar Gómez Fernández 986 813 550 outgoing.ori@uvigo.gal
Posto base. Estudantes estranxeiros Rocío López Castellano 986 818 727 incoming.ori@uvigo.gal

Unidade de Cultura Científica e da Innovación

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xestora Leonor Parcero López 986 130 118 xestionucc1@uvigo.gal
Técnica de comunicación Marta Crespo Cruces 986 130 281 tecnicacom02@uvigo.gal
Técnica de comunicación Lucía Calvo López 986 130 281 tecnicacom01@uvigo.gal

Área de Benestar, Saúde e Deporte

CAMPUS POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Director técnico Xabier Rial Boubeta 986 814 062 dir.bsd@uvigo.gal
Vigo Técnico superior de actividades deportivas Román Lago Bea 986 811946 roman@uvigo.gal
Vigo Técnico especialista de actividades deportivas Eduardo Rodríguez Costas 986 812 204 eduardo@uvigo.gal
Vigo Técnico especialista de actividades deportivas Alexandre Sanjorge Sanjorge 986 812 242 sanjorge@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Pablo Resúa Martínez 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas David Vázquez Vaamonde 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Alfonso Bascoy Fernández 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas David Cadilla Álvarez 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Diego José Pío Vaquero 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Jesús Campos García 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Ourense Técnico especialista de actividades deportivas Rodrigo Alberte Pivida 988 368 926 rapivida@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Ramón Díaz Fariña 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas César Gómez Gómez 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Ángel Antonio Lago Pereira 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Miguel Ángel Piñeiro Vilariño 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Óscar R. Álvarez Vázquez 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Pontevedra Técnico especialista de actividades deportivas Gustavo Loureiro Álvarez 986 802 088 depor-po@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas Julio Mera González 986 802 090 pavipo@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas Carlos Martín Mosquera 986 802 090 pavipo@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas (FCAFD) Luis Pita Carballo 986 802 073 xingro@uvigo.gal

Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións (ATIC)

POSTO ÁREA ÁMBITO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección       Juan Aguiar 986 811 956 direccion.atic@uvigo.gal
Soporte         986 812 668 saum@uvigo.gal
Soporte E.I. de Telecomunicación Tecnológico Vigo   986 812 248 siteleco@uvigo.gal
Soporte E.I. Industrial Tecnológico Vigo   986 811 939 siatec@uvigo.gal
Soporte   Científico Vigo   986 818 663 iciencias@uvigo.gal
Soporte   Xurídico-social Vigo   986 818 719 saum-xsh@uvigo.gal
Soporte     Ourense   988 387 045 saum-ou@uvigo.gal
Soporte     Pontevedra   986 802 030 saum-po@uvigo.gal

Área de Normalización Lingüística

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica superior María Cristina Rodríguez Ricart 986 813 574 anl@uvigo.gal
Técnica superior Eva María Castro Figueiras 986 813 574 anl@uvigo.gal

Área de Calidade

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Director Joaquín Collazo Rodríguez 986 813 625 dircalidade@uvigo.gal
Xefa de negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 813 447 uacalidade@uvigo.gal
Posto base Miriam Frías Clemente 986 813 897 seccalidade@uvigo.gal
Técnica superior de calidade Raquel Gandón Chapela 986 814 009 tscalidade1@uvigo.gal
Técnico superior de calidade Eduardo Carrera Conde 986 811 985 tscalidade2@uvigo.gal
Técnico superior de calidade José Miguel Dorribo Rivera 986 811 988 tscalidade3@uvigo.gal
Técnica superior de calidade Elina Álvarez 986 818 641 tscalidade5@uvigo.gal

Unidade de Igualdade

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección da unidade Águeda Gómez Suárez 986 813 419 igualdade@uvigo.gal
Técnica superior de igualdade Mar Fernández Cendón  986 813 419  tecnica.igualdade@uvigo.gal
Posto base Antonio Alonso Rodríguez 986 813 419 igualdade01@uvigo.gal

Área de Formación e Innovación Educativa

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica superior de Formación e Innovación Educativa María de los Ángeles Villar Lemos 986 812 035 eafp.innovacion@uvigo.gal

Biblioteca

Biblioteca Central do campus de Vigo

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca Universitaria Gerardo Marraud González 986 813 854 dirbuv@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca Universitaria Teresita Aboal Somoza 986 813 824 subdibuv@uvigo.gal
Xefa de Sección de Acceso ao Documento Primitiva Blas Sánchez 986 813 844 xsadoc@uvigo.gal
Xefa de Sección de Adquisicións Ana Quiroga Fraga 986 813 846 xsadqui@uvigo.gal
Xefa de Sección de Arquivo Universitario Aurora Maya Trujillo 986 814 074 xsarquiv@uvigo.gal
Xefa de Sección de Automatización e Proceso Técnico Montserrat Caballero Villa 986 813 849 xsprot@uvigo.gal
Xefa de Sección de Circulación Ana Belén Martínez Piñeiro 986 813 845 xscirc@uvigo.gal
Xefa de Sección de Publicacións Periódicas María Llovo Ortiz 986 813 851 xshem@uvigo.gal
Xefe de Sección de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación Héctor Castro Rey 986 813 843 referencia@uvigo.gal
Xefa de Área de Proceso Técnico Isabel Bay Arias 986 813 849 xascoord@uvigo.gal
Xefe de Área de Repositorio Institucional Carmen Barros Otero 986 813 821 investigo@uvigo.gal
Xefa de Área de Servizos Bibliométricos Sonsoles Pousa Torres 986 130 236 bibliometria@uvigo.gal
Xefa de Área de Administración Pedro Rodríguez Vázquez 986 813 854 areadmi@uvigo.gal
Administración Consuelo Santaclara Maneiro 986 813 854 admibc@uvigo.gal
Préstamo (mostrador)   986 813 825 prescen@uvigo.gal
Conserxería Manuel Meijide Martínez 986 813 853 conserbi@uvigo.gal

Biblioteca Central do campus de Ourense

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus Julia Jiménez López 988 387 191 dirbco@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca campus Elena Marcos Rodríguez 988 387 285 subdrbco@uvigo.gal
Xefa de Área Campus (Soporte aprendizaxe e investigación) Antia Salgado García 988 387 230 saibco@uvigo.gal
Préstamo   988 387 192
988 387 319
presour@uvigo.gal
Conserxería   988 387 320 conbco@uvigo.gal

Biblioteca Central do campus de Pontevedra

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus María del Rosario Pascual Matarranz 986 802 006 dirbcp@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca campus (Adquisicións) Marta Gutiérrez Valerio 986 802 049 subdibcp@uvigo.gal
Xefa de Área Campus (Soporte aprendizaxe e investigación) Silvia Patiño Bouzas 986 802 001 refbcp@uvigo.gal
Préstamo   986 802 002 presbcp@uvigo.gal
Publicacións periódicas   986 802 006 dirbcp@uvigo.gal

Biblioteca de Torrecedeira

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Beatriz Tizón Vázquez 986 813 738 dirbtor@uvigo.gal
Préstamo   986 813 739 prestor@uvigo.gal

Servizo de préstamo noutras bibliotecas

BIBLIOTECA TELÉFONO EMAIL
Biblioteca da Escola de Enxeñaría de TelecomunicaciónV 986 812 105 prestel@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Belas Artes 986 801 836 presbel@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 812 408
986 812 409
preseco@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 986 812 682 presxur@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución 986 812 268
986 812 269
presfft@uvigo.gal
Biblioteca de Ciencias Experimentais 986 812 658
986 812 659
prescie@uvigo.gal
Biblioteca de Industriais-Minas 986 812 208 presind@uvigo.gal

Secretaría Xeral

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Vicesecretaria xeral técnica M.ª de los Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 vicesecxeraltec@uvigo.gal
Coordinadora Inés Morais Fontenla 986 812 018 cosecxeral@uvigo.gal
Xefa do negociado Lúa Pereira Castro 986 813 617 secxeralconvenios@uvigo.gal
Administrativa Dominica Cano Viñas 986 813 436 nexeral@uvigo.gal
Administrativa Sonia Chantrero Méndez 986 814 082 secxeral@uvigo.ga

Información Xeral

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa de negociado Marta González Rodríguez 986 813 600 informacion@uvigo.gal
Administrativa Laura Alonso Gómez 986 813 600 informacion@uvigo.gal
Administrativa Silvia Rodríguez Taboada 986 813 600 informacion@uvigo.gal

Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Vigo

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de negociado Luís Cristín López 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.gal
Administrativo Manuel Dorado Iravedra 986 130 200 rexistroxeral@uvigo.gal

Unidade de Servizos Xerais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe área José Veiro García 986 811 969 servizosxerais4@uvigo.gal
Xefe negociado José Manuel Lueiro Troiteiro 986 813 555 servizosxerais3@uvigo.gal
Xefe negociado Agustín Regueiro Martínez 986 813 555 servizosxerais2@uvigo.gal
Posto base Nuria Villacorta Villanueva 986 811 969 servizosxerais1@uvigo.gal

Unidade de Contratación de Persoal Investigador

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe da unidade Francisco Javier Maneiro Porto 986 130 231 ucpi@uvigo.gal
Xefa de negociado José Manuel Fraga Martínez 986 130 232 consulta.ucpi@uvigo.gal
Posto base Carmen Rincón Molina 986 130 232 consulta.ucpi@uvigo.gal

Gabinete de prensa

POSTO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa    M.ª del Carmen Echevarría Figueroa 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.gal
Redactora Vigo Digna Mar Besadío Rodríguez 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.gal
Redactora Vigo María del Río Piñeiro 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.gal
Redactor Pontevedra Eduardo Muñiz Rodríguez 986 802 047 / 986 802 087 prensapo@uvigo.gal
Ourense Redactora Rosa Tedín Mouzo 988 368 917 prensaou@uvigo.gal

Administración desconcentrada - Ourense

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora M.ª del Pilar Joga Lasala 988 387 257 admnorou@uvigo.gal
Servizos Administrativos Xefe de equipo Juan José Salgado González 988 368 707 admsurou@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de área María Dolores Domínguez Pereira 988 387 105 xaedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de negociado Ángeles Casqueiro Blanco 988 387 196 xnedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Posto base M. Jesús Sabariz Rúa 988 387 168 pbedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. CC. de Educación Xefa de negociado de asuntos xerais Raquel María Iglesias Domínguez 988 387 170 sdexbo@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Historia Xefa de negociado de asuntos xerais Mercedes Reyes Moure Esperanza 988 387 200 sdefho@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de área Consuelo López Rodríguez 988 368 903 areagrao.xuridicoempresarial@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado María del Carmen Castro Vázquez 988 368 920 negocigrao.xuridicoempresarial@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Posto base Germán Carrera Rodríguez 988 368 919 pbcinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Dereito Concepción Martínez Martínez 988 368 900 sdefdo@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Empresariais Jaime Roberto León Fernández 988 368 800 secretario.eto@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. EE Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de área Mª Carmen Fernández Contreras 988 387 004 xacinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado Isabel Freire Corbal 988 387 003 xncinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Posto base Josefa Rodríguez Bouzas 988 387 168 pbcinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Ciencias María del Pilar Paula Cima 988 387 063 sdefco@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Informática Francisca Merino Garrido 988 387 002 sdireccion.esei@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Aeroespaciais Montserrat Iglesias Gómez 988 368 823 aero.direc@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de área Elda Martiñá Pérez 988 387 104 xacedou@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Josefa Rodríguez Bouzas 988 368 893 xncedou05@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Magdalena Fernández Fernández 988 368 890 xncedou06@uvigo.gal
Área Económica Xefa de área Raquel Fernández González  988 368 802 aefdo@uvigo.gal
Área Económica Xefa de negociado Josefina T. Cadilla Lomba 988 368 855 xnecou01@uvigo.gal
Área Económica Xefa de negociado María Teresa Viñas Gil 988 387 106 aefco@uvigo.gal
Área Económica Xefe de negociado Omar Delgado Iglesias 988 387 282 aeexbo@uvigo.gal
Área Económica Posto base Dora Pereira Figueiral 988 387 315 becou01@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de área Elsa López Jorge 988 368 803 administracionposgrao.ourense@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de negociado Milagros Álvarez Souto 988 368 910 xnpgou@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Posto base Ana López Vázquez 988 368 909 bpgou01@uvigo.gal
Área de Apoio á Investigación e Transferencia Xefe de área Arturo Rodríguez Sampayo 988 387 325 xainvesou@uvigo.gal
Área de Apoio á Investigación e Transferencia Xefe de negociado José Antonio Gándara Pérez 988 368 880 vic.investigacion.ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de área María Teresa Díaz Álvarez 988 387 089 /988 387 102 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de negociado María Carmen Dacosta Barros 988 387 103 rex-our@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de negociado Isabel Gómez Gómez 988 387 102 /988 387 089 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Posto base María Jesús Álvarez Moreno 988 387 103 rex-our@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Posto base María Carmen Arribas Álvarez 988 387 102 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería facultade   988 387 101 consfer@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería pavillóns   988 387 100 conspav@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Delegación alumnado CC. da Educación   988 387 188  
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Biblioteca   988 387 192 presour@uvigo.gal

Administración desconcentrada - Pontevedra

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora Elena Vázquez Losada 986 801 951 - 647 343 027 admcampuspo@uvigo.gal
Servizos Administrativos Secretaría da vicerreitoría Miguel Ángel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal
Servizos Administrativos Xefa de negociado de apoio ao campus Concepción Gamallo García 986 802 085 negociadovicpon@uvigo.gal
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus M.ª Yolanda Mariño Rodríguez 986 801 994 / 986 801 775 secccss@uvigo.gal
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus Verónica Conde Portela 986 802 025 areaeconomicapo@uvigo.gal
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus María Isabel Castelo Dios 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.gal
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus Paula Monteagudo Diz 986 801 702 sfced@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Belas Artes Xefa de área Clara Pérez Quiñones 986 801 804 xadmbart@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Belas Artes Xefa de negociado María Ángeles Santiago Dopazo 986 801 805 secfba@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de CC.Sociais e Comunicación. Facultade de Fisioterapia Xefe de área Francisco Navaza Dafonte 986 801 995 xasociaisefisio@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de CC. Sociais e da Comunicación, F. de Fisioterapia Xefa de negociado Ana Carballo Fernández 986 801 994 secccss@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Xefa de área María Purificación Sánchez Arias 986 801 704 xa.educacion.forestal@uvigo.gal
Área Académica. Área de estudos de grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Xefa de negociado Martín Fernández Fernández 986 801 910 xn.educacion.forestal@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudo de Mestrado e Doutoramento Xefa de área María Begoña López Pérez 986 801 694 xaposgraopo@uvigo.gal
Área académica. Área de Estudo de Mestrado e Doutoramento Xefa de negociado Susana Díaz Núñez 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ana María Suárez Mariño 986 801 695 xacdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa do negociado Ana M.ª Iglesias Álvarez 986 801 696 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa do negociado M.ª Teresa Vázquez Álvarez 986 801 696 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa do negociado María Isabel Moreira Recamán 986 801 697 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado María Pilar Martínez Borrás 986 801 697 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos. F. de Belas Artes Xefa de negociado Ana María Carballo Fernández 986 801 831 xnaxcdba01@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos. F. de Belas Artes Xefa de negociado María Luz Gallego Ruza 986 801 830 xnaxcdba01@uvigo.gal
Asuntos xerais - E.E. Forestal Xefe de negociado Xosé Paulo Mouteira Lafuente 986 801 901 sdeuetf@uvigo.gal
Asuntos xerais - F. CC.da Educación e do Deporte Xefe de negociado asuntos xerais José Ramón Losada Parra 986 801 713 sdexbp@uvigo.gal
Asuntos xerais - F. CC. Sociais e da Comunicación Xefa de negociado asuntos xerais Patricia Cancela Hermida 986 801 992 sdfasoc@uvigo.gal
Negociado asuntos xerais - F. de Fisioterapia Xefe de negociado Alberto Mariño García 986 801 752 sdfisioterapia@uvigo.gal
Negociado asuntos xerais - F. de Belas Artes Xefe de negociado Maximino Villaverde Rodríguez 986 801 806 sdfba@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefe de área Horacio Antonio Villar Suárez 986 802 024 xacopo@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefe de negociado Marta López Vázquez 986 801 949 / 986 801 955 necopo02@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefe de negociado María José Novoa Vaz 986 801 949 / 986 801 955 necopo01@uvigo.gal
Área Económica Xefe de área María Asunción García Carro 986 801 703 xaepo@uvigo.gal
Área Económica Xefe de negociado Ana María Castro Vaamonde 986 801 911 areaeconomicapo@uvigo.gal
Área Económica Xefe de negociado Susana Quintela Gallego 986 802 025 areaeconomicapo@uvigo.gal

Administración desconcentrada - Vigo

ÁREA ÁMBITO POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Ciencias Experimentais Administradora María Fariza Novoa 986 813 900 acfcv@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de área Mª Esther Jorge Correa 986 812 667 areadepartamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefe de negociado Emilio Alen Quiroga 986 812 665 departamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Patricia Vila Alonso 986 812 684 areadepartamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Carmen Estévez Otero 986 812 666 departamentos_ciencias@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. CC do Mar Ciencias Experimentais Xefa de negociado Patricia Lago Álvarez 986 812 552 decanatoccdomar@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. de Bioloxía Ciencias Experimentais Xefa de negociado Alba Canzani Soutullo 986 811 976 decanatobioloxía@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. de Química Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Mosquera Nartallo 986 812 696 decanatoquimica@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de área María Luz Barbosa Pérez 986 130 244 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado María del Carmen Canda Gil 986 812 553 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefe de negociado José López Pérez 986 814 056 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Rivera Faro 986 812 553 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Posto base Raquel Aldrey Río 986 814 056 aefcv@uvigo.gal
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de área Isabel Caride Fernández 986 813 594 areagraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 812 555 negociadograocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefa de área Benedicta Expósito González 986 812 532 areaposgraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefa de negociado Gloria Vázquez Estévez 986 812 557 / 986 130 267 negociadoposgraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Posto base Sara Fernández Álvarez 986 812 557 negociadoposgraocc@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de área María Jesús Montero Pérez 986 818 709 area.aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Lucía González Treceño 986 812 306 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Milagros Sousa González 986 812 286 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Vila López 986 812 306 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Posto base Jesús Pereira Ríos 986 812 286 aince@uvigo.gal
Xurídico-Social e Humanidades   Administrador Ángel Nieto Rodríguez 986 812546 / 647 343 063 administrador-xsh@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefe de área Fernando Troncoso Merino 986 13 02 17 uaitaxsh@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Marta González Rodríguez 986 13 02 17 uaitaxsh@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Mª Ángeles Casal Giráldez 986 13 02 13 xaaxcd@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Mª Belén Otero Rey 986 813 799 / 986 812 371 udhumanidades@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Begoña Álvarez Carpintero 986 813 799 / 986 812 371 udhumanidades@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Belén Jácome Pérez 986 130 213 / 986 130 214 / 986 130 215 udeconomicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociad Rocío Rodríguez Fernández 986 130 213 / 986 130 214 / 986 130 215 udeconomicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Ana Belén Rodríguez Vidal 986 130 216 udxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Benigna fandiño Martínez 986 130 216 udxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Económicas e Empresariais Ana De Prado Vázquez 986 812 402 sdfcee@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Xurídicas e do Traballo Manuel Ángel Valcárcel Martínez 986 812 261 decanatoxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – D. de Filoloxía e Tradución Rosa Mª López González 986 812 375 sdfft@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – E.U.E. Empresariais María Natalia Rodríguez Vidal 986 813 749 sdeueev@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de apoio á xestión do centro- E.U.E. Empresariais Leonor Gallego Expósito 986 813 749 sdeueev1@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de área María Asunción Marzán González 986 812 545 a.marzan@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Paula Ramil Vázquez 986 812 403 areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Rafael Cid Álvarez 986 812 379 areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Alberto Pérez Pereira 986 812 544 areaeconomica@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe da área Jesús Andrés Iglesias 986 130219 posgraosxh4@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe do negociado Francisco M. Nogueiras Justo 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Villanueva San Martín, Mª Begoña 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado María Ángeles Sandino Martínez 986 130220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área María Carmen Rodríguez González 986 812 405 area.grao.economicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Margarita Campo Vila 986 814 080 xnaafee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base Dolores Antonia Miloro Costas 986 812 406 secfcee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base María Jesús Sabariz Rúa 986 812 406 secfcee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base José Ramón González Abelenda 986 812 406 secfcee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Alba Victoria Moldes Portela 986 813837 graoxuridicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Jesús Erias Pérez 986 813831 secxuridicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Posto base Carmen Rodríguez Guerrero 986 813831 mari10@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Esther Amosa Mendoza 986 812253 secfft@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Mª Mercedes Rial Conde 986 812259 secfft01@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Posto base Juan Antonio de Marcos Vázquez 986 812259 secfft@uvigo.gal
Área Académica. E.U. de Estudos Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área María Mercedes Cendón Falqué 986 813740 saeuee@uvigo.gal
Área Académica. E.U. de Estudos Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xea do negociado da área académica Montserrat González Vázquez   xneuee@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo T.E. de servizos xerais Manuel Lopez Iglesia 986 812 400 maloi@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Ángel Prieto Villa 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Mª Luisa Magaz Ledo 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Ana Isabel Pereira Alonso 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Esther Pérez Rodríguez 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Joaquín Rial Boubeta 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Rosario Pérez Rodríguez 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Álvaro Francisco Ron Fernández 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución T.E. de servizos xerais Miguel Iglesias Van der Woude 986 812 251 mivdw@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Mercedes Santos García 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Constantino Fernández Rodríguez 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Jorge Pérez Álvarez 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Marcos Pérez Otero 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira T.E. de servizos xerais Mª Josefa Rivas Sieira 986 8136 88 / 986 813 748 mjrivas@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Elena Iglesias Prado 986 813688 / 986 813748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Generosa Fernández Fernández 986 813 688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Ana Rúa Trigo 986 813688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Fernando Martínez García 986 813688 / 986 813748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Dolores Allegue Barreiro 986 813 688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Hernández peleteiro, antonio 986 813 688 / 986 813 748  
  Ámbito Tecnolóxico Administradora Ana Cacheiro Seguín 986 812 112 acimt@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Area Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Area Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento.Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Manuel Valebona Refojos 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mónica de Pascual Serrano 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado María Begoña González Alberte 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado investigación e transferencia Miguel Angel Castro Otero 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín Sanmartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais Mª del Carmen Romo Pérez 986 812 205 eme.negociado@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe área estudos mestrado e doutoramento Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de enxeñaria de telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado estudos mestrado e doutoramento Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe área Manuel Valebona Refojos 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mónica de Pascual Serrano 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado María Begoña Alberte 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado investigación e transferencia Miguel Angel Castro Otero 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín SanMartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais   986 813 910 teleco.asuntosxerais@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Mª José Vidal Abad 986 812 203 / 986 813 669 eei.xaa.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belen Ramos Alleres 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Marta Seoane Vietez 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Araceli Dorrío Rodríguez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Eva María Rodríguez Gómez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Cristina Morgadas Lois 986 818 628 eei.master@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado David Monroy Soage 986 818 627 eei.master@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belén García Alonso 986 818 638 eei.doutoramento@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa de área María Carmen Prieto Tobio (Agora Mercedes Palanca en comisión) 986 813 987 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mercedes Palanca González (Agora Práxedes en comisión) 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Jesús Calleja Cazaux (agora Begoña) 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Paz Iglesias Puga 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julia Mencia Castro 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Luz Mª Femández Massaguer 986 813 988 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Práxedes Couñago Méndez 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado María Isabel Alonso García 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais María Cruz Hemández Núñez 986 813 689 eei.asuntosxerais@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Sofía Alba Femández 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Carina Amigo Lorenzo 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Begoña González Alberte 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal

Área de Xestión das Infraestruturas

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección técnica de obras Héctor Álvarez Arias 986 811 969 director.tecnico.obras@uvigo.gal

Xerencia

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Xerenta  Yolanda Lesmes Romero 986 813 560 xerencia@uvigo.gal
Secretaría de xerencia Elena de Gerónimo García 986 813 560 xerencia@uvigo.gal
Vicexerencia de Coordinación Académica Cristina Gallego Méndez 986 130 328 vicexerencia.academica@uvigo.gal
Vicexerente de Investigación Anxo Moreira González 986 812 052 vicexerencia.investigacion@uvigo.gal
Vicexerente de Recursos Humanos Ángel Nieto Rodríguez 986 813 408 vicexerencia.rrhh@uvigo.gal
Secretaría da Vicexerencia de Recusos Humanos Maria Isabel Fernández Uría 986 813 408 vicexerencia2@uvigo.gal
Vicexerenta Económica e de Asuntos Xerais María Mercedes Carracedo Durán 986 818 607 vicexerencia.economica@uvigo.gal
Secretaría da Vicexerencia Económica  Fátima González Muñoz 986 818 607 vicexerencia1@uvigo.gal
Vicesecretaría xeral técnica M. Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 ahermida@uvigo.gal
Director de centros de apoio á investigación José Benito Rodríguez González 986 130 227 dircai@uvigo.gal

Valedoría Universitaria

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da valedora María Belén Priego Iglesias 986 813 830 secvaledora@uvigo.gal

Equipo de goberno

CARGO NOMBRE TELÉFONO EMAIL
Reitor. Secretaría Carmen Estévez Caamaño (Jefa de equipo) / Loli Alonso Meleiro / María Rodríguez Martín 986 813 590 sreitor@uvigo.gal
Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación Yolanda Faro Chamadoira 986 813 597 vicinv@uvigo.gal
  Germán Pérez Juste 986 130 257 vicinv@uvigo.gal
Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade. Secretaría Eugenia María Rodríguez González 986 813 440 vicplan@uvigo.gal
Vicerreitoría de Profesorado, Docencia e Titulacións. Secretaría María Amelia Coello Casado 986 813 595 vicprof@uvigo.gal
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Secretaría María Calle Sierra 986 130 222 viccom@uvigo.gal
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Técnica Superior de Relacións Institucionais Alicia López Pedreira 986 818 744 tecnica.rrii@uvigo.gal
Vicerreitoría de Estudantado e Empregabilidade. Secretaría Lilian Álvarez García 986 813 586 estudantes@uvigo.gal
Vicerreitoría de Internacionalización. Secretaría Patricia González Piñeiro 986 813 587 internacional@uvigo.gal
Vicerreitoría de Relacións coa Empresa. Secretaría Javier Novas Míguez 986 130 302 vic.empresa@uvigo.gal
Vicerreitoría de Benestar, Equidade e Diversidade. Secretaría Javier Novas Míguez 986 130 302 vic.benestar@uvigo.gal
Vicerreitoría de Extensión Universitaria. Secretaría Lilian Álvarez García 986 813 586 vice.extension@uvigo.gal
Vicerreitoría do Campus de Ourense. Secretaría Ana M.ª Rodríguez Rodríguez 988 387 300 vicou@uvigo.gal
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra. Secretaría Miguel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal
Secretaría Xeral. Secretaría Javier Novas Míguez 986 813 618 segb1@uvigo.gal

Consello Social

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da presidencia Montserrat Pereira Castro 986 812 663 secoso@uvigo.gal