Directorio PAS

O directorio do persoal PAS que ves nesta páxina é unha obra en construción. Cada corrección e ampliación irá mellorándoo ata converterlo no directorio definitivo que precisamos quen traballamos en administración e servizos. Por favor, indícanos calquera cambio, ausencia ou erro.

De todos xeitos, este é un produto temporal, xa que o antes posible publicaremos un directorio completo de todo o persoal da Universidade de Vigo cun sistema de filtrado e de busca.

 

Como buscar nesta páxina

  • Por servizo / área
    Premendo no nome do servizo no índice

  • Por nome, teléfono ou enderezo electrónico
    Utilizando o comando Control+F (Windows) ou Command+F (Mac)

Servizo de Xestión de Estudos de Grao

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa de Servizo de Xestión de Estudos de Grao María Cristina Rodríguez Cendón 986 813 570 servizodegrao@uvigo.gal
Xefa de Sección de Xestion de Estudos de Grao Teresa Amoedo Quicler 986 813 557 secciondegrao@uvigo.gal
Xefa de Área de Configuración e Planificación Conchi Hermida Lago 986 812 287 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de Área de Xestión de Estudos de Grao María Teresa Losada Sánchez 986 813 609 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de negociado. Área de Configuración e Planificación María Jesús Neches Rodríguez 986 812 287 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de negociado. Área de Xestión de Estudos de Grao María Olga Fernández Piñeiro 986 813 609 soporte.grao@uvigo.gal
Atención e información ao alumnado de estudos de grao Fani Varela Méndez e Magui Iglesias Corchero 986 813 607 soporte.grao@uvigo.gal

Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao José Luis Gómez Reboiro 986 818 711 servizodeposgrao@uvigo.gal
Xefe da Sección de Doutoramento José Paz López 986 813 457 seccion.doutoramento@uvigo.gal
Xefe da Sección de Máster Manuel Fernández Cruz 986 818 720 seccion.master@uvigo.gal
Xefa da Área de Novas Titulacións Nieves López Prieto 986 812 695 posgrao.area.calidade@uvigo.gal
Xefa da Área da Eido Carmen Paredes Chapela 986 813 442 eido@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Doutoramento Carmen Losada Páez 986 813 608 negociado.doutoramento@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Máster Antía Priego Iglesias 986 811 950 negociado.master@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Formación Permanente Vega Otero López 986 816 554 negociado.formacionpermanente@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Novas Titulacións Carina Amigo Lorenzo 986 130 283 verifica@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público Isabel Vázquez Domínguez 986 811 950 posgrao@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público Ana Isabel López Feria 986 811 950 posgrao@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público (teses) Estela Caamaño Tajes 986 130 115 3ciclo1@uvigo.gal

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do servizo Rosa Graña Costas 986 814 097 servizodebolsas@uvigo.gal
Xefa da Sección de Axudas e Bolsas Guadalupe Fernández Romero 986 811 999 secciondebolsas@uvigo.gal
Xefa da Área de Bolsas Elvira Páramo Calvo 986 812 698 areabolsasestudo@uvigo.gal
Xefa do negociado Cristina Pérez Castro 986 812 699 bolsasestudo@uvigo.gal
Posto base María José Fernández Failde 986 813 611 bolsas@uvigo.gal
Posto base Elena Seco de Cougny-Prefeln 986 813 611 bolsas@uvigo.gal
Posto base Mónica Bonet Piñeiro 986 813 612 bolsas@uvigo.gal
Xefa da Área de Bolsas de Formación Noelia Rivera Vázquez 986 813 761 areabolsasformacion@uvigo.gal
Xefe da Área de Bolsas José Carlos Pazos Fernández 986 813 761 bolsasformacion@uvigo.gal
Xefa de negociado María Montserrat Plasencia Couceiro 986 813 761 bolsasformacion@uvigo.gal
Posto base Rosa Elvira Araújo Blanco 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.gal
Posto base Eva Rodríguez Mesego 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.gal
Xefa da Sección de Prezos Públicos Ana Rodríguez González 986 818 773 secciondeprezospublicos@uvigo.gal
Xefa do negociado Conchi Dasilva Rivas 986 130 116 prezospublicos@uvigo.gal

Unidade de Emprego e Emprendemento

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora Maruxa Álvarez Jiménez 986 818 710 emprego@uvigo.gal
Técnica superior de orientación laboral M.ª Belén Fernández Durán 986 814 037 orientacionlaboral@uvigo.gal
Técnica superior de orientación laboral Reyes Fernández González 986 130 110 insercionlaboral@uvigo.gal
Xefa de área M.ª Rogelia Sanandrés Alonso 986 814 036 areaemprego@uvigo.gal
Xefa de negociado M.ª Asunción Millana Solorzano 986 814 036 negociadoemprego@uvigo.gal

Posto base

Susana López Pino 986 812 136 emprego1@uvigo.gal

Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefe do servizo Manuel Castro Oliva 986 814 085 mcastro@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefa de sección Cristina Vázquez Pérez 986 813 753 vicinvxs@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefa de negociado Sofía Conde Casas 986 813 420 vicinva2@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefa de negociado Patricia González Piñeiro 986 814 033 vicinva4@uvigo.gal
Sección de Investigación Posto base Angel Rodal Broullón 986 813 420 sepin@uvigo.gal
Sección de Investigación Posto base Montserrat de la Torre Calleja 986 813 675 auvicinv@uvigo.gal
Sección de Transferencia Xefe/a de sección Vacante    
Sección de Transferencia Técnica de I+D Marta Vila Garrido 986 811 942 otri11@uvigo.gal
Sección de Transferencia Posto base Beatriz Domínguez Riobó 986 818 668 basetransferencia@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Xefa de sección Ana Isabel González Penín 986 130 230 xefatura.rrhh.said@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Xefe de negociado Rafael Ameneiro Bravo 986 813 599 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Posto base Alba Pérez Lacaba 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Posto base Giovana Vega Fernández 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Área Económica Xefa de área María José Lorenzo Martínez 986 812 237 aesaid@uvigo.gal
Área Económica Responsable de AA.EE. Henrique Macías Cambra 986 813 589 vicinvae@uvigo.gal
Área Económica Responsable de AA.EE. Mª Hortensia Fernández Luaces 986 812 237 otri1@uvigo.gal

Servizo de Asesoría Xurídica

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do servizo María José Pousa Crespo 986 813 577 mariajpousa@uvigo.gal
Letrada Cristina Piñón García 986 813 584 cristinapinon@uvigo.gal
Letrado Andrés Dapena Paz 986 813 734 andresdapena@uvigo.gal
Xefa de negociado Isabel Gómez Campos 986 813 576 saxuridi@uvigo.gal
Administrativa Patricia Sío Bacelo 986 813 576 auxsaxur@uvigo.gal

Servizo de Extensión Universitaria

ÁREA CAMPUS POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Sección de Extensión Universitaria   Xefe de servizo Ricardo Corderí Salgado 986 813 641 xsextension@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de sección María Teresa Vetoret Pena 986 813 603 seccionextension@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado Paula María González Pérez 986 812 193 nextension03@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado Toya Güenaga Gude 986 813 817 nextension01@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado María Teresa González Álvarez 986 818 716 nextension02@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Cristina Hermida Vázquez 986 813 626 pbextension01@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Mª Dolores Gómez Fernández 986 813 626 pbextension02@uvigo.gal
Área de Cultura   Técnico superior de actividades culturais Alfonso Caride Losada 986 813 558 acaridel@uvigo.gal
Xestor de actividades culturais   Xestor de actividades culturais Filemón Rivas Conde 988 387 219 frc@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de sección Mª Magdalena Domínguez Álvarez 986 812 693 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de negociado Serafina Gozález Miguélez 986 813 755 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de negociado Carmen Romero Casal 986 813 630 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Posto base María Soledad Alonso González 986 813 755 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Posto base Corona Ana Adán Vázquez 986 813 630 sie@uvigo.gal

Servizo de Contabilidade, Orzamentos e Tesouraría

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefa do servizo M.ª Dolores Ojea Troncoso 986 813 568 xscontab@uvigo.gal
Sección de Contabilidade Xefe da Sección de Contabilidade Mauricio García Romarís 986 813 820 xsectes@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Xefe da Sección de Orzamentos José Antonio De la Cruz Rodríguez 986 812 694 xseccont@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Xefa do negociado Eva Rodríguez Readigos 986 813 567 necontab@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Posto base José Ángel Vivirido Salgado 986 813 760 pbcont1@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Posto base José Luis Ferreiro Barreira 986 813 760 pbcont2@uvigo.gal
Sección de Tesourería Xefa da Sección de Tesourería Carmen López Álvarez 986 819 798 xseccost@uvigo.gal
Sección de Tesourería Xefa do negociado María Muñoz Belmonte 986 813 565 nepagame@uvigo.gal
Sección de Tesourería Xefa do negociado Cristina Gil Ferro 986 813 566 neingres@uvigo.gal
Sección de Tesourería Xefe do negociado Benigno Gavilanes Rodríguez 986 813 564 netesour@uvigo.gal
Sección de Tesourería Posto base Óscar Eiré Fernández 986 813 566 pbcont3@uvigo.gal

Servizo de Control Interno

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do Servizo de Control Interno Margarita Cabaleiro Soto 986 813 591 servizoci@uvigo.gal
Xefa da Sección de Control Interno María Teresa Reigosa Alonso 986 813 838 xsci@uvigo.gal
Xefe de Área de Control Interno Arturo Losada Rodríguez 986 130 317 areaci@uvigo.
Xefa de Negociado de Control Interno Alba Legazpi del Campo 986 813 582 negociadoci1@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Control Interno María del Carmen Boullosa Rodríguez 986 813 582 negociadoci2@uvigo.gal
Posto base Amparo Otero Alonso 986 811 994 pbci@uvigo.gal

Servizo de Xestión Económica e Contratación

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do servizo Jesús Bello Condide 986 813 791 xseccon@uvigo.gal
Xefe da Sección de Contratación de Subministracións, CPI e Administrativos Especiais Alberto López Abel 986 813 551 alabel@uvigo.gal
Xefe da Sección de de Contratación de Obras, Servizos e Privados Sergio Amador Pajares Domínguez 986 813 551 xscont@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión Económica Isabel Vázquez Vázquez 986 813 767 xsxe@uvigo.gal
Xefa da Área de Xestión Económica Cristina Villaverde Costa 986 813 767 rae01@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais Mónica Méndez López 986 813 768 rae04@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais Elisa Isabel Pazos Iglesias  986 813 752 rae02@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais Ana María Olmedo Revuelta 986 813 752 rae03@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Contratación Silvia Sánchez Gómez 986 813 556 xnobras@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Contratación Olimpia Álvarez Castro 986 813 556 xnservi@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Contratación Eva Baltar Simón 986 813 571 xnsumini@uvigo.gal
Posto base (xestión económica) Diego Jesús García Campos 986 813 768 xepb@uvigo.gal
Posto base (contratación) Patricia Outeiral Rial 986 813 571 auxecu01@uvigo.gal

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de servizo de PAS José Manuel Fernández Viña 986 813 627 servizopas@uvigo.gal
Xefa da Sección de Emprego e Programas Margarita González Hernández 986 813 804 consultapas@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión Mª Carmen Pérez Martínez 986 818 708 consultapas@uvigo.gal
Xefa do negociado Mª Pilar Capelo Docamiño 986 813 579 negociadopas@uvigo.gal
Xefa do negociado Miguel Gómez López 986 818 606 formacionpas@uvigo.gal
Xefa do negociado Francisco Javier Maneiro Porto 986 813 762 negociadopas@uvigo.gal
Posto base Mª Carmen Barreiro Enríquez 986 818 606 formacionpas@uvigo.gal
Posto base Catalina Losada Arca 986 813 579 negociadopas@uvigo.gal
Posto base José Manuel Sóñora Abeijón 986 813 762 negociadopas@uvigo.gal

Servizo de Persoal Docente e Investigador

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo de Persoal Docente e Investigador Antonio Rotea Villanueva 986 813 581 servizopdi@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión de Persoal Docente e Investigador Rosa María Márquez Nores 986 811 998

seccionpdi01@uvigo.gal

Xefe da Sección de Selección  Raúl Blanco García 986 813 421 seccionpdi02@uvigo.gal
Xefe da Sección Programas Alejandro Martínez Gómez 986 818 739

seccionpdi03@uvigo.gal

Xefa de Área de Persoal Docente e Investigador Ana María Pérez López 986 130 305 areapdi01@uvigo.gal
Xefa de Área de Programas Dori Rodríguez Feijoó 986 813 907 negociadopdi04@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Xestión de Persoal Docente Joaquín Prieto Tobío 986 813 572 negociadopdi01@uvigo.gal
Xefa de Negociado de Selección de Persoal Docente Ana Palmira Verde Rodríguez 986 813 765 negociadopdi03@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Xestión de Persoal Docente Alfonso González Pablos 986 813 580 negociadopdi02@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Programas Natalia Cabaleiro Monteagudo 986 130 277 negociadopdi04@uvigo.gal
Posto base Marina Blanco Carpinteiro 986 813 580 pbpdi01@uvigo.gal
Posto base Noelia González Vázquez 986 813 907 pbpdi04@uvigo.gal
Posto base Mercedes Gutiérrez Perera 986 813 572 pbpdi02@uvigo.gal
Posto base Susana Viña Martínez 986 813 907 pbpdi03@uvigo.gal

Servizo de Retribucións e Seguros Sociais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa servizo  Antonia Melón Amor 986 813 793 servizoretribucions@uvigo.gal
Xefa da Sección de Retribucións e Seguros Sociais Marta Cogolludo Fernández 986 813 578 seccionretribucions@uvigo.gal
Xefe de Área Óscar Crespo Damota 986 813 578 negociadosegurossociais@uvigo.gal
Xefe de negociado  María José Casal Radio 986 813 578 negociadonominas@uvigo.gal
Xefa de negociado  Maria Cruz Villaverde Peón 986 813 578 negociadoretribucions@uvigo.gal
Posto base Marta Barros Martínez 986 813 578 consultanomina@uvigo.gal
Posto base María Ángeles Crespo Amoedo  986 813 578 consultanomina@uvigo.gal

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
TSPRL Área de Seguridade no Traballo M.ª José Montero Vilariño 986 813 605 sprl@uvigo.gal
TSPRL Área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada Carmen Álvarez González 986 813 605 sprl@uvigo.gal
Técnico nivel intermedio PRL Cándido Pérez Betanzos 986 813 427 sprlformacionesaude@uvigo.gal
Xefe de negociado Julio Abreu González 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.gal
Posto base Mª de la Cruz Rodríguez Soliño 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.gal

Unidade de Análises e Programas

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Coordinador David Basalo 986 818 640 coordinador.uap@uvigo.gal
Xefa de área Isabel Garrido Pérez 986 818 689 area.uap@uvigo.gal
Xefe de negociado Jesús Couto Darriba 986 130 218 negociado01.uap@uvigo.gal
Xefa de negociado Mónica Zas Varela 986 130 218 negociado02.uap@uvigo.gal
Posto base Victoria Canoura Leira 986 818 689 base01.uap@uvigo.gal

Oficina de I+D

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora técnica da oficina de I+D Ángeles López Lozano 986 812 236 dirotri@uvigo.gal
Técnica superior I+D (Campus Ourense) Cristina López Macias 988 387 044 otri-ourense@uvigo.gal
Técnica superior I+D María Rivas Seijas 986 813 896 otri-proxectos@uvigo.gal
Técnica superior I+D Sabela González Panizo 986 818 651 otri5@uvigo.gal
Técnico superior I+D Jose Jato Darriba 986 811 943 otri-valorizacion@uvigo.gal
Xestora de innovación Luz Eva Fernández 986 813 444 otri10@uvigo.gal
Xestor de innovación Alberto Rellán López 986 813 444 otri7@uvigo.gal
Xefe de negociado Miguel Castro Otero 986 811 990 otri@uvigo.gal
Auxiliar administrativa Yvette Quintas Mosteiro 986 812 236 otri@uvigo.gal

Oficina de Proxectos Internacionais

AREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Director académico Jorge Pérez Juste    
Área de Proxectos
Internacionais de Educación
Técnica superior de
relacións internacionais
Eva Garea Oya 986 813 954 opi-tec.sup@uvigo.gal
Área de Proxectos
Internacionais de Investigación
Técnico superior de I+D Anxo Moreira 986 812 052 opi.inv1@uvigo.gal
Técnica superior de I+D Sabela Panizo 986 818 639 opi.inv2@uvigo.gal
Unidade Administrativa Xefa de sección Fernanda Rivas Suanzes 986 813 914 xsecopi@uvigo.gal
Xefa de negociado Carmen Álvarez Veleiro 986 130 287 opi@uvigo.gal
Posto base Pablo Rey 986 130 288 baseopi@uvigo.gal

Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora técnica Amelia Rodríguez Piña 986 81 37 51 dir.ori@uvigo.gal
Xefa de área. SICUE María Teresa Arce Aramendi 986 813 592 sicue@uvigo.gal
Xefa de negociado. Estudantes estranxeiros Eva María Abril Bausela 986 811 947 incoming.ori@uvigo.gal
Xefa de negociado. Prácticas Erasmus+ Rebeca Cofán Pereiras 986 818 726 practicas.ori@uvigo.gal
Posto base. Estudantes saíntes Mar Gómez Fernández 986 813 550 outgoing.ori@uvigo.gal
Posto base. Estudantes estranxeiros Rocío López Castellano 986 818 727 incoming.ori@uvigo.gal

Unidade de Cultura Científica e da Innovación

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xestora Leonor Parcero López 986 130 118 xestionucc1@uvigo.gal
Técnica de comunicación Marta Crespo Cruces 986 130 281 tecnicacom02@uvigo.gal
Técnica de comunicación Lucía Calvo López 986 130 281 tecnicacom01@uvigo.gal

Área de Benestar, Saúde e Deporte

CAMPUS POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Director técnico Xabier Rial Boubeta 986 814 062 dir.bsd@uvigo.gal
Vigo Técnico superior de actividades deportivas Román Lago Bea 986 811946 roman@uvigo.gal
Vigo Técnico especialista de actividades deportivas Eduardo Rodríguez Costas 986 812 204 eduardo@uvigo.gal
Vigo Técnico especialista de actividades deportivas Alexandre Sanjorge Sanjorge 986 812 242 sanjorge@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Pablo Resúa Martínez 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas David Vázquez Vaamonde 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Alfonso Bascoy Fernández 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas David Cadilla Álvarez 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Diego José Pío Vaquero 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Jesús Campos García 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Ourense Técnico especialista de actividades deportivas Rodrigo Alberte Pivida 988 368 926 rapivida@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Ramón Díaz Fariña 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas César Gómez Gómez 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Ángel Antonio Lago Pereira 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Miguel Ángel Piñeiro Vilariño 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Óscar R. Álvarez Vázquez 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Pontevedra Técnico especialista de actividades deportivas Gustavo Loureiro Álvarez 986 802 088 depor-po@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas Julio Mera González 986 802 090 pavipo@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas Carlos Martín Mosquera 986 802 090 pavipo@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas (FCAFD) Luis Pita Carballo 986 802 073 xingro@uvigo.gal

Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións (ATIC)

POSTO ÁREA ÁMBITO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección       Juan Aguiar 986 811 956 direccion.atic@uvigo.gal
Soporte         986 812 668 saum@uvigo.gal
Soporte E.I. de Telecomunicación Tecnológico Vigo   986 812 248 siteleco@uvigo.gal
Soporte E.I. Industrial Tecnológico Vigo   986 811 939 siatec@uvigo.gal
Soporte   Científico Vigo   986 818 663 iciencias@uvigo.gal
Soporte   Xurídico-social Vigo   986 818 719 saum-xsh@uvigo.gal
Soporte     Ourense   988 387 045 saum-ou@uvigo.gal
Soporte     Pontevedra   986 802 030 saum-po@uvigo.gal

Área de Normalización Lingüística

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Director Fernando Ramallo Fernández 986 818 608 diranl@uvigo.gal
Técnica superior María Cristina Rodríguez Ricart 986 813 574 anl@uvigo.gal
Técnica superior Eva María Castro Figueiras 986 813 574 anl@uvigo.gal

Área de Calidade

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Director Joaquín Collazo Rodríguez 986 813 625 dircalidade@uvigo.gal
Xefa de negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 813 447 uacalidade@uvigo.gal
Posto base Miriam Frías Clemente 986 813 897 seccalidade@uvigo.gal
Técnica superior de calidade Raquel Gandón Chapela 986 814 009 tscalidade1@uvigo.gal
Técnico superior de calidade Eduardo Carrera Conde 986 811 985 tscalidade2@uvigo.gal
Técnico superior de calidade José Miguel Dorribo Rivera 986 811 988 tscalidade3@uvigo.gal
Técnica superior de calidade Elina Álvarez 986 818 641 tscalidade5@uvigo.gal

Unidade de Igualdade

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección da unidade Águeda Gómez Suárez 986 813 419 igualdade@uvigo.gal
Técnica superior de igualdade Mar Fernández Cendón  986 813 419  tecnica.igualdade@uvigo.gal
Posto base Alba Legazpi del Campo 986 813 419 igualdade01@uvigo.gal

Área de Formación e Innovación Educativa

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica superior de Formación e Innovación Educativa María de los Ángeles Villar Lemos 986 812 035 eafp.innovacion@uvigo.gal

Biblioteca

Biblioteca Central do campus de Vigo

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca Universitaria Gerardo Marraud González 986 813 854 dirbuv@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca Universitaria Teresita Aboal Somoza 986 813 824 subdibuv@uvigo.gal
Xefa de Sección de Acceso ao Documento Primitiva Blas Sánchez 986 813 844 xsadoc@uvigo.gal
Xefa de Sección de Adquisicións Ana Quiroga Fraga 986 813 846 xsadqui@uvigo.gal
Xefa de Sección de Arquivo Universitario Aurora Maya Trujillo 986 814 074 xsarquiv@uvigo.gal
Xefa de Sección de Automatización e Proceso Técnico Montserrat Caballero Villa 986 813 849 xsprot@uvigo.gal
Xefa de Sección de Circulación Ana Belén Martínez Piñeiro 986 813 845 xscirc@uvigo.gal
Xefa de Sección de Publicacións Periódicas María Llovo Ortiz 986 813 851 xshem@uvigo.gal
Xefe de Sección de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación Héctor Castro Rey 986 813 843 referencia@uvigo.gal
Xefa de Área de Proceso Técnico Isabel Bay Arias 986 813 849 xascoord@uvigo.gal
Xefe de Área de Repositorio Institucional Carmen Barros Otero 986 813 821 investigo@uvigo.gal
Xefa de Área de Servizos Bibliométricos Sonsoles Pousa Torres 986 130 236 bibliometria@uvigo.gal
Xefa de Área de Administración Pedro Rodríguez Vázquez 986 813 854 areadmi@uvigo.gal
Administración Consuelo Santaclara Maneiro 986 813 854 admibc@uvigo.gal
Préstamo (mostrador)   986 813 825 prescen@uvigo.gal
Conserxería Manuel Meijide Martínez 986 813 853 conserbi@uvigo.gal

Biblioteca Central do campus de Ourense

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus Julia Jiménez López 988 387 191 dirbco@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca campus Elena Marcos Rodríguez 988 387 285 subdrbco@uvigo.gal
Xefa de Área Campus (Soporte aprendizaxe e investigación) Antia Salgado García 988 387 230 saibco@uvigo.gal
Préstamo   988 387 192
988 387 319
presour@uvigo.gal
Conserxería   988 387 320 conbco@uvigo.gal

Biblioteca Central do campus de Pontevedra

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus María del Rosario Pascual Matarranz 986 802 006 dirbcp@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca campus (Adquisicións) Marta Gutiérrez Valerio 986 802 049 subdibcp@uvigo.gal
Xefa de Área Campus (Soporte aprendizaxe e investigación) Silvia Patiño Bouzas 986 802 001 refbcp@uvigo.gal
Préstamo   986 802 002 presbcp@uvigo.gal
Publicacións periódicas   986 802 006 dirbcp@uvigo.gal

Biblioteca de Torrecedeira

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Beatriz Tizón Vázquez 986 813 738 dirbtor@uvigo.gal
Préstamo   986 813 739 prestor@uvigo.gal

Servizo de préstamo noutras bibliotecas

BIBLIOTECA TELÉFONO EMAIL
Biblioteca da Escola de Enxeñaría de TelecomunicaciónV 986 812 105 prestel@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Belas Artes 986 801 836 presbel@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 812 408
986 812 409
preseco@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 986 812 682 presxur@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución 986 812 268
986 812 269
presfft@uvigo.gal
Biblioteca de Ciencias Experimentais 986 812 658
986 812 659
prescie@uvigo.gal
Biblioteca de Industriais-Minas 986 812 208 presind@uvigo.gal

Secretaría Xeral

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Vicesecretaria xeral técnica M.ª de los Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 vicesecxeraltec@uvigo.gal
Coordinadora Inés Morais Fontenla 986 812 018 cosecxeral@uvigo.gal
Secretario da Secretaría Xeral Javier Novas Míguez 986 813 614 sxeral@uvigo.gal
Xefa do negociado Lúa Pereira Castro 986 813 617 secxeralconvenios@uvigo.gal
Administrativa Dominica Cano Viñas 986 813 436 nexeral@uvigo.gall
Administrativa Sonia Chantrero Méndez 986 814 082 secxeral@uvigo.ga

Información Xeral

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa de negociado Marta González Rodríguez 986 813 600 informacion@uvigo.gal
Administrativa Laura Alonso Gómez 986 813 600 informacion@uvigo.gal
Administrativa Silvia Rodríguez Taboada 986 813 600 informacion@uvigo.gal

Oficina de asistencia en materia de rexistro do campus de Vigo

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de negociado Luís Cristín López 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.gal
Administrativo Manuel Dorado Iravedra 986 130 200 rexistroxeral@uvigo.gal

Unidade de Servizos Xerais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe área José Veiro García 986 811 969 servizosxerais4@uvigo.gal
Xefe negociado José Manuel Lueiro Troiteiro 986 813 555 servizosxerais3@uvigo.gal
Xefe negociado Agustín Regueiro Martínez 986 813 555 servizosxerais2@uvigo.gal
Posto base Nuria Villacorta Villanueva 986 811 969 servizosxerais1@uvigo.gal

Gabinete de prensa

POSTO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa    M.ª del Carmen Echevarría Figueroa 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.gal
Redactora Vigo Digna Mar Besadío Rodríguez 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.gal
Redactora Vigo María del Río Piñeiro 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.gal
Redactor Pontevedra Eduardo Muñiz Rodríguez 986 802 047 / 986 802 087 prensapo@uvigo.gal
Ourense Redactora Rosa Tedín Mouzo 988 368 917 prensaou@uvigo.gal

Administración desconcentrada - Ourense

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora M.ª del Pilar Joga Lasala 988 387 257 admnorou@uvigo.gal
Servizos Administrativos Xefe de equipo Juan José Salgado González 988 368 707 admsurou@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de área Amalia Pérez Canabal 988 387 105 xaedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de negociado María Dolores Domínguez Pereira 988 387 196 xnedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Posto base M. Jesús Sabariz Rúa 988 387 168 pbedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. CC. de Educación Xefa de negociado de asuntos xerais Raquel María Iglesias Domínguez 988 387 170 sdexbo@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Historia Xefa de negociado de asuntos xerais Mercedes Reyes Moure Esperanza 988 387 200 sdefho@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de área Consuelo López Rodríguez 988 368 903 areagrao.xuridicoempresarial@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado María del Carmen Castro Vázquez 988 368 920 negocigrao.xuridicoempresarial@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Posto base Germán Carrera Rodríguez 988 368 919 pbcinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Dereito Concepción Martínez Martínez 988 368 900 sdefdo@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Empresariais Jaime Roberto León Fernández 988 368 800 secretario.eto@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. EE Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de área Mª Carmen Fernández Contreras 988 387 004 xacinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado Isabel Freire Corbal 988 387 003 xncinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Posto base Josefa Rodríguez Bouzas 988 387 168 pbcinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Ciencias María del Pilar Paula Cima 988 387 063 sdefco@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Informática Francisca Merino Garrido 988 387 002 sdireccion.esei@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Aeroespaciais Montserrat Iglesias Gómez 988 368 823 aero.direc@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de área Elda Martiñá Pérez 988 387 104 xacedou@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Josefa Rodríguez Bouzas 988 368 893 xncedou05@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Magdalena Fernández Fernández 988 368 890 xncedou06@uvigo.gal
Área Económica Xefa de área Raquel Fernández González  988 368 802 aefdo@uvigo.gal
Área Económica Xefa de negociado Josefina T. Cadilla Lomba 988 368 855 xnecou01@uvigo.gal
Área Económica Xefa de negociado María Teresa Viñas Gil 988 387 106 aefco@uvigo.gal
Área Económica Xefe de negociado Omar Delgado Iglesias 988 387 282 aeexbo@uvigo.gal
Área Económica Posto base Dora Pereira Figueiral 988 387 315 becou01@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de área Elsa López Jorge 988 368 803 administracionposgrao.ourense@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de negociado Milagros Álvarez Souto 988 368 910 xnpgou@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Posto base Ana López Vázquez 988 368 909 bpgou01@uvigo.gal
Área de Apoio á Investigación e Transferencia Xefe de área Arturo Rodríguez Sampayo 988 387 325 xainvesou@uvigo.gal
Área de Apoio á Investigación e Transferencia Xefe de negociado José Antonio Gándara Pérez 988 368 880 vic.investigacion.ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de área María Teresa Díaz Álvarez 988 387 089 /988 387 102 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de negociado María Carmen Dacosta Barros 988 387 103 rex-our@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de negociado Isabel Gómez Gómez 988 387 102 /988 387 089 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Posto base María Jesús Álvarez Moreno 988 387 103 rex-our@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Posto base María Carmen Arribas Álvarez 988 387 102 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería facultade   988 387 101 consfer@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería pavillóns   988 387 100 conspav@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Delegación alumnado CC. da Educación   988 387 188  
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Biblioteca   988 387 192 presour@uvigo.gal

Administración desconcentrada - Pontevedra

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora Elena Vázquez Losada 986 801 951 - 647 343 027 admcampuspo@uvigo.gal
Servizos Administrativos Secretaría da vicerreitoría Miguel Ángel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal
Servizos Administrativos Xefa de negociado de apoio ao campus Concepción Gamallo García 986 802 085 negociadovicpon@uvigo.gal
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus M.ª Yolanda Mariño Rodríguez 986 801 994 / 986 801 775 secccss@uvigo.gal
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus Verónica Conde Portela 986 802 025 areaeconomicapo@uvigo.gal
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus María Isabel Castelo Dios 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.gal
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus Paula Monteagudo Diz 986 801 702 sfced@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Belas Artes Xefa de área Clara Pérez Quiñones 986 801 804 xadmbart@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Belas Artes Xefa de negociado María Ángeles Santiago Dopazo 986 801 805 secfba@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de CC.Sociais e Comunicación. Facultade de Fisioterapia Xefa de área María José Loreto Fernández-Arruty López 986 801 995 asociaisefisio@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de CC. Sociais e da Comunicación, F. de Fisioterapia Xefa de negociado Francisco Navaza Dafonte 986 801 994 secccss@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Xefa de área María Purificación Sánchez Arias 986 801 704 xa.educacion.forestal@uvigo.gal
Área Académica. Área de estudos de grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Xefa de negociado Martín Fernández Fernández 986 801 910 xn.educacion.forestal@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudo de Mestrado e Doutoramento Xefa de área María Begoña López Pérez 986 801 694 xaposgraopo@uvigo.gal
Área académica. Área de Estudo de Mestrado e Doutoramento Xefa de negociado Susana Díaz Núñez 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ana María Suárez Mariño 986 801 695 xacdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa do negociado Ana M.ª Iglesias Álvarez 986 801 696 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa do negociado M.ª Teresa Vázquez Álvarez 986 801 696 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa do negociado María Isabel Moreira Recamán 986 801 697 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado María Pilar Martínez Borrás 986 801 697 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos. F. de Belas Artes Xefa de negociado Ana María Carballo Fernández 986 801 831 xnaxcdba01@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos. F. de Belas Artes Xefa de negociado María Luz Gallego Ruza 986 801 830 xnaxcdba01@uvigo.gal
Asuntos xerais - E.E. Forestal Xefe de negociado Xosé Paulo Mouteira Lafuente 986 801 901 sdeuetf@uvigo.gal
Asuntos xerais - F. CC.da Educación e do Deporte Xefe de negociado asuntos xerais José Ramón Losada Parra 986 801 713 sdexbp@uvigo.gal
Asuntos xerais - F. CC. Sociais e da Comunicación Xefa de negociado asuntos xerais Patricia Cancela Hermida 986 801 992 sdfasoc@uvigo.gal
Negociado asuntos xerais - F. de Fisioterapia Xefe de negociado Alberto Mariño García 986 801 752 sdfisioterapia@uvigo.gal
Negociado asuntos xerais - F. de Belas Artes Xefe de negociado Maximino Villaverde Rodríguez 986 801 806 sdfba@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefe de área Horacio Antonio Villar Suárez 986 802 024 xacopo@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefe de negociado Marta López Vázquez 986 801 949 / 986 801 955 necopo02@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefe de negociado María José Novoa Vaz 986 801 949 / 986 801 955 necopo01@uvigo.gal
Área Económica Xefe de área María Asunción García Carro 986 801 703 xaepo@uvigo.gal
Área Económica Xefe de negociado Ana María Castro Vaamonde 986 801 911 areaeconomicapo@uvigo.gal
Área Económica Xefe de negociado Susana Quintela Gallego 986 802 025 areaeconomicapo@uvigo.gal

Administración desconcentrada - Vigo

ÁREA ÁMBITO POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Ciencias Experimentais Administradora María Fariza Novoa 986 813 900 acfcv@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de área Mª Esther Jorge Correa 986 812 667 areadepartamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefe de negociado Emilio Alen Quiroga 986 812 665 departamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Patricia Vila Alonso 986 812 684 areadepartamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Carmen Estévez Otero 986 812 666 departamentos_ciencias@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. CC do Mar Ciencias Experimentais Xefa de negociado Patricia Lago Álvarez 986 812 552 decanatoccdomar@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. de Bioloxía Ciencias Experimentais Xefa de negociado Alba Canzani Soutullo 986 811 976 decanatobioloxía@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. de Química Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Mosquera Nartallo 986 812 696 decanatoquimica@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de área María Luz Barbosa Pérez 986 130 244 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado María del Carmen Canda Gil 986 812 553 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefe de negociado José López Pérez 986 814 056 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Rivera Faro 986 812 553 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Posto base Raquel Aldrey Río 986 814 056 aefcv@uvigo.gal
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de área Isabel Caride Fernández 986 813 594 areagraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 812 555 negociadograocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefa de área Benedicta Expósito González 986 812 532 areaposgraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefa de negociado Gloria Vázquez Estévez 986 812 557 / 986 130 267 negociadoposgraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Posto base Sara Fernández Álvarez 986 812 557 negociadoposgraocc@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de área María Jesús Montero Pérez 986 818 709 area.aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Lucía González Treceño 986 812 306 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Milagros Sousa González 986 812 286 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Vila López 986 812 306 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Posto base Jesús Pereira Ríos 986 812 286 aince@uvigo.gal
Xurídico-Social e Humanidades   Administrador Ángel Nieto Rodríguez 986 812546 / 647 343 063 administrador-xsh@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefe de área Fernando Troncoso Merino 986 13 02 17 uaitaxsh@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Marta González Rodríguez 986 13 02 17 uaitaxsh@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Mª Ángeles Casal Giráldez 986 13 02 13 xaaxcd@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Mª Belén Otero Rey 986 813 799 / 986 812 371 udhumanidades@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Begoña Álvarez Carpintero 986 813 799 / 986 812 371 udhumanidades@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Belén Jácome Pérez 986 130 213 / 986 130 214 / 986 130 215 udeconomicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociad Rocío Rodríguez Fernández 986 130 213 / 986 130 214 / 986 130 215 udeconomicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Ana López Feria 986 130 216 udxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado María Moreira Sendón 986 130 216 udxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Económicas e Empresariais Ana De Prado Vázquez 986 812 402 sdfcee@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Xurídicas e do Traballo Rosa Barreira Barazal 986 812 261 decanatoxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – D. de Filoloxía e Tradución Rosa Mª López González 986 812 375 sdfft@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – E.U.E. Empresariais María Natalia Rodríguez Vidal 986 813 749 sdeueev@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de apoio á xestión do centro- E.U.E. Empresariais Leonor Gallego Expósito 986 813 749 sdeueev1@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de área María Asunción Marzán González 986 812 545 a.marzan@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Paula Ramil Vázquez 986 812 403 areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Rafael Cid Álvarez 986 812 379 areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Alberto Pérez Pereira 986 812 544 areaeconomica@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe da área Jesús Andrés Iglesias 986 130219 posgraosxh4@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe do negociado Francisco M. Nogueiras Justo 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Villanueva San Martín, Mª Begoña 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado María Ángeles Sandino Martínez 986 130220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área María Carmen Rodríguez González 986 812 405 area.grao.economicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Margarita Campo Vila 986 814 080 xnaafee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base Dolores Antonia Miloro Costas 986 812 406 secfcee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base María Jesús Sabariz Rúa 986 812 406 secfcee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base José Ramón González Abelenda 986 812 406 secfcee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Alba Victoria Moldes Portela 986 813837 graoxuridicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Jesús Erias Pérez 986 813831 secxuridicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Posto base Carmen Rodríguez Guerrero 986 813831 mari10@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Esther Amosa Mendoza 986 812253 secfft@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Mª Mercedes Rial Conde 986 812259 secfft01@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Posto base Juan Antonio de Marcos Vázquez 986 812259 secfft@uvigo.gal
Área Académica. E.U. de Estudos Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área María Mercedes Cendón Falqué 986 813740 saeuee@uvigo.gal
Área Académica. E.U. de Estudos Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xea do negociado da área académica Montserrat González Vázquez   xneuee@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo T.E. de servizos xerais Manuel Lopez Iglesia 986 812 400 maloi@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Ángel Prieto Villa 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Mª Luisa Magaz Ledo 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Ana Isabel Pereira Alonso 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Esther Pérez Rodríguez 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Joaquín Rial Boubeta 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Rosario Pérez Rodríguez 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Álvaro Francisco Ron Fernández 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución T.E. de servizos xerais Miguel Iglesias Van der Woude 986 812 251 mivdw@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Mercedes Santos García 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Constantino Fernández Rodríguez 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Jorge Pérez Álvarez 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Marcos Pérez Otero 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira T.E. de servizos xerais Mª Josefa Rivas Sieira 986 8136 88 / 986 813 748 mjrivas@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Elena Iglesias Prado 986 813688 / 986 813748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Generosa Fernández Fernández 986 813 688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Ana Rúa Trigo 986 813688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Fernando Martínez García 986 813688 / 986 813748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Dolores Allegue Barreiro 986 813 688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Hernández peleteiro, antonio 986 813 688 / 986 813 748  
  Ámbito Tecnolóxico Administradora Ana Cacheiro Seguín 986 812 112 acimt@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Area Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Area Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento.Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Manuel Valebona Refojos 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mónica de Pascual Serrano 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado María Begoña González Alberte 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado investigación e transferencia Miguel Angel Castro Otero 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín Sanmartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais Mª del Carmen Romo Pérez 986 812 205 eme.negociado@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe área estudos mestrado e doutoramento Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de enxeñaria de telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado estudos mestrado e doutoramento Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe área Manuel Valebona Refojos 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mónica de Pascual Serrano 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado María Begoña Alberte 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado investigación e transferencia Miguel Angel Castro Otero 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín SanMartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais   986 813 910 teleco.asuntosxerais@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Mª José Vidal Abad 986 812 203 / 986 813 669 eei.xaa.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belen Ramos Alleres 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Marta Seoane Vietez 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Araceli Dorrío Rodríguez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Eva María Rodríguez Gómez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Cristina Morgadas Lois 986 818 628 eei.master@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado David Monroy Soage 986 818 627 eei.master@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belén García Alonso 986 818 638 eei.doutoramento@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa de área María Carmen Prieto Tobio (Agora Mercedes Palanca en comisión) 986 813 987 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mercedes Palanca González (Agora Práxedes en comisión) 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Jesús Calleja Cazaux (agora Begoña) 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Paz Iglesias Puga 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julia Mencia Castro 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Luz Mª Femández Massaguer 986 813 988 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Práxedes Couñago Méndez 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado María Isabel Alonso García 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais María Cruz Hemández Núñez 986 813 689 eei.asuntosxerais@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Sofía Alba Femández 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Carina Amigo Lorenzo 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Begoña González Alberte 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal

Área de Xestión das Infraestruturas

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección técnica de obras Héctor Álvarez Arias 986 811 969 director.tecnico.obras@uvigo.gal

Xerencia

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Xerenta Raquel Souto Garcia 986 813 560 xerencia@uvigo.gal
Secretaría de xerencia Elena de Gerónimo García 986 813 560 xerencia@uvigo.gal
Vicexerente de recursos humanos José González Groba 986 813 560 vicexerencia2@uvigo.gal
Secretaría de Vicexerencia de Recusos Humanos Maria Isabel Fernández Uría 986 813 408 vicexerencia2@uvigo.gal
Vicexerenta de contratación e servizos xerais Patricia Valcárcel Fernández 986 130 255 vicexerencia.contsx@uvigo.gal
Secretaría de vicexerencia de asuntos económicos  Fátima González Muñoz 986 818 607 vicexerencia1@uvigo.gal
Dirección de administración Rodrigo Cerviño Rodríguez 986 813 624 director.admon@uvigo.gal
Vicesecretaría xeral técnica M. Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 ahermida@uvigo.gal
Director de centros de apoio á investigación José Benito Rodríguez González 986 130 227 dircai@uvigo.gal

Valedoría Universitaria

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da valedora María Belén Priego Iglesias 986 813 830 secvaledora@uvigo.gal

Equipo de goberno

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Reitor. Secretaría Carmen Estévez Caamaño (Xefa do equipo) / Loli Alonso Meleiro/ Marí­a Rodríguez Martín 986 813 590 sreitor@uvigo.gal
Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade. Secretaría Eugenia María Rodríguez González 986 813 440 vicplan@uvigo.gal
Vicerreitoría de Investigación. Secretaría Yolanda Faro Chamadoira 986 813 597 vicinv@uvigo.gal
  Germán Pérez Juste 986 130 257 vicinv@uvigo.gal
Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado. Secretaría María Amelia Coello Casado 986 813 595 vicprof@uvigo.gal
Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión. Secretaría Lilian Álvarez García 986 813 586 estudantes@uvigo.gal
Vicerreitoría de Economía. Secretaría Eugenia María Rodríguez González 986 813 440 vic.eco@uvigo.gal
Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación. Secretaría Alejandro Cadabón Figueroa 986 813 587 vicinternacionalizacion@uvigo.gal
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Secretaría María Calle Sierra 986 130 222 viccom@uvigo.gal
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Técnica Superior de Relacións Institucionais Alicia López Pedreira 986 818 744 tecnica.rrii@uvigo.gal
Vicerreitoría do Campus de Ourense. Secretaría Ana Mª Rodríguez Rodríguez 988 387 300 vicou@uvigo.gal
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra. Secretaría Miguel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal
Secretaría Xeral. Secretaría Javier Novas Míguez 986 813 614 sxeral@uvigo.gal

Consello Social

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da presidencia Montserrat Pereira Castro 986 812 663 secoso@uvigo.gal