Manuais da ANL

Advice

This content is currently not available in English

A calidade, coherencia e homoxeneización deben ser inherentes á lingua da institución, tanto na administración coma na transferencia do coñecemento.

Con esta finalidade poñemos a disposición da comunidade universitaria (PAS, PDI e alumnado) os servizos de resolución de dúbidas lingüísticas, corrección de textos, recursos de formación, establecemento de criterios lingüísticos propios da Universidade de Vigo e divulgación de material xa elaborado.

Materiais didácticos

ANL_Na_Universidade_onde_queiras_pero_coa_lingua_dinamico_1.pdf6.61 MB Na universidade en galego sen dúbida18.25 MB Na universidade en galego con seguridade3.71 MB

Almanaques

calendario_ANL_2020_3.pdf2.79 MB Almanaque 20195.81 MB Almanaque 20181.96 MB Almanaque 20178.21 MB

Para máis información, podes contactar coa Área de Normalización Lingüística 
anl@uvigo.es
+34 986 813 574