Alumnado UVigo promove o galego

Revitalization

This content is currently not available in English

Trátase de consolidar actitudes favorables cara ao galego, así como o fomento do emprego do galego na docencia, investigación, administración, información e representación universitaria.

 

En galego! Investigación e divulgación científica

A divulgación científica é un elo central na expansión do coñecemento. Para contribuír a esa tarefa, desde a Área de Normalización Lingüística queremos compartir coa comunidade universitaria unhas guías prácticas, elaboradas por diferentes grupos de investigación da Universidade de Vigo e destinadas especificamente para seren distribuídas e empregadas nos centros de educación secundaria.

 

Axudas   

Premios e concursos   

Para máis información, podes contactar coa Área de Normalización Lingüística 
anl@uvigo.es
+34 986 813 574