Cultura en Ourense

Culture in Ourense

This content is currently not available in English

A oficina de actividades culturais, integrada na Vicerreitoría do campus de Ourense, é a responsable da programación, xestión e difusión das actividades culturais entre a comunidade universitaria e tamén na súa contorna

A programación estable e de produción propia conta con 5 ámbitos de traballo fundamentais:

A permeabilidade entre a comunidade universitaria e a sociedade na que está integrada é o fío condutor nestes ámbitos.

Hai máis, o Outono fotográfico, o Festival Internacional de Teatro de Ourense, os Encontros literarios, o Portugués perto, o cinema… e sempre traballando da man con outras entidades culturais, públicas e privadas, o Liceo de Ourense, o Cineclube Padre Feijoo, Sarabela, AGAL…

 

Para máis información, podes contactar coa Oficina de Actividades Culturais
culturavicou@uvigo.es
+34 988 387 219