PAS directory

O directorio do persoal PAS que ves nesta páxina é unha obra en construción. Cada corrección e ampliación irá mellorándoo ata converterlo no directorio definitivo que precisamos quen traballamos en administración e servizos. Por favor, indícanos calquera cambio, ausencia ou erro.

De todos xeitos, este é un produto temporal, xa que o antes posible publicaremos un directorio completo de todo o persoal da Universidade de Vigo cun sistema de filtrado e busca.

 

Como buscar nesta páxina

  • Por servizo / área
    Premendo no nome do servizo no índice

  • Por nome, teléfono ou enderezo electrónico
    Utilizando o comando Control+F (Windows) ou Command+F (Mac)

Servizo de Xestión de Estudos de Grao

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Atención e información ao alumnado de estudos de grao Fani Varela Méndez y Magui Iglesias Corchero 986 813 607 soporte.grao@uvigo.es
Xefa de Negociado. Área de Xestión de Estudos de Grao María Olga Fernández Piñeiro 986 813 609 soporte.grao@uvigo.es
Xefa de Negociado. Área de Configuración e Planificación María Jesús Neches Rodríguez 986 812 287 soporte.grao@uvigo.es
Xefa de Área de Xestión de Estudos de Grao María Teresa Losada Sánchez 986 813 609 soporte.grao@uvigo.es
Xefa de Área de Configuración e Planificación Conchi Hermida Lago 986 812 287 soporte.grao@uvigo.es
Xefa de Sección de Xestion de Estudos de Grao Teresa Amoedo Quicler 986 813 557 secciondegrao@uvigo.es
Xefa de Servizo de Xestión de Estudos de Grao María Cristina Rodríguez Cendón 986 813 570 servizodegrao@uvigo.es

Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao José Luis Gómez Reboiro 986 818 711 servizodeposgrao@uvigo.es
Xefe da Sección de Doutoramento José Paz López 986 813 457 seccion.doutoramento@uvigo.es
Xefe da Sección de Máster Manuel Fernández Cruz 986 818 720 seccion.master@uvigo.es
Xefa da Área de Novas Titulacións Nieves López Prieto 986 812 695 posgrao.area.calidade@uvigo.es
Xefa da Área da EIDO Carmen Paredes Chapela 986 813 442 eido@uvigo.es
Xefa do Negociado de Doutoramento Carmen Losada Páez 986 813 608 negociado.doutoramento@uvigo.es
Xefa do Negociado de Máster Henar Quintas Salgado 986 811 950 negociado.master@uvigo.es
Xefa do Negociado de Formación Permanente Vega Otero López 986 816 554 negociado.formacionpermanente@uvigo.es
Xefa de Negociado de Novas Titulacións Carina Amigo Lorenzo 986 130 283 verifica@uvigo.es
Auxiliar Administrativa de Atención ao Público Isabel Vázquez Domínguez 986 811 950 posgrao@uvigo.es
Auxiliar Administrativa de Atención ao Público Ana Isabel López Feria 986 811 950 posgrao@uvigo.es
Auxiliar Administrativa de Atención ao Público (Teses) Estela Caamaño Tajes 986 130 115 3ciclo1@uvigo.es

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do Servizo Rosa Graña Costas 986 814 097 servizodebolsas@uvigo.es
Xefa da Sección de Axudas e Bolsas Guadalupe Fernández Romero 986 811 999 secciondebolsas@uvigo.es
Xefa da Área de Bolsas Elvira Páramo Calvo 986 812 698 areabolsasestudo@uvigo.es
Xefa do Negociado Cristina Pérez Castro 986 812 699 bolsasestudo@uvigo.es
Posto Base María José Fernández Failde 986 813 611 bolsas@uvigo.es
Posto Base Eva Rodríguez Mesego 986 813 612 bolsas@uvigo.es
Posto Base Elena Seco de Cougny-Prefeln 986 813 611 bolsas@uvigo.es
Posto Base Mónica Bonet Piñeiro 986 813 612 bolsas@uvigo.es
Xefa da Área de Bolsas Purificación Fandiño Pérez 986 813 761 areabolsasformacion@uvigo.es
Xefe do Negociado José Carlos Pazos Fernández 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.es
Posto Base Rosa Elvira Araújo Blanco 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.es
Xefa da Sección de Prezos Públicos María Begoña Fernández Silvoso 986 818 773 secciondeprezospublicos@uvigo.es
Xefa do Negociado Ana Rodríguez González 986 130 116 prezospublicos@uvigo.es

Unidade de Emprego e Emprendemento

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora Maruxa Álvarez Jiménez 986 818 710 emprego@uvigo.es
Técnica Superior de Orientación Laboral Ángela Lucía Capelo Docamiño   orientacionlaboral@uvigo.es
Técnica Superior de Orientación Laboral Reyes Fernández González 986 130 110 insercionlaboral@uvigo.es
Xefa de Área Rogelia Sanandrés Alonso 986 814 036 areaemprego@uvigo.es
Xefa de negociado   986 812 136 negociadoemprego@uvigo.es
Posto Base Susana López Pino 986 812 136 baseemprego@uvigo.es

Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefe do Servizo Manuel Castro Oliva 986 814 085 mcastro@uvigo.es
Sección de investigación Xefa de Sección Rosa Mª Fernández Barragán 986 813 753 vicinvxs@uvigo.es
Sección de investigación Xefa de Negociado Sofía Conde Casas 986 814 033 vicinva2@uvigo.es
Sección de investigación Xefa de Negociado Patricia González Piñeiro 986 813 420 vicinva4@uvigo.es
Sección de investigación Posto base Angel Rodal Broullón 986 813 420 sepin@uvigo.es
Sección de investigación Posto base Montserrat de la Torre Calleja 986 813 675 auvicinv@uvigo.es
Sección de transferencia Xefe/a de Sección Vacante    
Sección de transferencia Técnica de I+D Marta Vila Garrido 986 811 942 otri11@uvigo.es
Sección de transferencia Posto base Beatriz Domínguez Riobó 986 818 668 basetransferencia@uvigo.es
Sección de recursos humanos de I+D Xefa de Sección Ana Isabel González Penín 986 130 230 xefatura.rrhh.said@uvigo.es
Sección de recursos humanos de I+D Xefe de Negociado Rafael Ameneiro Bravo 986 813 599 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.es
Sección de recursos humanos de I+D Posto base Alba Pérez Lacaba 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.es
Sección de recursos humanos de I+D Posto base Joaquín Prieto Tobío 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.es
Área económica Xefa de Área María José Lorenzo Martínez 986 812 237 aesaid@uvigo.es
Área económica Responsable de AA.EE. Henrique Macías Cambra 986 813 589 vicinvae@uvigo.es
Área económica Responsable de AA.EE. Mª Hortensia Fernández Luaces 986 812 237 otri1@uvigo.es

Servizo de Asesoría Xurídica

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do servizo María José Pousa Crespo 986 813 577 mariajpousa@uvigo.es
Letrada Cristina Piñón García 986 813 584 cristinapinon@uvigo.es
Letrado Andrés Dapena Paz 986 813 734 andresdapena@uvigo.es
Xefa de negociado Isabel Gómez Campos 986 813 576 saxuridi@uvigo.es
Administrativa Patricia Sío Bacelo 986 813 576 auxsaxur@uvigo.es

Servizo de Extensión Universitaria

ÁREA CAMPUS POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Sección de Extensión Universitaria   Xefe de servizo Ricardo Corderí Salgado 986 813 641 xsextension@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de sección María Teresa Vetoret Pena 986 813 603 seccionextension@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado Paula María González Pérez 986 812 193 nextension03@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado Toya Güenaga Gude 986 813 817 nextension01@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado María Teresa González Álvarez 986 818 716 nextension02@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Cristina Hermida Vázquez 986 813 626 pbextension01@uvigo.es
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Mª Dolores Gómez Fernández 986 813 626 pbextension02@uvigo.es
Área de Cultura   Técnico superior de actividades culturais Alfonso Caride Losada 986 813 558 acaridel@uvigo.es
Xestor de actividades culturais   Xestor de actividades culturais Filemón Rivas Conde 988 387 219 frc@uvigo.es
Sección de información a estudantes   Xefa de sección Mª Magdalena Domínguez Álvarez 986 812 693 sie@uvigo.es
Sección de información a estudantes   Xefa de negociado Serafina González Miguélez 986 813 755 sie@uvigo.es
Sección de información a estudantes   Xefa de negociado Carmen Romero Casal 986 813 630 sie@uvigo.es
Sección de información a estudantes   Posto base María Soledad Alonso González 986 813 755 sie@uvigo.es
Sección de información a estudantes   Posto base Corona Ana Adán Vázquez 986 813 630 sie@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte   Director técnico Javier Rial Boubeta 986 814 062 rial@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte   Técnico superior en actividades deportivas Román Lago Bea 986 811 946 roman@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Técnico Especialista de Actividades Deportivas Eduardo Rodríguez Costas 986 812 204 eduardo@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Técnico Especialista de Actividades Deportivas Alexandre Sanjorge Sanjorge 986 812 242 sanjorge@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Pablo Resúa Martínez 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas David Vázquez Vaamonde 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Alfonso Bascoy Fernández 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas David Cadilla Álvarez 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Diego José Pío Vaquero 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Vigo Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Jesús Campos García 986 814 059 pavillon@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Técnico Especialista de Actividades Deportivas Rodrigo Alberte Pivida 988 368 926 rapivida@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Ramón Díaz Fariña 988 387 198 depor-ou@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas César Gómez Gómez 988 387 198 depor-ou@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Ángel Anton io Lago Pereira 988 387 198 depor-ou@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Miguel Ángel Piñeiro Vilariño 988 387 198 depor-ou@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Ourense Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas Óscar R. Álvarez Vázquez 988 387 198 depor-ou@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Pontevedra Técnico Especialista de Actividades Deportivas Gustavo Loureiro Álvarez 986 802 088 depor-po@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Pontevedra Auxiliares de Instalacións Deportivas Julio Mera González 986 802 090 pavipo@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Pontevedra Auxiliares de Instalacións Deportivas Carlos Martín Mosquera 986 802 090 pavipo@uvigo.es
Área de benestar, saúde e deporte Pontevedra Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas (FCAFD) Luis Pita Carballo 986 802 073 xingro@uvigo.es

Servizo de Contabilidade, Orzamentos e Tesouraría

 

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefa do Servizo M.ª Dolores Ojea Troncoso 986 813 568 xscontab@uvigo.es
Sección de Contabilidade Xefe da Sección de Contabilidade Mauricio García Romarís 986 813 820 xsectes@uvigo.es
Sección de Orzamentos Xefe da Sección de Orzamentos José Antonio De la Cruz Rodríguez 986 812 694 xseccont@uvigo.es
Sección de Orzamentos Xefa do Negociado Eva Rodríguez Readigos 986 813 567 necontab@uvigo.es
Sección de Orzamentos Posto base José Ángel Vivirido Salgado 986 813 760 pbcont1@uvigo.es
Sección de Orzamentos Posto base José Luis Ferreiro Barreira 986 813 760 pbcont2@uvigo.es
Sección de Tesourería Xefa da Sección de Tesourería Carmen López Álvarez 986 819 798 xseccost@uvigo.es
Sección de Tesourería Xefa do Negociado María Muñoz Belmonte 986 813 565 nepagame@uvigo.es
Sección de Tesourería Xefa do Negociado Cristina Gil Ferro 986 813 566 neingres@uvigo.es
Sección de Tesourería Xefa do Negociado Benigno Gavilanes Rodríguez 986 813 564 netesour@uvigo.es
Sección de Tesourería Posto base Óscar Eiré Fernández 986 813 566 pbcont3@uvigo.es

Servizo de Control Interno

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do Servizo de Control Interno Margarita Cabaleiro Soto 986 813 591 servizoci@uvigo.es
Xefa da Sección de Control Interno María Teresa Reigosa Alonso 986 813 838 xsci@uvigo.es
Xefe do Negociado de Control Interno Arturo Losada Rodríguez 986 813 582 negociadoci1@uvigo.es
Xefe do Negociado de Control Interno María del Carmen Boullosa Rodríguez 986 813 582 negociadoci2@uvigo.es
Posto base Amparo Otero Alonso 986 811 994 pbci@uvigo.es

Servizo de Xestión Económica e Contratación

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo Jesús Bello Condide 986 813 791 xseccon@uvigo.es
Xefe da Sección de Contratación de Subministracións, CPI e Administrativos Especiais Alberto López Abel 986 813 551 alabel@uvigo.es
Xefe da Sección de de Contratación de Obras, Servizos e Privados Sergio Amador Pajares Domínguez 986 813 551 xscont@uvigo.es
Xefa da Sección de Xestión Económica Isabel Vázquez Vázquez 986 813 767 xsxe@uvigo.es
Xefa da Área de Xestión Económica María Jesús Vadillo Lapera 986 813 768 mjvadillo@uvigo.es
Responsable de Asuntos Económicos, Servizos Centrais Cristina Villaverde Costa 986 813 767 rae01@uvigo.es
Responsable de Asuntos Económicos, Servizos Centrais Elisa Isabel Pazos Iglesias 986 813 752 rae02@uvigo.es
Responsable de Asuntos Económicos, Servizos Centrais Ana María Olmedo Revuelta 986 813 752 rae03@uvigo.es
Xefa do Negociado de Contratación Malena Lamela Mariño 986 813 556 xnobras@uvigo.es
Xefe do Negociado de Contratación Mónica Méndez López 986 813 556 xnservi@uvigo.es
Xefa do Negociado de Contratación Eva Baltar Simón 986 813 571 xnsumini@uvigo.es
Posto base (Xestión Económica) Diego Jesús García Campos 986 813 768 xepb@uvigo.es
Posto base (Contratación) Patricia Outeiral Rial 986 813 571 auxecu01@uvigo.es

Servizo de Persoal de Administración e Servizos

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de Servizo de PAS José Manuel Fernández Viña 986 813 627 servizopas@uvigo.es
Xefa da Sección de Emprego e Programas Margarita González Hernández 986 813 804 consultapas@uvigo.es
Xefa da Sección de Xestión Mª Carmen Pérez Martínez 986 818 708 consultapas@uvigo.es
Xefa do Negociado Mª Pilar Capelo Docamiño 986 813 579 negociadopas@uvigo.es
Xefa do Negociado Miguel Gómez López 986 818 606 formacionpas@uvigo.es
Xefa do Negociado Francisco Javier Maneiro Porto 986 813 762 negociadopas@uvigo.es
Posto Base Mª Carmen Barreiro Enríquez 986 818 606 formacionpas@uvigo.es
Posto Base Catalina Losada Arca 986 813 579 negociadopas@uvigo.es
Posto Base José Manuel Sóñora Abeijón 986 813 762 negociadopas@uvigo.es

Servizo de persoal docente e investigador

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do servizo de persoal docente e investigador Antonio Rotea Villanueva 986 813 581 servizopdi@uvigo.es
Xefa da sección de xestión de persoal docente e investigador      
Xefe da sección de selección e programas Raúl Blanco García 986 813 421 seccionpdi02@uvigo.es
Xefa de área de persoal docente e investigador Ana María Pérez López 986 811 998 areapdi01@uvigo.es
Xefa do negociado de xestión de persoal docente Iria Vázquez Durán 986 813 572 negociadopdi01@uvigo.es
Xefa de negociado de selección de persoal docente Ana Palmira Verde Rodríguez 986 813 765 negociadopdi03@uvigo.es
Xefe do negociado de xestión de persoal docente Joaquín Prieto Tobío 986 813 580 negociadopdi02@uvigo.es
Xefa do negociado de programas Dori Rodríguez Feijoó 986 813 907 negociadopdi04@uvigo.es
Posto Base Marina Blanco Carpinteiro 986 813 580 pbpdi01@uvigo.es
Posto Base Noelia González Vázquez 986 813 907 pbpdi04@uvigo.es
Posto Base Mercedes Gutiérrez Perera 986 813 572 pbpdi02@uvigo.es
Posto Base Susana Viña Martínez 986 813 765 pbpdi03@uvigo.es

Servizo de Retribucións e Seguros Sociais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa servizo  Antonia Melón Amor 986 813 793 servizoretribucions@uvigo.es
Xefa da sección de retribucións e seguros sociais Marta Cogolludo Fernandez 986 813 578 seccionretribucions@uvigo.es
Xefe de negociado  Alejandro Martínez Gómez 986 813 578 negociadonominas@uvigo.es
Xefe do negociado Óscar Crespo Damota 986 813 578 negociadosegurossociais@uvigo.es
Xefa de negociado Rosa Barreira Barazal 986 813 578 negociadoretribucions@uvigo.es
Posto Base Marta Barros Martínez 986 813 578 consultanomina@uvigo.es
Posto Base Miguel Parada Torres 986 813 578 consultanomina@uvigo.es

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
TSPRL Área de Seguridade no Traballo M.ª José Montero Vilariño 986 813 605 sprl@uvigo.es
TSPRL Área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada Carmen Álvarez González 986 813 605 sprl@uvigo.es
Técnico nivel intermedio PRL Cándido Pérez Betanzos 986 813 427 sprlformacionesaude@uvigo.es
Xefe de Negociado Julio Abreu González 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.es
Posto base Mª de la Cruz Rodríguez Soliño 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.es

Unidade de Análises e Programas

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Coordinador David Basalo 986 818 640 coordinador.uap@uvigo.es
Xefa de área Isabel Garrido Pérez 986 818 689 area.uap@uvigo.es
Xefe de negociado Jesús Couto Darriba 986 130 218 negociado01.uap@uvigo.es
Xefa de negociado Mónica Zas Varela 986 130 218 negociado02.uap@uvigo.es
Posto base Victoria Canoura Leira 986 818 689 base01.uap@uvigo.es

Oficina de I+D

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora Técnica da Oficina de I+D Ángeles López Lozano 986 812 236 dirotri@uvigo.es
Técnica superior I+D Hilda Iglesias Galán 986 813 896 otri3@uvigo.es
Técnica superior I+D (Campus Ourense) Cristina López Macias 988 387044 otri8@uvigo.es
Técnico superior I+D Pablo Gens Montes 986 818 651 otri@uvigo.es
Técnica Superior I+D Sabela González Panizo 986 818 639 otri5@uvigo.es
Técnico Superior I+D Jose Jato Darriba 986 811 943 otri6@uvigo.es
Técnico Superior I+D Anxo Moreira González 986 812 052 otri9@uvigo.es
Xestora de Innovación Loli Docampo Diéguez 986 813 596 loli.docampo@uvigo.es
Xestora de Innovación Pilar Somoza González 986 813 596 psomoza@uvigo.es
Xestor de Innovación Javier Álvarez Osuna 986 813 596 javier.osuna@uvigo.es
Xestora de Innovación Sonia Pascual Amigo 986 130 118 sonia.pascual@uvigo.es
Xestora de Innovación María Dolores Sánchez Santos 986 130 118 dolores.sanchez@uvigo.es
Xestora de Innovación Uxía Vázquez Ferreiro 986 130 118 uvazquez@uvigo.es
Xestora de Innovación Mª del Pilar Sieiro Piñeiro 986 813 444 otri7@uvigo.es
Xestora de Innovación Mª Elena Gil Jorge 986 813 444 otri10@uvigo.es
Xestor de Innovación Javier Rellán López 988 368 779 javier.rellan@uvigo.es
Xefe de negociado Miguel Castro Otero 986 811990 otri4@uvigo.es
Auxiliar administrativa Yvette Quintas Mosteiro 986 812 236 otri@uvigo.es

Oficina de Proxectos Internacionais

AREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Director Académico Jorge Pérez Juste    
Área de proxectos
internacionais de educación
Técnico Superior de
Relacións Internacionais
Eva Garea Oya 986 813 954 opi-tec.sup@uvigo.es
Área de proxectos
internacionais de investigación
Técnico Superior de I+D Anxo Moreira 986 812 052 opi.inv1@uvigo.es
Técnico Superior de I+D Sabela Panizo 986 818 639 opi.inv2@uvigo.es
Unidade administrativa Xefe de Sección Juan García Coalla 986 130 287 xsecopi@uvigo.es
Xefa de negociado Carmen Álvarez Veleiro 986 130 287 opi@uvigo.es
Posto Base Pablo Rey 986 130 288 baseopi@uvigo.es

Oficina de Relacións Internacionais ORI

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora Técnica Amelia Rodríguez Piña 986 81 37 51 dir.ori@uvigo.es
Xefa de área. SICUE María Teresa Arce Aramendi 986 813 592 ori@uvigo.es, sicue@uvigo.es
Xefa de negociado. Estudantes estranxeiros Inés Morais Fontenla 986 811 947 incoming.ori@uvigo.es
Xefa de negociado. Prácticas Erasmus+ Cristina Vázquez Pérez 986 818 726 practicas.ori@uvigo.es
Posto base. Estudantes saíntes Mar Gómez Hernández 986 813 550 outgoing.ori@uvigo.es
Posto base Rocío López Castellano 986 818 727 incoming.ori@uvigo.es

Unidade de Cultura Científica e da Innovación

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xestora Leonor Parcero López 986 130 118 xestoraucc@uvigo.es
Xestora Ana Costa Montes 986 130 118 xestorucc@uvigo.es
Técnica de Comunicación Marta Crespo Cruces 986 130 281 tecnicacom02@uvigo.es
Técnica de Comunicación Lucía Calvo López 986 130 281 tecnicacom01@uvigo.es

Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións (ATIC)

POSTO ÁREA ÁMBITO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección       Juan Aguiar 986 811 956 direccion.atic@uvigo.es
Soporte         986 812 668 saum@uvigo.es
Soporte E.E. de Telecomunicación Tecnolóxico Vigo   986 812 248 siteleco@uvigo.es
Soporte E.E. Industrial Tecnolóxico Vigo   986 811 939 siatec@uvigo.es
Soporte   Científico Vigo   986 818 668 saum-ci@uvigo.es
Soporte   Xurídico-Social Vigo   986 818 719 saum-xsh@uvigo.es
Soporte     Ourense   988 387 045 saum-ou@uvigo.es
Soporte     Pontevedra   986 802 030 saum-po@uvigo.es

Área de Normalización Linguística

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Director Fernando Ramallo Fernández 986 818 608 diranl@uvigo.es
Técnica superior María Cristina Rodríguez Ricart 986 813 574 anl@uvigo.es
Técnica superior Eva María Castro Figueiras 986 813 574 anl@uvigo.es

Área de Calidade

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Director Joaquín Collazo Rodríguez 986 813 625 dircalidade@uvigo.es
Xefa de Negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 813 447 uacalidade@uvigo.es
Posto Base Milagros Sousa González 986 813 897 seccalidade@uvigo.es
Técnica Superior de Calidade Raquel Gandón Chapela 986 814 009 tscalidade1@uvigo.es
Técnico Superior de Calidade Eduardo Carrera Conde 986 811 985 tscalidade2@uvigo.es
Técnico Superior de Calidade José Miguel Dorribo Rivera 986 811 988 tscalidade3@uvigo.es
Técnica Superior de Calidade Elina Álvarez 986 818 641 tscalidade5@uvigo.es

Unidade de Igualdade

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección da Unidade Águeda Gómez Suárez 986 813 419 igualdade@uvigo.es
Posto Base Alba Legazpi del Campo 986 813 419 igualdade01@uvigo.es

Área de Formación e Innovación Educativa

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica Superior de apoio aos programas de Formación e Innovación Educativa María de los Ángeles Villar Lemos 986 812 035 innovacion.educativa@uvigo.es

Biblioteca

Biblioteca Central do campus de Vigo

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca Universitaria Gerardo Marraud González 986 813 854 dirbuv@uvigo.es
Subdirección Biblioteca Universitaria Paz Canduela Martínez 986 813 824 subdibuv@uvigo.es
Xefa de Sección de Acceso ao Documento Teresita Aboal Somoza 986 813 844 xsadoc@uvigo.es
Xefa de Sección de Adquisicións Ana Quiroga Fraga 986 813 846 xsadqui@uvigo.es
Xefa de Sección de Arquivo Universitario Aurora Maya Trujillo 986 814 074 xsarquiv@uvigo.es
Xefa de Sección de Automatización e Proceso Técnico Montserrat Caballero Villa 986 813 849 xsprot@uvigo.es
Xefa de Sección de Circulación Inés Alonso Castro 986 813 845 xscirc@uvigo.es
Xefa de Sección de Publicacións Periódicas María Llovo Ortiz 986 813 851 xshem@uvigo.es
Xefe de Sección de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación Héctor Castro Rey 986 813 843 referencia@uvigo.es
Xefa de Área de Proceso Técnico Isabel Bay Arias 986 813 849 xascoord@uvigo.es
Xefe de Área de Repositorio Institucional Juan Carlos Fernández Gutiérrez 986 813 821 investigo@uvigo.es
Xefa de Área de Servizos Bibliométricos Ana Belén Martínez Piñeiro 986 130 236 bibliometria@uvigo.es
Xefe de Administración Pedro Rodríguez Vázquez 986 813 854 areadmi@uvigo.es
Administración Mª Teresa Vázquez Álvarez 986 813 854 admibc@uvigo.es
Préstamo (mostrador)   986 813 825 prescen@uvigo.es
Conserxería Manuel Meijide Martínez 986 813 853 conserbi@uvigo.es

Biblioteca Central do campus de Ourense

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus Julia Jiménez López 988 387 191 dirbco@uvigo.es
Subdirección Biblioteca campus Gloria Araújo Poutas 988 387 285 subdrbco@uvigo.es
Xefa de Área campus (Soporte Aprendizaxe e Investigación) Antia Salgado García 988 387 230 saibco@uvigo.es
Préstamo   988 387 192
988 387 319
presour@uvigo.es
Conserxería   988 387 320 conbco@uvigo.es

Biblioteca Central do campus de Pontevedra

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus Laura González Nóvoa 986 802 006 dirbcp@uvigo.es
Subdirección Biblioteca campus (Adquisicións) Rosario Pascual Matarranz 986 801 996 subdibcp@uvigo.es
Xefa de Área campus (Soporte Aprendizaxe e Investigación) Beatriz Sogo López 986 802 001 refbcp@uvigo.es
Préstamo   986 802 002 presbcp@uvigo.es
Publicacións Periódicas   986 801 996 hembcp@uvigo.es

Biblioteca de Torrecedeira

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Primitiva Blas Sánchez 986 813 738 dirbtor@uvigo.es
Préstamo   986 813 739 prestor@uvigo.es

Servizo de préstamo noutras bibliotecas

BIBLIOTECA TELÉFONO EMAIL
Biblioteca da Escola de Enxeñaría de TelecomunicaciónV 986 812 105 prestel@uvigo.es
Biblioteca da Facultade de Belas Artes 986 801 836 presbel@uvigo.es
Biblioteca da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 812 408
986 812 409
preseco@uvigo.es
Biblioteca da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 986 812 682 presxur@uvigo.es
Biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución 986 812 268
986 812 269
presfft@uvigo.es
Biblioteca de Ciencias Experimentais 986 812 658
986 812 659
prescie@uvigo.es
Biblioteca de Industriais-Minas 986 812 208 presind@uvigo.es

Secretaría Xeral

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Vicesecretaria xeral técnica M.ª de los Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 vicesecxeraltec@uvigo.es
Coordinadora María Ángeles Carballo González 986 812 018 cosecxeral@uvigo.es
Secretario da Secretaría Xeral Javier Novas Míguez 986 813 614 sxeral@uvigo.es
Xefa do negociado Lúa Pereira Castro 986 813 617 secxeralconvenios@uvigo.es
Administrativa Dominica Cano Viñas 986 813 436 secxeral@uvigo.es
Administrativa Sonia Chantrero Méndez 986 814 082 nexeral@uvigo.es

Información Xeral

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa de negociado Marta González Rodríguez 986 813 600 informacion@uvigo.es

Rexistro

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de negociado Luís Cristín López 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.es
Xefe de negociado Óscar Veloso Fernández 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.es
Administrativa Rosa Mª Estévez Fernández 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.es
Administrativa Laura Alonso Gómez 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.es

Unidade de Servizos Xerais

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe área José Veiro García 986 811 969 servizosxerais4@uvigo.es
Xefe negociado José Manuel Lueiro Troiteiro 986 813 555 servizosxerais3@uvigo.es
Xefe negociado Agustín Regueiro Martínez 986 813 555 servizosxerais2@uvigo.es
Posto base Nuria Villacorta Villanueva 986 811 969 servizosxerais1@uvigo.es

Gabinete de Prensa

POSTO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Jefa del Gabinete   M. ª del Carmen Echevarría Figueroa 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.es
Redactora Vigo Digna Mar Besadío Rodríguez 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.es
Redactora Vigo María del Río Piñeiro 986 813 604 / 986 818 762 duvi@uvigo.es
Redactor Pontevedra Eduardo Muñiz Rodríguez 986 802 047 / 986 802 087 prensapo@uvigo.es
Ourense Redactora Rosa Tedín Mouzo 988 368 917 prensaou@uvigo.es

Administración desconcentrada - Ourense

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora Pilar Joga Lasala 988 387 257 admnorou@uvigo.es
Servizos Administrativos Xefe de equipo Juan José Salgado González 988 368 707 admsurou@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de Área Amalia Pérez Canabal 988 387 105 xaedhis@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de Negociado María Dolores Domínguez Pereira 988 387 196 xnedhis@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Posto Base Josefa Rodríguez Bouzas 988 387 168 pbedhis@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. CC. de Educación Xefa de negociado de asuntos xerais Raquel María Iglesias Domínguez 988 387 170 sdexbo@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. Historia Xefa de negociado de asuntos xerais Mercedes Reyes Moure Esperanza 988 387 200 sdefho@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de área Consuelo López Rodríguez 988 368 903 areagrao.xuridicoempresarial@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado María del Carmen Castro Vázquez 988 368 920 negocigrao.xuridicoempresarial@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Posto base Germán Carrera Rodríguez 988 368 919 pbcinfa@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Dereito Concepción Martínez Martínez 988 368 900 sdefdo@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Empresariais Jaime Roberto León Fernández 988 368 800 secretario.eto@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. EE Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de área Mª Carmen Fernández Contreras 988 387 004 xacinfa@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado Isabel Freire Corbal 988 387 003 xncinfa@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Posto base Josefa Rodríguez Bouzas 988 387 168 pbcinfa@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Ciencias María del Pilar Paula Cima 988 387 063 sdefco@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Informática Francisca Merino Garrido 988 387 002 sdireccion.esei@uvigo.es
Área académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Aeroespaciais Montserrat Iglesias Gómez 988 368 823 aero.direc@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa de Área Elda Martiñá Pérez 988 387 104 xacedou@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa de Negociado Josefina Cadilla Lomba 988 368 893 xncedou05@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa de Negociado Magdalena Fernández Fernández 988 368 890 xncedou06@uvigo.es
Área Económica Xefa de Área Raquel Fernández González (Oscar Veloso) 988 368 802 aefdo@uvigo.es
Área Económica Xefa de Negociado Celsa Álvarez Gómez 988 368 855 xnecou01@uvigo.es
Área Económica Xefa de Negociado María Teresa Viñas Gil 988 387 106 aefco@uvigo.es
Área Económica Xefe de Negociado Omar Delgado Iglesias 988 387 282 aeexbo@uvigo.es
Área Económica Posto base Dora Pereira Figueiral 988 387 315 becou01@uvigo.es
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de área Elsa López Jorge 988 368 803 administracionposgrao.ourense@uvigo.es
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de Negociado Milagros Álvarez Souto 988 368 910 xnpgou@uvigo.es
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Posto Base Ana López Vázquez 988 368 909 bpgou01@uvigo.es
Área de apoio á investigación e transferencia Xefe de Área Arturo Rodríguez Sampayo 988 387 325 xainvesou@uvigo.es
Área de apoio á investigación e transferencia Xefe de Negociado José Antonio Gándara Pérez 988 368 880 vic.investigacion.ou@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefa de Área María Teresa Díaz Álvarez 988 387 089 /988 387 102 asc-ou@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefa de Negociado María Carmen Dacosta Barros 988 387 103 rex-our@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefa de Negociado Isabel Gómez Gómez 988 387 102 /988 387 089 asc-ou@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Posto Base María Jesús Álvarez Moreno 988 387 103 rex-our@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Posto Base María Carmen Arribas Álvarez 988 387 102 asc-ou@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería facultade   988 387 101 consfer@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería pavillóns   988 387 100 conspav@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Delegación alumnado CC. da Educación   988 387 188  
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Biblioteca   988 387 192 presour@uvigo.es

Administración desconcentrada - Pontevedra

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora Elena Vázquez Losada 986 801951 - 647 343 027 admcampuspo@uvigo.es
Servizos Administrativos Secretaría da Vicerreitoría Miguel Ángel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.es
Servizos Administrativos Xefa de Negociado de Apoio ao campus María Araceli Escaloni Labordeta 986 802 085 negociadovicpon@uvigo.es
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus Mª. Yolanda Mariño Rodríguez 986 801 994 / 986 801 775 secccss@uvigo.es
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus Verónica Conde Portela 986 801 713 areaeconomicapo@uvigo.es
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus María Isabel Castelo Dios 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.es
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus Paula Monteagudo Diz 986 801 702 sfced@uvigo.es
Área académica. Facultade de Belas Artes Xefa de área Clara Pérez Quiñones 986 801 804 xadmbart@uvigo.es
Área académica. Facultade de Belas Artes Xefa de negociado María Ángeles Santiago Dopazo 986 801 805 secfba@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de CC.Sociais e Comunicación. Facultade de Fisioterapia Xefa de área María José Loreto Fernández-Arruty López 986 801 995 asociaisefisio@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. F. de CC. Sociais e da Comunicación, F. de Fisioterapia Xefa de negociado Francisco Navaza Dafonte 986 801 994 secccss@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Xefa de área María Purificación Sánchez Arias 986 801 704 xa.educacion.forestal@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Xefa de negociado Martín Fernández Fernández 986 801 910 xn.educacion.forestal@uvigo.es
Área académica. Área de estudo de mestrado e doutoramento Xefa de área María Begoña López Pérez 986 801 694 xaposgraopo@uvigo.es
Área académica. Área de estudo de mestrado e doutoramento Xefa de negociado Susana Díaz Núñez 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa de Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ana María Suárez Mariño 986 801 695 xacdpo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa do Negociado María Pilar Vilas Martínez 986 801 696 acdpo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa do Negociado Concepción Gamallo García 986 801 696 acdpo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa do Negociado María Isabel Moreira Recamán 986 801 697 acdpo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos Xefa de negociado María Pilar Martínez Borrás 986 801 697 acdpo@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos. F. de Belas Artes Xefa de negociado Ana María Carballo Fernández 986 801 831 xnaxcdba01@uvigo.es
Área de Apoio a centros de departamentos. F. de Belas Artes Xefa de negociado María Luz Gallego Ruza 986 801 830 xnaxcdba01@uvigo.es
Asuntos xerais - E.E. Forestal Xefe de negociado Xosé Paulo Mouteira Lafuente 986 801 901 sdeuetf@uvigo.es
Asuntos Xerais - F. CC.da Educación e do Deporte Xefe de negociado asuntos xerais José Ramón Losada Parra 986 801 713 sdexbp@uvigo.es
Asuntos Xerais - F. CC. Sociais e da Comunicación Xefa de Negociado Asuntos Xerais Patricia Cancela Hermida 986 801 992 sdfasoc@uvigo.es
Negociado asuntos xerais - F. de Fisioterapia Xefe de negociado Alberto Mariño García 986 801 752 sdfisioterapia@uvigo.es
Negociado asuntos xerais - F. de Belas Artes Xefe de negociado Maximino Villaverde Rodríguez 986 801 806 sdfba@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefe de Área Horacio Antonio Villar Suárez 986 802 024 xacopo@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefe de negociado Marta López Vázquez 986 801 949 / 986 801 955 necopo02@uvigo.es
Área de Servizos á Comunidade Xefe de negociado María José Novoa Vaz 986 801 949 / 986 801 955 necopo01@uvigo.es
Área Económica Xefe de Área María Asunción García Carro 986 801 809 xaepo@uvigo.es
Área Económica Xefe de negociado Ana María Castro Vaamonde 986 801 911 areaeconomicapo@uvigo.es
Área Económica Xefe de negociado Susana Quintela Gallego 986 802 025 areaeconomicapo@uvigo.es

Administración desconcentrada - Vigo

ÁREA ÁMBITO POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Ámbito das Ciencias Experimentais Administradora María Fariza Novoa 986 813 900 acfcv@uvigo.es
Área de apoio á xestión de Centros e Departamentos Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de área Mª Esther Jorge Correa 986 812 667 areadepartamentos_ciencias@uvigo.es
Área de apoio á xestión de Centros e Departamentos Ámbito das Ciencias Experimentais Xefe de negociado Emilio Alen Quiroga 986 812 665 departamentos_ciencias@uvigo.es
Área de apoio á xestión de Centros e Departamentos Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de negociado Patricia Vila Alonso 986 812 684 areadepartamentos_ciencias@uvigo.es
Área de apoio á xestión de Centros e Departamentos Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de negociado Carmen Estévez Otero 986 812 666 departamentos_ciencias@uvigo.es
Asuntos Xerais. F. CC do Mar Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de Negociado Patricia Lago Álvarez 986 812 552 decanatoccdomar@uvigo.es
Asuntos Xerais. F. de Bioloxía Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de Negociado Alba Canzani Soutullo 986 811 976 decanatobioloxía@uvigo.es
Asuntos Xerais. F. de Química Ámbito das Ciencias Experimentais Xefa de Negociado Ana María Mosquera Nartallo 986 812 696 decanatoquimica@uvigo.es
Asuntos Económicos Ciencias Experimentais Xefa de área María Luz Barbosa Pérez 986 130 244 aefcv@uvigo.es
Asuntos Económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado María del Carmen Canda Gil 986 812 553 aefcv@uvigo.es
Asuntos Económicos Ciencias Experimentais Xefe de negociado José López Pérez 986 814 056 aefcv@uvigo.es
Asuntos Económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Rivera Faro 986 812 553 aefcv@uvigo.es
Asuntos Económicos Ciencias Experimentais Posto Base Raquel Aldrey Río 986 814 056 aefcv@uvigo.es
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de área Isabel Caride Fernández 986 813 594 areagraocc@uvigo.es
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 812 555 negociadograocc@uvigo.es
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefa de área Benedicta Expósito González 986 812 532 areaposgraocc@uvigo.es
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefa de negociado Gloria Vázquez Estévez 986 812 557 / 986 130 267 negociadoposgraocc@uvigo.es
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Posto base Sara Fernández Álvarez 986 812 557 negociadoposgraocc@uvigo.es
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de área María Jesús Montero Pérez 986 818 709 area.aince@uvigo.es
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Lucía González Treceño 986 812 306 aince@uvigo.es
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 812 286 aince@uvigo.es
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ángeles Moure Estévez 986 812 306 aince@uvigo.es
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Posto base Jesús Pereira Ríos 986 812 286 aince@uvigo.es
Xurídico-Social e Humanidades   Administrador Ángel Nieto Rodríguez 986 812546 / 647 343 063 administrador-xsh@uvigo.es
Área apoio á investigación e transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefe de área Fernando Troncoso Merino 986 13 02 17 uaitaxsh@uvigo.es
Área apoio á investigación e transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Marta González Rodríguez 986 13 02 17 uaitaxsh@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Mª Ángeles Casal Giráldez 986 13 02 13 xaaxcd@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Mª Belén Otero Rey 986 813 799 / 986 812 371 udhumanidades@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Begoña Álvarez Carpintero 986 813 799 / 986 812 371 udhumanidades@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Belén Jácome Pérez 986 130 213 / 986 130 214 / 986 130 215 udeconomicas@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociad Rocío Rodríguez Fernández 986 130 213 / 986 130 214 / 986 130 215 udeconomicas@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Ana López Feria 986 130 216 udxuridicas@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado María Moreira Sendón 986 130 216 udxuridicas@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Económicas e Empresariais Ana De Prado Vázquez 986 812 402 sdfcee@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Xurídicas e do Traballo Rosa Barreira Barazal 986 812 261 decanatoxuridicas@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – D. de Filoloxía e Tradución Rosa Mª López González 986 812 375 sdfft@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – E.U.E. Empresariais María Natalia Rodríguez Vidal 986 813 749 sdeueev@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de apoio á xestión do centro- E.U.E. Empresariais Leonor Gallego Expósito 986 813 749 sdeueev1@uvigo.es
Área económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de área María Asunción Marzán González 986 812 545 a.marzan@uvigo.es
Área económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Paula Ramil Vázquez 986 812 403 areaeconomica@uvigo.es
Área económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Rafael Cid Álvarez 986 812 379 areaeconomica@uvigo.es
Área económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Alberto Pérez Pereira 986 812 544 areaeconomica@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe da área Jesús Andrés Iglesias 986 130219 posgraosxh4@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe do negociado Francisco M. Nogueiras Justo 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Villanueva San Martín, Mª Begoña 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado María Ángeles Sandino Martínez 986 130220 posgraoxsh1@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área María Carmen Rodríguez González 986 812 405 area.grao.economicas@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Margarita Campo Vila 986 814 080 xnaafee@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base Dolores Antonia Miloro Costas 986 812 406 secfcee@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base María Jesús Sabariz Rúa 986 812 406 secfcee@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base José Ramón González Abelenda 986 812 406 secfcee@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Alba Victoria Moldes Portela 986 813837 graoxuridicas@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Jesús Erias Pérez 986 813831 secxuridicas@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Posto base Carmen Rodríguez Guerrero 986 813831 mari10@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Esther Amosa Mendoza 986 812253 secfft@uvigo.es
Área académica. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Mª Mercedes Rial Conde 986 812259 secfft01@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Posto base Juan Antonio de Marcos Vázquez 986 812259 secfft@uvigo.es
Área académica. E.U. de Estudos Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área María Mercedes Cendón Falqué 986 813740 saeuee@uvigo.es
Área académica. E.U. de Estudos Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xea do negociado da área académica Montserrat González Vázquez   xneuee@uvigo.es
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo T.E. de servizos xerais Manuel Lopez Iglesia 986 812 400 maloi@uvigo.es
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Ángel Prieto Villa 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Mª Luisa Magaz Ledo 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Ana Isabel Pereira Alonso 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Esther Pérez Rodríguez 986 812 400  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Joaquín Rial Boubeta 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Rosario Pérez Rodríguez 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Álvaro Francisco Ron Fernández 986 814 010  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución T.E. de servizos xerais Miguel Iglesias Van der Woude 986 812 251 mivdw@uvigo.es
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Mercedes Santos García 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Constantino Fernández Rodríguez 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Jorge Pérez Álvarez 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Marcos Pérez Otero 986 812 251  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira T.E. de servizos xerais Mª Josefa Rivas Sieira 986 8136 88 / 986 813 748 mjrivas@uvigo.es
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Elena Iglesias Prado 986 813688 / 986 813748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Generosa Fernández Fernández 986 813 688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Ana Rúa Trigo 986 813688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Fernando Martínez García 986 813688 / 986 813748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Dolores Allegue Barreiro 986 813 688 / 986 813 748  
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Hernández peleteiro, antonio 986 813 688 / 986 813 748  
  Ámbito Tecnolóxico Administradora Ana Cacheiro Seguín 986 812 112 acimt@uvigo.es
Area académica. Área de estudos de grao. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.es
Area académica. Área de estudos de grao. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.es
Area académica. Área estudos mestrado e doutoramento. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.es
Area académica. Área estudos mestrado e doutoramento.Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñaria de Minas eEenerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Manuel Valebona Refojos 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mónica de Pascual Serrano 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado María Begoña González Alberte 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado investigación e transferencia Miguel Angel Castro Otero 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.e s
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín Sanmartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais Mª del Carmen Romo Pérez 986 812 205 eme.negociado@uvigo.es
Area académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.es
Area académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.es
Area académica. Área estudos mestrado e doutoramento. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe área estudos mestrado e doutoramento Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.es
Area académica. Área estudos mestrado e doutoramento. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado estudos mestrado e doutoramento Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa área Manuel Valebona Refojos 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mónica de Pascual Serrano 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado María Begoña González Alberte 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado investigación e transferencia Miguel Angel Castro Otero 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín SanMartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.es
Area apoio a investigación e transferencia e a xestión de centros e departamentos Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais   986 813 910 teleco.asuntosxerais@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Mª José Vidal Abad 986 812 203 / 986 813 669 eei.xaa.cidade@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belen Ramos Alleres 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo. es
Área académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Marta Seoane Vietez 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Araceli Dorrío Rodríguez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Eva María Rodríguez Gómez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Cristina Morgadas Lois 986 818 628 eei.master@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado David Monroy Soage 986 818 627 eei.master@uvigo.es
Área académica. Área de estudos de mestrado e doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belén García Alonso 986 818 638 eei.doutoramento@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa de área María Carmen Prieto Tobio (Agora Mercedes Palanca en comisión) 986 813 987 eei.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mercedes Palanca González (Agora Práxedes en comisión) 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Jesús Calleja Cazaux (agora Begoña) 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.es
Área económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Paz Iglesias Puga 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julia Mencia Castro 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Luz Mª Femández Massaguer 986 813 988 eei.departamentos@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Práxedes Couñago Méndez 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado María Isabel Alonso García 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.es
Área de apoio á xestión de centros e departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais María Cruz Hemández Núñez 986 813 689 eei.asuntosxerais@uvigo.es
Area apoio á investigación e transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Sofía Alba Femández 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.es
Area apoio á investigación e transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Carina Amigo Lorenzo 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.es
Area apoio á investigación e transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Begoña González Alberte 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.es

Área de Xestión das Infraestruturas

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección técnica de obras Héctor Álvarez Arias 986 811 969 director.tecnico.obras@uvigo.es

Xerencia

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Xerenta Raquel Souto Garcia 986 813 560 xerencia@uvigo.es
Secretaría de Xerencia Elena de Gerónimo García 986 813 560 xerencia@uvigo.es
Vicexerente de Recursos Humanos José González Groba 986 813 560 vicexerencia2@uvigo.es
Secretaría de Vicexerencia de Recusos Humanos Maria Isabel Fernández Uría 986 813 408 vicexerencia2@uvigo.es
Secretaría de vicexerencia de Asuntos Económicos  Fátima González Muñoz 986 818 607 vicexerencia1@uvigo.es
Vicexerenta de Contratación e Servizos Xerais Patricia Valcárcel Fernández 986 130 255 vicexerencia.contsx@uvigo.es
Dirección de Administración Rodrigo Cerviño Rodríguez 986 813 624 director.admon@uvigo.es
Vicesecretaría xeral técnica M. Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 ahermida@uvigo.es
Director de centros de apoio á investigación Jose Benito Rodríguez González 986 130 227 dircai@uvigo.es

Valedoría Universitaria

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da valedora María Belén Priego Iglesias 986 813 830  secvaledora@uvigo.es

Equipo de goberno

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Reitor. Secretaría Carmen Estévez Caamaño (Xefa do equipo) / Loli Alonso Meleiro/ Marí­a Rodríguez Martín 986 813 590 sreitor@uvigo.es
Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade. Secretaría Eugenia María Rodríguez González 986 813 440 vicplan@uvigo.es
Vicerreitoría de Investigación. Secretaría Yolanda Faro Chamadoira 986 813 597 vicinv@uvigo.es
Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado. Secretaría María Amelia Coello Casado 986 813 595 vicprof@uvigo.es
Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión. Secretaría Lilian Álvarez García 986 813 586 estudantes@uvigo.es
Vicerreitoría de Economía. Secretaría Eugenia María Rodríguez González 986 813 440 vic.eco@uvigo.es
Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación. Secretaría Alejandro Cadabón Figueroa 986 813 587 vicinternacionalizacion@uvigo.es
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Secretaría María Calle Sierra 986 130 222 viccom@uvigo.es
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Técnica Superior de Relacións Institucionais Alicia López Pedreira 986 818 744 tecnica.rrii@uvigo.es
Vicerreitoría do Campus de Ourense. Secretaría Ana Mª Rodríguez Rodríguez 988 387 300 vicou@uvigo.es
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra. Secretaría Miguel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.es
Secretaría Xeral. Secretaría Javier Novas Míguez 986 813 614 sxeral@uvigo.es

Consello Social

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da presidencia Montserrat Pereira Castro 986 812 663 secoso@uvigo.es