PAS directory

The Administrative and Service Staff (PAS) board you see on this page is a project in progress. Each correction and extension of PAS staff will improve it until it becomes the final board the administrative and service staff need. Please, let us know about any change, absence or mistake.

In any case, this is a temporary product. We will publish a complete board including all the whole of Universidade de Vigo's staff with a filtering and searching system as soon as possible.

 

How to search in this site

  • By service / area
    Clicking on the name of the service in the index

  • By name, phone number or e-mail
    Using the command Control+F (Windows) or Command+F (Mac)

Undergraduate Studies Management Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa de Servizo de Xestión de Estudos de Grao María Cristina Rodríguez Cendón 986 813 570 servizodegrao@uvigo.gal
Xefa de Sección de Xestion de Estudos de Grao Teresa Amoedo Quicler 986 813 557 secciondegrao@uvigo.gal
Xefa de Área de Configuración e Planificación Conchi Hermida Lago 986 812 287 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de Área de Xestión de Estudos de Grao María Teresa Losada Sánchez 986 813 609 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de negociado. Área de Configuración e Planificación María Jesús Neches Rodríguez 986 812 287 soporte.grao@uvigo.gal
Xefa de negociado. Área de Xestión de Estudos de Grao María Olga Fernández Piñeiro 986 813 609 soporte.grao@uvigo.gal
Atención e información ao alumnado de estudos de grao Fani Varela Méndez e Magui Iglesias Corchero 986 813 607 soporte.grao@uvigo.gal

Postgraduate Studies Management Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao José Luis Gómez Reboiro 986 818 711 servizodeposgrao@uvigo.gal
Xefa da Sección de Doutoramento Carmen Losada Páez 986 813 457 seccion.doutoramento@uvigo.gal
Xefe da Sección de Máster Manuel Fernández Cruz 986 818 720 seccion.master@uvigo.gal
Xefa da Área de Novas Titulacións Monserrat González Vázquez 986 812 695 posgrao.area.calidade@uvigo.gal
Xefa da Área da Eido Carmen Paredes Chapela 986 813 442 eido@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Doutoramento Isabel Vázquez Domínguez 986 813 608 negociado.doutoramento@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Máster Begoña Elúa García 986 816 557 negociado.master@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Formación Permanente Vega Otero López 986 816 554 negociado.formacionpermanente@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Novas Titulacións Carina Amigo Lorenzo 986 130 283 verifica@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público Nelson Suárez Sousa 986 811 950 posgrao@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público Ana Isabel López Feria 986 811 950 posgrao@uvigo.gal
Auxiliar administrativa de atención ao público (teses) Estela Caamaño Tajes 986 130 115 3ciclo1@uvigo.gal

Aids for Studies, Grants and Public Rates Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do servizo Rosa Graña Costas 986 814 097 servizodebolsas@uvigo.gal
Xefa da sección de Axudas e Bolsas Guadalupe Fernández Romero 986 811 999 secciondebolsas@uvigo.gal
Xefa da Área de Bolsas Cristina Pérez Castro 986 812 698 areabolsasestudo@uvigo.gal
Xefatura do negociado   986 812 699 bolsasestudo@uvigo.gal
Posto base Jesús Lorenzo Somoza Mouta 986 813 611 bolsas@uvigo.gal
Posto base Elena Seco de Cougny-Prefeln 986 813 611 bolsas@uvigo.gal
Posto base Mónica Bonet Piñeiro 986 813 612 bolsas@uvigo.gal
Xefa da área de Bolsas de Formación M.ª Rogelia Sanandrés Alonso 986 813 761 areabolsasformacion@uvigo.gal
Xefa da área Bolsas Magdalena Domínguez Álvarez 986 813 761 areabolsas@uvigo.gal
Xefa de negociado María Montserrat Plasencia Couceiro 986 813 761 bolsasformacion@uvigo.gal
Posto base Rosa Elvira Araújo Blanco 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.gal
Posto base Rosa López Cotón 986 814 094 bolsasformacion@uvigo.gal
Xefe da sección de Prezos Públicos José Ángel Veiro García 986 818 773 secciondeprezospublicos@uvigo.gal
Xefa do negociado de Prezos Públicos Ana Rodríguez González 986 130 116 prezospublicos@uvigo.gal
Xefa do negociado de Prezos de Títulos Propios Carmen Manuela Estévez Otero 986 130 350 prezostitulospropios@uvigo.gal

Employment and Entrepreneurship Unit

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora Maruxa Álvarez Jiménez 986 818 710 emprego@uvigo.gal
Técnica superior de orientación laboral M.ª Belén Fernández Durán 986 814 037 orientacionlaboral@uvigo.gal
Técnica superior de orientación laboral Reyes Fernández González 986 130 110 insercionlaboral@uvigo.gal
Xefa de área

M.ª Teresa Arce Aramendi

986 814 036 areaemprego@uvigo.gal
Xefa de negociado Susana López Pino 986 814 036 negociadoemprego@uvigo.gal

Posto base

Sebastián Santos Caballero 986 812 136 emprego1@uvigo.gal

Research and Development Support Service

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefe do servizo Manuel Castro Oliva 986 814 085 mcastro@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefa de sección Cristina Vázquez Pérez 986 813 753 xefatura.investigacion.said@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefe de negociado Miguel Parada Torres 986 813 420 vicinva2@uvigo.gal
Sección de Investigación Xefa de negociado Esther Álvarez Rodríguez 986 814 033 vicinva4@uvigo.gal
Sección de Investigación Posto base Ángel Rodal Broullón 986 813 420 sepin@uvigo.gal
Sección de Investigación Posto base Carol Lorenzo Poza 986 813 675 auvicinv@uvigo.gal
Sección de Transferencia Xefa de sección Noelia Rivera Vázquez 986 812 237 xefatura.transferencia.said@uvigo.gal
Sección de Transferencia Técnica de I+D Marta Vila Garrido 986 811 942 otri11@uvigo.gal
Servizo de Investigación Posto base Belén Otero 986 818 668 basetransferencia@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Xefa de sección Ana Isabel González Penín 986 130 230 xefatura.rrhh.said@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Xefe de negociado Rafael Ameneiro Bravo 986 813 599 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Posto base Alba Pérez Lacaba 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Sección de Recursos Humanos de I+D Posto base Giovana Vega Fernández 986 813 906 seccion.rrhh.investigacion@uvigo.gal
Área Económica Xefe de área Henrique Macías Cambra 986 813 589 vicinvae@uvigo.gal
Área Económica Responsable de AA.EE. Dolores María Núñez Bar 986 813 589 aesaid@uvigo.gal
Área Económica Responsable de AA.EE. Miguel Ángel Castro Otero 986 811 945 otri1@uvigo.gal

Legal Advice Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do servizo María José Pousa Crespo 986 813 577 mariajpousa@uvigo.gal
Letrada Cristina Piñón García 986 813 584 cristinapinon@uvigo.gal
Letrado Andrés Dapena Paz 986 813 734 andresdapena@uvigo.gal
Xefa de negociado Isabel Gómez Campos 986 813 576 saxuridi@uvigo.gal
Administrativa Iria Vázquez Durán 986 813 576 saxuridi@uvigo.gal

University Extension Management Service

ÁREA CAMPUS POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Sección de Extensión Universitaria   Xefe de servizo Ricardo Corderí Salgado 986 813 641 xsextension@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de sección Margarita González Hernández 986 813 603 extension@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado Paula María González Pérez 986 812 193 nextension03@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefe de negociado (benestar, saúde, deporte) Alfonso González Pablos 986 813 817 nextension01@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Xefa de negociado María Teresa González Álvarez 986 818 716 voluntariado@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Cristina Hermida Vázquez 986 813 626 pbextension01@uvigo.gal
Sección de Extensión Universitaria   Posto base Mª Soledad Alonso González 986 813 626 pbextension02@uvigo.gal
Área de Cultura   Técnico superior de actividades culturais Alfonso Caride Losada 986 813 558 acaridel@uvigo.gal
Xestor de actividades culturais Ourense Xestor de actividades culturais Filemón Rivas Conde 988 387 219 frc@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de sección Marta Cogolludo Fernández 986 812 693 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de negociado Toya Güenaga Gude 986 813 755 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Xefa de negociado Carmen Romero Casal 986 813 630 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Posto base Mercedes Gutiérrez Perera 986 813 755 sie@uvigo.gal
Sección de Información a Estudantes   Posto base Corona Ana Adán Vázquez 986 813 630 sie@uvigo.gal

Accounting, Budgets and Treasury Service

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Xefe do servizo Mauricio García Romarís 986 813 568 xscontab@uvigo.gal
Sección de Contabilidade Xefe da Sección de Contabilidade José Antonio de la Cruz Rodríguez 986 813 820 xsectes@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Xefe da Sección de Orzamentos Mónica de Pascual Serrano 986 812 694 xseccont@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Xefa do negociado Alba Canzani Soutullo 986 813 567 necontab@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Posto base José Ángel Vivirido Salgado 986 813 760 pbcont1@uvigo.gal
Sección de Orzamentos Posto base José Luis Ferreiro Barreira 986 813 760 pbcont2@uvigo.gal
Sección de Tesouraría Xefa da Sección de Tesourería Carmen López Álvarez 986 813 834 xseccost@uvigo.gal
Sección de Tesouraría Xefa do negociado Patricia Sío Bacelo 986 813 565 nepagame@uvigo.gal
Sección de Tesouraría Xefa do negociado Manuela VIlaboy 986 813 566 neingres@uvigo.gal
Sección de Tesouraría Xefe do negociado Benigno Gavilanes Rodríguez 986 813 564 netesour@uvigo.gal
Sección de Tesouraría Posto base Óscar Eiré Fernández 986 813 566 pbcont3@uvigo.gal

Internal Control Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do Servizo de Control Interno Margarita Cabaleiro Soto 986 813 591 servizoci@uvigo.gal
Xefa da Sección de Control Interno María Teresa Reigosa Alonso 986 813 838 xsci@uvigo.gal
Xefe de Área de ontrol Interno Arturo Losada Rodríguez 986 130 317 areaci@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Control Interno Alba Legazpi del Campo 986 813 582 negociadoci1@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Control Interno María del Carmen Boullosa Rodríguez 986 813 582 negociadoci2@uvigo.gal
Posto base Patricia Lago Álvarez 986 811 994 pbci@uvigo.gal
Posto base Ana Iglesias Álvarez 986 811 994 pbci@uvigo.gal
Consultas xerais     consultaci@uvigo.gal

Economic Management and Hiring Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do servizo Jesús Bello Condide 986 813 791 xseccon@uvigo.gal
Xefe da Sección de Contratación de Subministracións, CPI e Administrativos Especiais Alberto López Abel 986 813 551 alabel@uvigo.gal
Xefe da Sección de de Contratación de Obras, Servizos e Privados Sergio Amador Pajares Domínguez 986 813 551 xscont@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión Económica Isabel Vázquez Vázquez 986 813 767 xsxe@uvigo.gal
Xefa da Área de Xestión Económica Cristina Villaverde Costa 986 813 767 rae01@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais José Manuel Pereira Iglesias 986 813 768 rae04@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais Elisa Isabel Pazos Iglesias  986 813 752 rae02@uvigo.gal
Responsable de asuntos económicos, servizos centrais Ana María Olmedo Revuelta 986 813 752 rae03@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Contratación Silvia Sánchez Gómez 986 813 556 xnobras@uvigo.gal
Xefe do Negociado de Contratación Olimpia Álvarez Castro 986 813 556 xnservi@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Contratación Mónica Méndez López 986 813 571 xnsumini@uvigo.gal
Posto base (xestión económica) Diego Jesús García Campos 986 813 768 xepb@uvigo.gal
Posto base (contratación) Olga Santomé Lemos 986 813 571 auxecu01@uvigo.gal

Administrative and Service Personnel (PAS) Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de servizo de PAS José Manuel Fernández Viña 986 813 627 servizopas@uvigo.gal
Xefa da Sección de Emprego e Programas Inés Elvira Morais Fontenla 986 813 804 consultapas@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión Mª Carmen Pérez Martínez 986 818 708 consultapas@uvigo.gal
Xefa do negociado Rocío Rodríguez Fernández 986 813 579 negociadopas@uvigo.gal
Xefa do negociado Paula López Vázquez 986 818 606 formacionpas@uvigo.gal
Xefa do negociado Marta Fouz Rodríguez 986 813 762 negociadopas@uvigo.gal
Posto base Mª Carmen Barreiro Enríquez 986 818 606 formacionpas@uvigo.gal
Posto base Catalina Losada Arca 986 813 579 negociadopas@uvigo.gal
Posto base José Manuel Sóñora Abeijón 986 813 762 negociadopas@uvigo.gal
Posto base Paula Riveiro Muñiz 986 813 579 negociadopas@uvigo.gal

Teaching and Research Personnel (PDI) Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe do Servizo de Persoal Docente e Investigador Antonio Rotea Villanueva 986 813 581 servizopdi@uvigo.gal
Xefa da Sección de Xestión de Persoal Docente e Investigador Silvia Munilla Rumbao 986 811 998

seccionpdi01@uvigo.gal

Xefe da Sección de Selección  Óscar Veloso Fernández 986 130 305 seccionpdi02@uvigo.gal
Xefe da Sección Programas Alejandro Martínez Gómez 986 818 739

seccionpdi03@uvigo.gal

Xefa de Área de Persoal Docente e Investigador Ana Palmira Verde Rodríguez 986 813 421 areapdi01@uvigo.gal
Xefa de Área de Programas Dori Rodríguez Feijoó 986 130 277 negociadopdi04@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Xestión de Persoal Docente Ana Belén Rodríguez Vidal 986 813 572 negociadopdi01@uvigo.gal
Xefa de Negociado de Xestión de Persoal Docente Ascensión Momán Noval 986 813 572 negociadopdi02@uvigo.gal
Xefatura de Negociado de Selección de Persoal Docente   986 813 421 negociadopdi03@uvigo.gal
Xefa do Negociado de Programas Natalia Cabaleiro Monteagudo 986 130 277 negociadopdi04@uvigo.gal
Posto base Marina Blanco Carpinteiro 986 813 580 pbpdi01@uvigo.gal
Posto base Sol Amorín González 986 813 765 pbpdi03@uvigo.gal
Posto base Noelia González Vázquez 986 813 907 negociadopdi04@uvigo.gal
Posto base Beatriz Iglesias Lameiro 986 813 907 negociadopdi04@uvigo.gal

Remuneration and Social Insurances Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa servizo  Antonia Melón Amor 986 813 793 servizoretribucions@uvigo.gal
Xefa da Sección de Retribucións e Seguros Sociais Marta Cogolludo Fernandez 986 813 578 seccionretribucions@uvigo.gal
Xefe de negociado  Alejandro Martínez Gómez 986 813 578 negociadonominas@uvigo.gal
Xefe de negociado  Óscar Crespo Damota 986 813 578 negociadosegurossociais@uvigo.gal
Xefa de negociado  Rosa Barreira Barazal 986 813 578 negociadoretribucions@uvigo.gal
Posto base Marta Barros Martínez 986 813 578 consultanomina@uvigo.gal
Posto base Sonia Pereira das Dores 986 813 578 consultanomina@uvigo.gal

Occupational Risk Prevention Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
TSPRL Área de Seguridade no Traballo José David Díaz Vázquez 986 813 605 sprl@uvigo.gal
TSPRL Área de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada Carmen Álvarez González 986 813 605 sprl@uvigo.gal
Xefe de negociado Julio Abreu González 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.gal
Posto base M.ª de la Cruz Rodríguez Soliño 986 814 088 sprl.administracion@uvigo.gal

Analysis and Programs Unit

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Coordinador David Basalo 986 818 640 coordinador.uap@uvigo.gal
Xefa de área Isabel Garrido Pérez 986 818 689 area.uap@uvigo.gal
Xefe de negociado Jesús Couto Darriba 986 130 218 negociado01.uap@uvigo.gal
Xefa de negociado Mónica Zas Varela 986 130 218 negociado02.uap@uvigo.gal
Posto base Victoria Canoura Leira 986 818 689 base01.uap@uvigo.gal

Knowldege Transfer Office

POSITION NAME PHONE NUMBER EMAIL
Directora técnica da oficina de I+D Ángeles López Lozano +34 986 812 236 dirotri@uvigo.gal
Técnica superior I+D (Campus Ourense) Cristina López Macias +34 988 387044 otri-ourense@uvigo.gal
Técnica superior I+D Elena Gil Jorge +34 986 818 651 otri7@uvigo.gal
Técnico superior I+D Jose Jato Darriba +34 986 811 943 otri-valorizacion@uvigo.gal
Xestora de innovación María Rivas Seijas +34 986 813 896 otri-proxectos@uvigo.gal
Xestora de innovación Ángela González Ferro +34 986 813 444 otri10@uvigo.gal
Xestor de innovación Marcos Ferro García +34 986 818 651 otri12@uvigo.gal
Xefe/a de negociado      
Auxiliar administrativa Yvette Quintas Mosteiro +34 986 812 236 otri@uvigo.gal

International Projects Office (OPI)

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora da Área de Proxectos
Internacionais de Investigación
Sabela González Panizo 986 818 639 dir.inv.opi@uvigo.gal
Directora da Área de Proxectos
Internacionais de Educación
Eva Garea Oya 986 813 954 dir.edu.opi@uvigo.gal
Técnica superior de I+D Mª del Pilar Sieiro Piñeiro 986 813 596 opi.inv5@uvigo.gal
Técnica superior de I+D Luz Eva Fernández Fernández 986 813 596  opi.inv4@uvigo.gal
Xefa de sección Fernanda Rivas Suanzes 986 813 914 xsecopi@uvigo.gal
Xefatura de negociado   986 130 287  
Posto base Antonio Roma Vázquez 986 130 288 baseopi@uvigo.gal
Posto base Zoila Fernández Nava 986 130 288 baseopi2@uvigo.gal

International Relations Office (ORI)

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Directora técnica Amelia Rodríguez Piña 986 81 37 51 dir.ori@uvigo.gal
Xefa de área Ana María Pérez López 986 813 592 ori@uvigo.gal
Xefa de negociado. Mobilidade entrante. Incoming Eva María Abril Bausela 986 811 947 incoming.ori@uvigo.gal
Posto base. Mobilidade entrante. Incoming Rocío López Castellano 986 818 727 incoming.ori@uvigo.gal
Apoio. Mobilidade entrante. Incoming María Jesús Bugarín Eiras 986 818 727 incoming.ori@uvigo.gal
Apoio. Mobilidade entrante. Incoming José Manuel Fraga Martínez 986 130 358 incoming.ori@uvigo.gal
Xefa de negociado. Mobilidade saínte. Outgoing Rebeca Cofán Pereiras 986 818 726 practicas.ori@uvigo.gal
Posto base. Mobilidade saínte. Outgoing Mar Gómez Fernández 986 813 550 outgoing.ori@uvigo.gal
Apoio. Mobilidade saínte María Cristina Lago Martínez 986 813 592 sicue@uvigo.gal
Apoio. Programa SICUE Cristina Villanueva Sixto 986 130 359 sicue@uvigo.gal
Técnico. Soporte MoveON Rubén Costas Valladares 986 130 276 soporte.moveon@uvigo.gal
Técnico. Soporte informático David Castro Mosquera 986 130 274 soporte.ori@uvigo.gal
Técnico. Convenios internacionais Juan Cabaleiro Vaquero 986 812 017 agreements.ori@uvigo.gal
Técnica. Universidade Europea ATHENA María Pardal Piñeiro 986 812 017 athena-office@uvigo.gal

Scientific Culture and Innovation Unit

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica Elena Muíños Martínez 986 130 263 tecnicacom01@uvigo.galucc@uvigo.gal
Técnica  Karina Rivero Conde 986 130 263 tecnicacom02@uvigo.galucc@uvigo.gal
Técnica  Ana Costa Montes 986 130 263 tecnicacom03@uvigo.galucc@uvigo.gal

Wellbeing, Health and Sports Department

CAMPUS POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
  Director técnico Xabier Rial Boubeta 986 814 062 dir.bsd@uvigo.gal
Vigo Técnico superior de actividades deportivas Román Lago Bea 986 811946 roman@uvigo.gal
Vigo Técnico especialista de actividades deportivas Eduardo Rodríguez Costas 986 812 204 eduardo@uvigo.gal
Vigo Técnico especialista de actividades deportivas Alexandre Sanjorge Sanjorge 986 812 242 sanjorge@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Pablo Resúa Martínez 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas David Vázquez Vaamonde 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Alfonso Bascoy Fernández 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas David Cadilla Álvarez 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Diego José Pío Vaquero 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Vigo Auxiliar técnico de instalacións deportivas Jesús Campos García 986 814 059 pavillon@uvigo.gal
Ourense Técnico especialista de actividades deportivas Rodrigo Alberte Pivida 988 368 926 rapivida@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas José Enrique Conde Iglesias 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas César Gómez Gómez 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Ángel Antonio Lago Pereira 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Miguel Ángel Piñeiro Vilariño 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Ourense Auxiliar técnico de instalacións deportivas Óscar R. Álvarez Vázquez 988 387 198 depor-ou@uvigo.gal
Pontevedra Técnico especialista de actividades deportivas Gustavo Loureiro Álvarez 986 802 088 depor-po@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas Mónica Iglesias 986 802 090 pavipo@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas Carlos Martín Mosquera 986 802 090 pavipo@uvigo.gal
Pontevedra Auxiliar de instalacións deportivas (FCAFD) Luis Pita Carballo 986 802 073 xingro@uvigo.gal

Information and Communications Technologies Area (ATIC)

POSTO ÁMBITO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección     Juan Aguiar   direccion.atic@uvigo.gal
Soporte Todos os centros Ourense   988 387 045 | 988 387 410 saum-ou@uvigo.gal
Soporte Todos os centros Pontevedra   986 802 030 saum-po@uvigo.gal
Soporte Servizos centrais Vigo   986 812 668 | 986 813 622  saum@uvigo.gal
Soporte Tecnolóxico, EE Telecomunicación Vigo   986 812 248 siteleco@uvigo.gal
Soporte Tecnolóxico, EE Industrial Vigo   986 811 939 siatec@uvigo.gal
Soporte Científico, Bioloxía, Ciencias do Mar e Química Vigo   986 818 663 iciencias@uvigo.gal
Soporte Xurídico-social, Comercio, Económicas, Empresariais, Dereito e Filoloxía Vigo   986 818 719 saum-xsh@uvigo.gal
Soporte Biblioteca Vigo   986 813 850 javiermartinez@uvigo.gal

Linguistic Normalisation Area

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica superior María Cristina Rodríguez Ricart 986 813 574 anl@uvigo.gal
Técnica superior Eva María Castro Figueiras 986 813 574 anl@uvigo.gal

Quality Area

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Director Joaquín Collazo Rodríguez 986 813 625 dircalidade@uvigo.gal
Xefa de negociado Guadalupe Rodríguez Miramontes 986 813 447 uacalidade@uvigo.gal
Posto base Miriam Frías Clemente 986 813 897 seccalidade@uvigo.gal
Técnica superior de calidade Raquel Gandón Chapela 986 814 009 tscalidade1@uvigo.gal
Técnico superior de calidade Eduardo Carrera Conde 986 811 985 tscalidade2@uvigo.gal
Técnico superior de calidade José Miguel Dorribo Rivera 986 811 988 tscalidade3@uvigo.gal
Técnico superior de calidade Luis Prieto Rodríguez 986 818 641 tscalidade4@uvigo.gal

Equality Unit

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección da unidade Águeda Gómez Suárez 986 813 419 igualdade@uvigo.gal
Técnica superior de igualdade Mar González Cendón 986 813 419 tecnica.igualdade@uvigo.gal

Training and Educational Innovation Service

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Técnica superior de apoio aos programas de formación e innovación educativa María de los Ángeles Villar Lemos 986 812 035 cpfp.innovacion.educativa@uvigo.galeafp.innovacion.educativa@uvigo.gal

Library

Vigo Central Library

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca Universitaria Gerardo Marraud González 986 813 848 dirbuv@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca Universitaria Silvia Patiño Bouzas 986 813 824 subdibuv@uvigo.gal
Xefa de Sección de Acceso ao Documento María del Rosario Pascual Matarranz 986 813 844 xsadoc@uvigo.gal
Xefa de Sección de Adquisicións Primitiva Blas Sánchez 986 813 846 xsadqui@uvigo.gal
Xefa de Sección de Arquivo Universitario Beatriz Sogo López 986 814 074 xsarquiv@uvigo.gal
Xefa de Sección de Automatización e Proceso Técnico Montserrat Caballero Villa 986 813 849 xsprot@uvigo.gal
Xefa de Sección de Circulación Aurora Maya Trujillo 986 813 845 xscirc@uvigo.gal
Xefa de Sección de Publicacións Periódicas Susana San Luis 986 813 851 xshem@uvigo.gal
Xefa de Sección de Soporte á Aprendizaxe e á Investigación Ana Belén Martínez Piñeiro 986 813 843 referencia@uvigo.gal
Xefa de Área de Proceso Técnico Isabel Bay Arias 986 813 849 xascoord@uvigo.gal
Xefe de Área de Repositorio Institucional Teresita Aboal Somoza 986 813 821 investigo@uvigo.gal
Xefa de Área de Servizos Bibliométricos Beatriz Tizón Vázquez 986 130 236 bibliometria@uvigo.gal
Xefe de Área de Administración Pedro Rodríguez Vázquez 986 813 854 areadmi@uvigo.gal
Posto base Consuelo Santaclara Maneiro 986 813 854 admibc@uvigo.gal
Préstamo (mostrador)   986 813 825 prescen@uvigo.gal
Conserxería Manuel Meijide Martínez 986 813 853 conserbi@uvigo.gal

Ourense Central Library

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus Julia Jiménez López 988 387 191 dirbco@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca campus Elena Marcos Rodríguez 988 387 285 subdrbco@uvigo.gal
Xefa de Área Campus (Soporte aprendizaxe e investigación) Antia Salgado García 988 387 230 saibco@uvigo.gal
Préstamo   988 387 192
988 387 319
presour@uvigo.gal
Conserxaría Mercedes Castro 988 387 320 conbco@uvigo.gal

Pontevedra Central Library

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Biblioteca campus Ana Quiroga Freire 986 802 006 dirbcp@uvigo.gal
Subdirección Biblioteca campus (adquisicións) Marta Gutiérrez Valerio 986 802 049 subdibcp@uvigo.gal
Xefe de Área Campus (soporte aprendizaxe e investigación) Héctor Castro Rey 986 802 001 refbcp@uvigo.gal
Préstamo   986 802 002 presbcp@uvigo.gal
Publicacións periódicas   986 802 006 dirbcp@uvigo.gal

Torrecedeira Library

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección Sonsoles Pousa Torres 986 813 738 dirbtor@uvigo.gal
Préstamo   986 813 739 prestor@uvigo.gal

Lending Services in Other Libraries

BIBLIOTECA TELÉFONO EMAIL
Biblioteca da Escola de Enxeñaría de TelecomunicaciónV 986 812 105 prestel@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Belas Artes 986 801 836 presbel@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 986 812 408
986 812 409
preseco@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 986 812 682 presxur@uvigo.gal
Biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución 986 812 268
986 812 269
presfft@uvigo.gal
Biblioteca de Ciencias Experimentais 986 812 658
986 812 659
prescie@uvigo.gal
Biblioteca de Industriais-Minas 986 812 208 presind@uvigo.gal

General Secretariat

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Vicesecretaria xeral técnica M.ª de los Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 vicesecxeraltec@uvigo.gal
Coordinadora M.ª Teresa Vetoret Pena 986 812 018 cosecxeral@uvigo.gal
Xefa do negociado Lúa Pereira Castro 986 813 617 secxeralconvenios@uvigo.gal
Administrativa Dominica Cano Viñas 986 813 436 nexeral@uvigo.gal
Administrativa Sonia Chantrero Méndez 986 814 082 secxeral@uvigo.gal

General Information

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa de negociado Marta González Rodríguez 986 813 600 informacion@uvigo.gal
Administrativa Manuel Dorado Iravedra 986 813 600 informacion@uvigo.gal

Registration Assistance Office Campus of Vigo

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe de negociado Luís Cristín López 986 813 902 rexistroxeral@uvigo.gal
Administrativo Purificación Pérez Corral 986 130 200 rexistroxeral@uvigo.gal

General Services Unit

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe área Agustín Regueiro Martínez 986 813 555 servizosxerais@uvigo.gal
Xefe negociado José Manuel Lueiro Troiteiro 986 813 555 servizosxerais@uvigo.gal
Xefe negociado Laura Rodríguez Tejada 986 811 969 servizosxerais@uvigo.gal
Posto base Nuria Villacorta Villanueva 986 811 969 servizosxerais@uvigo.gal

Research Staff Hiring Unit

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Xefe da unidade Francisco Javier Maneiro Porto 986 130 231 ucpi@uvigo.gal
Xefa de negociado M.ª Mercedes Álvarez Nores 986 130 232 consulta.ucpi@uvigo.gal
Puesto base José Manuel López Copa 986 130 232 consulta.ucpi@uvigo.gal
Puesto base Luis Javier Abelleira Villanueva 986 130 232 consulta.ucpi@uvigo.gal

Press Office

POSTO CAMPUS NOME TELÉFONO EMAIL
Xefa do gabinete   M. ª del Carmen Echevarría Figueroa 986 813 604 / 986 818 762 / 647 343 055 duvi@uvigo.gal
Redactora Vigo Digna Mar Besadío Rodríguez 986 813 604 / 986 818 762 / 647 343 055 duvi@uvigo.gal
Redactora Vigo María del Río Piñeiro 986 813 604 / 986 818 762 / 647 343 055 duvi@uvigo.gal
Redactor Pontevedra Eduardo Muñiz Rodríguez 986 802 047 / 986 802 087 prensapo@uvigo.gal
Ourense Redactora Rosa Tedín Mouzo 988 368 917 prensaou@uvigo.gal

Decentralised Administration - Ourense

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora M.ª del Pilar Joga Lasala 988 387 257 admnorou@uvigo.gal
Servizos Administrativos Xefe de equipo Juan José Salgado González 988 368 707 admsurou@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de área M.ª Carmen Fernández Contreras 988 387 105 xaedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Xefa de negociado M.ª Dolores Domínguez Pereira 988 387 196 xnedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao CC. da Educación e Historia Posto base Cristina Gil Ferro 988 387 168 pbedhis@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. CC. de Educación Xefa de negociado de asuntos xerais Raquel María Iglesias Domínguez 988 387 170 sdexbo@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Historia Xefa de negociado de asuntos xerais M.ª Carmen Castro Vázquez 988 387 200 sdefho@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de área Consuelo López Rodríguez 988 368 903 areagrao.xuridicoempresarial@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado Miguel Gómez López 988 368 920 negocigrao.xuridicoempresarial@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Posto base Germán Carrera Rodríguez 988 368 919 pbcinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Dereito Concepción Martínez Martínez 988 368 900 sdefdo@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. F. de Dereito, F. de CC. Empresariais e Turismo Xefa de negociado de asuntos xerais. Empresariais Jaime Roberto León Fernández 988 368 800 secretario.eto@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. EE Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de área Benedicta Expósito 988 387 004 xacinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado Isabel Freire Corbal 988 387 003 xncinfa@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Posto base M.ª Jose Fernández Faílde 988 387 003 pbcinfa@uvigo.gal
Área de apoio a centros e departamentos. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Ciencias María del Pilar Paula Cima 988 387 063 sdefco@uvigo.gal
Área de apoio a centros e departamentos. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Informática Francisca Merino Garrido 988 387 002 sdireccion.esei@uvigo.gal
Área de apoio a centros e departamentos. E.S. de Enxeñaría Informática. E.E. Aeronáutica e do Espazo. F. de Ciencias Xefa de negociado de asuntos xerais. Aeroespaciais Montserrat Iglesias Gómez 988 368 823 aero.info@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de área Elda Martiñá Pérez 988 387 104 xacedou@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Josefa Rodríguez Bouzas 988 368 890 xncedou06@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Josefina T. Cadilla Lomba 988 368 893 xncedou05@uvigo.gal
Área Económica Xefa de área Raquel Fernández González  988 368 802 areaeconomica.ou@uvigo.gal
Área Económica. F. Dereito e F. Ciencias Empresariais e Turismo Xefa de negociado Cristina Gil Ferro 988 368 855 areaeconomica.ou@uvigo.gal
Área Económica. F. Ciencias e EE Aeronáutica e do Espazo Xefa de negociado María Teresa Viñas Gil 988 387 106 areaeconomica.ou@uvigo.gal
Área Económica. F. Historia, ESE Informática e F. Educación e Traballo Social Xefe de negociado Omar Delgado Iglesias 988 387 282 areaeconomica.ou@uvigo.gal
Área Económica Posto base Dora Pereira Figueiral 988 387 315 areaeconomica.ou@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de área Elsa López Jorge 988 368 803 administracionposgrao.ourense@uvigo.galxapgou@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Xefa de negociado Milagros Álvarez Souto 988 368 910 administracionposgrao.ourense@uvigo.galxnpgou@uvigo.gal
Área Académica. Estudos de Mestrado e Doutoramento Posto base Ana López Vázquez 988 368 909 administracionposgrao.ourense@uvigo.galbpgou01@uvigo.gal
Área de Apoio á Investigación e Transferencia Xefe de área Arturo Rodríguez Sampayo 988 387 325 xainvesou@uvigo.gal
Área de Apoio á Investigación e Transferencia Xefe de negociado José Antonio Gándara Pérez 988 368 880 vic.investigacion.ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de área María Teresa Díaz Álvarez 988 387 089 /988 387 102 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade e Oficina de información en materia de rexistro Xefa de negociado María Carmen Dacosta Barros 988 387 103 rex-our@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de negociado Isabel Gómez Gómez 988 387 102 /988 387 089 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Posto base María Jesús Álvarez Moreno 988 387 171 rex-our@uvigo.galasc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Posto base María Carmen Arribas Álvarez 988 387 102 asc-ou@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería facultade   988 387 101 consferro@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Conserxería pavillóns   988 387 100 conspav@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Delegación estudantes Educación e Traballo Social   988 387 188  
Área de Servizos á Comunidade. CC. da Educación e Historia Biblioteca Central Ourense   988 387 192 presour@uvigo.gal

Decentralised Administration - Pontevedra

ÁREA POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Administradora Elena Vázquez Losada 986 801 951  admcampuspo@uvigo.gal
Servizos Administrativos Secretaría da vicerreitoría Miguel Ángel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal
Servizos Administrativos Xefa de negociado de apoio ao campus Marta López Vázquez 986 802 085 negociadovicpon@uvigo.gal
Servizos Administrativos Posto base de apoio ao campus M.ª Teresa Vázquez Álvarez 986 802 025 areaeconomicapo@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Belas Artes Xefa de área Clara Pérez Quiñones 986 801 804 xadmbart@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Belas Artes Xefa de negociado María Ángeles Santiago Dopazo 986 801 805 secfba@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultades de Comunicación, Fisioterapia e Dirección e Xestión Pública Xefe de área Raúl Blanco García 986 801 995 xasociaisefisio@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultades de Comunicación, Fisioterapia e Dirección e Xestión Pública Xefe de negociado Francisco Navaza Dafonte 986 801 994 secccss@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultades de Comunicación, Fisioterapia e Dirección e Xestión Pública Posto base apoio M.ª Yolanda Mariño Rodríguez 986 801 994 | 986 801 995 | 986 801 775 secccss@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Xefa de área María Purificación Sánchez Arias 986 801 704 xa.educacion.forestal@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Xefe de negociado Martín Fernández Fernández 986 801 910 xn.educacion.forestal@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. E.E. Forestal. Facultade de CC. da Educación e Deporte Posto base Carmen Rincón Molina 986 801 702 xn.educacion.forestal@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudo de Mestrado e Doutoramento Xefa de área María Begoña López Pérez 986 801 694 xaposgraopo@uvigo.gal
Área académica. Área de Estudo de Mestrado e Doutoramento Xefa de negociado Susana Díaz Núñez 986 801 693 xnposgraopo@uvigo.gal
Área académica. Área de Estudo de Mestrado e Doutoramento Posto base M.ª Isabel Castro Dios 986 801 694 | 986 801 693  
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos M.ª Esther Jorge Correa 986 801 695 xacdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Alberto Mariño García 986 801 696 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Concepción Gamallo García 986 801 696 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado Ana M.ª Carballo Fernández 986 801 697 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos Xefa de negociado María Pilar Martínez Borrás 986 801 697 acdpo@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos. F. de Belas Artes Xefe de negociado José Ramón Losada Parra 986 801 831 xnaxcdba01@uvigo.gal
Área de Apoio a Centros de Departamentos. F. de Belas Artes Xefa de negociado María Luz Gallego Ruza 986 801 830 xnaxcdba01@uvigo.gal
Asuntos xerais - E.E. Forestal Xefe de negociado Xosé Paulo Mouteira Lafuente 986 801 901 sdeuetf@uvigo.gal
Asuntos xerais - F. CC.da Educación e do Deporte Xefa de negociado asuntos xerais Débora Aboal Fernández 986 801 713 sdexbp@uvigo.gal
Asuntos xerais - F. de Comunicación Xefa de negociado asuntos xerais Patricia Cancela 986 801 992 sdfasoc@uvigo.gal
Asuntos xerais - F. de Dirección e Xestión Pública Xefa de negociado asuntos xerais Patricia C. Hermida 986 801 877 decanatodxp@uvigo.gal
Negociado asuntos xerais - F. de Fisioterapia Xefa de negociado Ana M.ª Suárez Mariño 986 801 752 sdfisioterapia@uvigo.gal
Negociado asuntos xerais - F. de Belas Artes Xefe de negociado Maximino Villaverde Rodríguez 986 801 806 sdfba@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefe de área Horacio Antonio Villar Suárez 986 802 024 xacopo@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade Xefa de negociado M.ª Isabel Moreira Recamán 986 801 949 / 986 801 955 necopo01@uvigo.gal
Área de Servizos á Comunidade e Oficina de información en materia de rexistro Xefa de negociado Eva M.ª Rodríguez Mesego 986 801 949 / 986 801 955 necopo02@uvigo.gal
Área Económica Xefa de área Ana María Castro Vaamonde 986 801 703 xaepo@uvigo.gal
Área Económica Xefe de negociado Verónica Conde Portela 986 801 911 areaeconomicapo@uvigo.gal
Área Económica Xefe de negociado Susana Quintela Gallego 986 802 025 areaeconomicapo@uvigo.gal

Decentralised Administration - Vigo

ÁREA ÁMBITO POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Servizos Administrativos Ciencias Experimentais Administradora María Fariza Novoa 986 813 900 acfcv@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de área Paula Ramil Vázquez 986 812 667 departamentos_ciencias@uvigo.galareadepartamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefe de negociado María Rial Rey 986 812 665 departamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Patricia Vila Alonso 986 812 684 areadepartamentos_ciencias@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Sonia Pereira das Dores 986 812 666 departamentos_ciencias@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. CC do Mar Ciencias Experimentais Xefa de negociado Lucía González Treceño 986 812 552 decanatoccdomar@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. de Bioloxía Ciencias Experimentais Xefa de negociado Práxedes Couñago Méndez 986 811 976 decanatobioloxía@uvigo.gal
Asuntos xerais. F. de Química Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Mosquera Nartallo 986 812 696 decanatoquimica@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de área José López Pérez 986 130 244 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Marta Suárez Gago 986 812 553 | 986 814 056 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefe de negociado José López Pérez 986 814 056 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Rivera Faro 986 812 553 aefcv@uvigo.gal
Asuntos económicos Ciencias Experimentais Posto base M.ª Carmen Rodríguez Jorge 986 814 056 aefcv@uvigo.gal
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de área Isabel Caride Fernández 986 813 594 areagraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Grao Ciencias Experimentais Xefa de negociado José Carlos Pazos Fernández 986 812 555 negociadograocc@uvigo.galareagraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefa de área Mercedes Rial Conde 986 812 532 areaposgraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Xefatura de negociado Mónica López Rodríguez 986 812 557 / 986 130 267 negociadoposgraocc@uvigo.gal
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Ciencias Experimentais Posto base Mar Villar Zamuz 986 812 557 negociadoposgraocc@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de área María Jesús Montero Pérez 986 818 709 area.aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Beatriz Araújo Blanco 986 812 306 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Olga Santomé 986 812 286 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Xefa de negociado Ana María Vila López 986 812 306 aince@uvigo.gal
Área de Apoio Investigación e Transferencia Ciencias Experimentais Posto base Raquel Aldrey 986 812 286 aince@uvigo.gal
Xurídico-Social e Humanidades   Administrador José González Groba 986 812 546 | 647 343 063 administrador-xsh@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefe de área Fernando Troncoso Merino 986 130 217 uaitaxsh@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado M.ª de los Ángeles Moure Estévez 986 130 217 | 986 813 417 uaitaxsh@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Mª Ángeles Casal Giráldez 986 130 213 xaaxcd@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Mª Belén Otero Rey 986 813 799 | 986 812 371 udhumanidades@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado M.ª Dolores Gómez Fernández 986 812 371| 986 813 799   udhumanidades@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado María Jesús Sabariz Rúa 986 130 213 | 986 130 214 | 986 130 215 udeconomicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Eva Baltar Simón 986 130 213 | 986 130 214 | 986 130 215 udeconomicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Belén Jácome Pérez 986 130 216 udxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado M.ª José Fernández Failde 986 130 216 udxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Económicas e Empresariais Ana de Prado Vázquez 986 812 402 sdfcee@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado de asuntos xerais - F. de CC. Xurídicas e do Traballo Rosa Barreira Barazal 986 812 261 decanatoxuridicas@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – D. de Filoloxía e Tradución Rosa M.ª López González 986 812 375 sdfft@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de asuntos xerais – Facultade de Comercio María Natalia Rodríguez Vidal 986 813 749 fc.secdecanato@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado de apoio á xestión do centro- Facultade de Comercio Sofía Conde Casas 986 813 742 fc.secxestion@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de área María Asunción Marzán González 986 812 545 a.marzan@uvigo.galareaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado M.ª del Carmen Canda Gil 986 812 403 areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Rafael Cid Álvarez 986 812 379 areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Alberto Pérez Pereira 986 812 544 areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica Xurídico-Social e Humanidades Posto base José Ramón González Abelenda 986 812 544 areaeconomica@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe da área Jesús Andrés Iglesias 986 130219 posgraoxsh4@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefe do negociado Francisco M. Nogueiras Justo 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado Benigna Fandiño Martínez 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado María Ángeles Sandino Martínez 986 130220 posgraoxsh1@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área María Carmen Rodríguez González 986 812 405 area.grao.economicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado Margarita Campo Vila 986 814 080 xnaafee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base Manuel Ángel Valcárcel Martínez 986 812 406 secfcee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Xurídico-Social e Humanidades Posto base Ruth María Velasco Martínez 986 812 406 secfcee@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Alba Victoria Moldes Portela 986 813837 graoxuridicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Xefe de negociado Jesús Erias Pérez 986 813831 secxuridicas@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Xurídico-Social e Humanidades Posto base Carmen Rodríguez Guerrero 986 813831 mari10@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Esther Amosa Mendoza 986 812253 secfft@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Xefa de negociado M.ª Begoña Villanueva San Martín 986 812259 secfft01@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Facultade de Filoloxía e Tradución Xurídico-Social e Humanidades Posto base Juan Antonio de Marcos Vázquez 986 812259 secfft01@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Comercio Xurídico-Social e Humanidades Xefa da área Gloria Vázquez Estévez 986 813740 fc.academica@uvigo.gal
Área Académica. Facultade de Comercio Xurídico-Social e Humanidades Xefa do negociado da área académica Dolores Antonia Miloro Costas 986 813741 | 986 813742 fc.negociado@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo T.E. de servizos xerais Manuel López Iglesia 986 812 400 maloi@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Ángel Prieto Villa 986 812 400 conseco@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Mª Luisa Magaz Ledo 986 812 400 conseco@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Ana Isabel Pereira Alonso 986 812 400 conseco@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Constantino Baltasar Álvarez Lois 986 812 400 conseco@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais M.ª Carmen Rodríguez Prieto 986 812 400 conseco@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Esther Pérez Rodríguez 986 814 010 dereito@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo A.T. de servizos xerais Joaquín Rial Boubeta 986 814 010 dereito@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución T.E. de servizos xerais Miguel Iglesias Van der Woude 986 812 251 mivdw@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Antonio Manuel Rodríguez González 986 812 251 confft@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Constantino Fernández Rodríguez 986 812 251 confft@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Jorge Pérez Álvarez 986 812 251 confft@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Facultade de Filoloxía e Tradución A.T. de servizos xerais Isabel Yllanes López 986 812 251 confft@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira T.E. de servizos xerais M.ª Josefa Rivas Sieira 986 8136 88 / 986 813 748 mjrivas@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Elena Iglesias Prado 986 813688 / 986 813748 eei.conserxeria.cidade@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Fernando Martínez García 986 813 688 / 986 813 748 eei.conserxeria.cidade@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Dolores Allegue Barreiro 986 813688 / 986 813 748 fc.conserxeria@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira A.T. de servizos xerais Ana Rúa Trigo 986 813688 / 986 813748 fc.conserxeria@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Xurídico-Social e Humanidades, Campus Histórico de Torrecedeira T.E. de servizos xerais Carlos Barriga García 986 813 688 / 986 813 748 fc.conserxeria@uvigo.gal
  Ámbito Tecnolóxico Administradora Ana Cacheiro Seguín 986 812 112 acimt@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao.Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Area Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Area Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento.Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa área María H. Fernández Luaces 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de enxeñaria de minas e enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado M.ª Dolores Alonso Meleiro 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado Pablo Blanco Campo 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia M.ª Ángeles Casqueiro Blanco 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín Sanmartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais Mª del Carmen Romo Pérez 986 812 205 eme.negociado@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa área Rosa Mª Cortiñas Iglesias 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Mayte Marcote Pereira 986 812 101 teleco.minas.estudosgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñaria de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe área estudos mestrado e doutoramento Julio Femández Cid 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de enxeñaria de telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado estudos mestrado e doutoramento Mª José Martínez Martín 986 812 102 teleco.minas.posgrao@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa área M.ª Hortensia Fernández Luaces 986 813 493 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado M.ª Dolores Alonso Meleiro 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área económica. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado Pablo Blanco Campo 986 812 114 teleco.minas.areaeconomica@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe área Ignacio Arce Aramendi 986 812 481 teleco.minas.di@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado investigación e transferencia M.ª Ángeles Casqueiro Blanco 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado investigación e transferencia Serafina González Miguelez 986 812 432 teleco.minas.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Luisa Marín SanMartin 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado xestión centros e departamentos Mª Pilar Conde Casas 986 812 481 teleco.minas.departamentos@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia e á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais M. Jesús Calleja Cazaux 986 813 910 teleco.asuntosxerais@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Mª José Vidal Abad 986 812 203 / 986 813 669 eei.xaa.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belen Ramos Alleres 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Marta Seoane Vietez 986 814 075 eei.xna.campus@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Araceli Dorrío Rodríguez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área de Estudos de Grao. Escola de Enxeñaría Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Eva María Rodríguez Gómez 986 813 670 eei.xna.cidade@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa área Cristina Morgadas Lois 986 818 628 eei.master@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe negociado David Monroy Soage 986 818 627 eei.master@uvigo.gal
Área Académica. Área Estudos Mestrado e Doutoramento. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Ana Belén García Alonso 986 818 638 eei.doutoramento@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe de área José Paz López 986 813 987 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Begoña González Alberte 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado M.ª José Muñoz Belmonte 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área Económica. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Mª Paz Iglesias Puga 986 812 207 eei.areaeconomica@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefe área Julia Mencia Castro 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Luz Mª Femández Massaguer 986 813 988 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado M.ª Luz Pereira Moreira 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Rosa M.ª Estévez Fernández 986 813 583 eei.departamentos@uvigo.gal
Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado asuntos xerais María Cruz Hemández Núñez 986 813 689 eei.asuntosxerais@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa de área Sofía Alba Femández 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Susana Fernández Daparte 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal
Área Apoio á Investigación e Transferencia. Escola de Enxeñería Industrial Ámbito Tecnolóxico Xefa negociado Carolina Enríquez de Salamanca Holzinguer 986 813 778 eei.inv.trans@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Escola de Enxeñaria Industrial-sede campus, Edificio Fundición e CINTECX Ámbito Tecnolóxico TE Servizos Xerais M.ª Paz Alonso Veloso 986 812 200 ei.conserxeria.campus@uvigo.gal
Unidade de Servizos Xerais Escola de Enxeñaria Telecomunicación, Escola de Enxeñaria de Minas e Enerxia Ámbito Tecnolóxico TE Servizos Xerais Manuel A. Álvarez Sánchez 986 812 100 ei.conserxeria.campus@uvigo.gal

Infrastructure Management Area

POSTO NOME TELÉFONO EMAIL
Dirección técnica de obras Héctor Álvarez Arias 986 811 969 director.tecnico.obras@uvigo.gal

Management

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Xerenta  Yolanda Lesmes Romero 986 813 560 xerencia@uvigo.gal
Secretaría de xerencia Elena de Gerónimo García 986 813 560 xerencia@uvigo.gal
Vicexerencia de Coordinación Académica Cristina Gallego Méndez 986 130 328 vicexerencia.academica@uvigo.gal
Vicexerente de Investigación Anxo Moreira González 986 812 052 vicexerencia.investigacion@uvigo.gal
Vicexerente de Recursos Humanos Ángel Nieto Rodríguez 986 813 408 vicexerencia.rrhh@uvigo.gal
Secretaría da Vicexerencia de Recusos Humanos Maria Isabel Fernández Uría 986 813 408 vicexerencia2@uvigo.gal
Vicexerenta Económica e de Asuntos Xerais Carmela Sánchez Barreiro 986 818 607 vicexerencia.economica@uvigo.gal
Secretaría da Vicexerencia Económica  Fátima González Muñoz 986 818 607 vicexerencia1@uvigo.gal
Vicesecretaría xeral técnica M. Ángeles Hermida Paredes 986 818 712 ahermida@uvigo.gal
Director de centros de apoio á investigación José Benito Rodríguez González 986 130 227 dircai@uvigo.gal
Director da Área para a Implantación, Desenvolvemento e Consolidación do Proxecto SIGMA Carlos Cuervo Martínez   ccuervo@uvigo.gal
Directora da Área dos Fondos do MRR María Luz Barbosa Pérez 986 130 348 vicexerencia.mrr@uvigo.gal

University Ombuds

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da valedora Rosa María López González 986 813 830 secvaledora@uvigo.gal

Governance Team

CARGO NOMBRE TELÉFONO EMAIL
Reitor. Secretaría Carmen Estévez Caamaño (Jefa de equipo) / María Calle Sierra / María Rodríguez Martín 986 813 590 sreitor@uvigo.gal
Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación Yolanda Faro Chamadoira 986 813 597 vicinv@uvigo.gal
  Germán Pérez Juste 986 130 257 vicinv@uvigo.gal
Vicerreitoría de Planificación e Sostenibilidad. Secretaría Eugenia María Rodríguez González 986 813 440 vicplan@uvigo.gal
Vicerreitoría de Titulacións e Innovación Docente. Secretaría Carmen Álvarez Veleiro 986 813 595 vicprof@uvigo.gal
Vicerreitoría de Profesorado e Ordenación Académica. Secretaría Carmen Álvarez Veleiro 986 813 595 vicprof@uvigo.gal
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Secretaría Patricia González Piñeiro 986 130 222 viccom@uvigo.gal
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais. Técnica Superior de Relacións Institucionais Alicia López Pedreira 986 818 744 tecnica.rrii@uvigo.gal
Vicerreitoría de Estudantado e Empregabilidade. Secretaría Lilian Álvarez García 986 813 586 estudantes@uvigo.gal
Vicerreitoría de Internacionalización Patricia González Piñeiro 986 813 587 internacional@uvigo.gal
Vicerreitoría de Benestar, Equidade e Diversidade. Secretaría María Calle Sierra 986 813 618 vic.benestar@uvigo.gal
Vicerreitoría de Extensión Universitaria. Secretaría Lilian Álvarez García 986 813 586 vice.extension@uvigo.gal
Vicerreitoría do Campus de Ourense. Secretaría Ana Mª Rodríguez Rodríguez 988 387 300 vicou@uvigo.gal
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra. Secretaría Miguel Cabañas Díaz 986 802 080 vic.pon@uvigo.gal
Secretaría Xeral. Secretaría Javier Novas Míguez 986 813 614 segb1@uvigo.gal

Social Counsil

CARGO NOME TELÉFONO EMAIL
Secretaría da presidencia Montserrat Pereira Castro 986 812 663 secoso@uvigo.gal