Research groups

This content is currently not available in English

Os grupos de investigación constitúen a estrutura básica para o desenvolvemento, a organización e a xestión da I+D+i na Universidade

Un grupo de investigación é unha agrupación estable de persoal investigador con plena capacidade para o desenvolvemento da actividade, con obxectivos comúns e infraestruturas e recursos compartidos e suficientes que permiten unha actividade de I+D+i continuada e competitiva.

A Xunta de Galicia recoñece os grupos de investigación máis competitivos do sistema galego de investigación mediante dúas modalidades:

  • Grupos de referencia competitiva (GRC) formados por polo menos cinco investigadores/as
  • Grupos con potencial crecemento (GPC) formados por polo menos tres investigadores/as

En cada modalidade establécense uns requisitos mínimos de méritos científicos de excelencia.

Para coñecer todo sobre os nosos grupos de investigación, as súas capacidades e resultados, visita o Portal da investigación:

Portal da investigación


Para unha información máis ampla sobre a creación dos grupos de investigación e a súa modificación, consulta a seguinte documentación: