Un investigador traballa nun laboratorio

Research activity

This content is currently not available in English

Check here the information on the various announcements for aids to which the research staff of our university can attend.

A financiación necesaria para levar a cabo actividades de investigación pode ser de moi diversa orixe: subvencións públicas, contratos privados con empresas ou mecenado e patrocinio. Actualmente, a principal fonte de financiamento son as institucións públicas. Dende a Universidade de Vigo fomentamos e apoiamos a participación do noso persoal investigador nas diversas actuacións de I+D+i internacionais, nacionais e rexionais.

Así mesmo, queremos destacar os fondos propios que dedicamos á investigación, que se materializan na convocatoria de subvencións á investigación complementando ao resto de programas. Agrúpanse en catro grandes liñas:

  • Axudas a grupos de investigación (contratos programa e axudas á reparación de equipamento científico)
  • Subvencións para a organización de congresos e exposicións artísticas
  • Axudas á mobilidade do persoal investigador (visitas de persoas investigadoras, bolsas de viaxe e estadías)
  • Programa de bolsas e axudas á formación (bolsas de formación en diversos centros de investigación e centros singulares e axudas predoutorais).

O apoio para a xestión integral de todas estas axudas proporciónase a través dunha serie de servizos e oficinas que realizan diferentes funcións ao longo de todo o proceso de captación de fondos: difusión de convocatorias, preparación de propostas, tramitación de gastos, xustificación das axudas...