Análise e intervención psicosocioeducativa

Government team

Director/a

José María Failde Garrido

Secretario/a

Yolanda Rodríguez Castro

Localization

Fac. Ciencias da Educación Campus As Lagoas
CP: 32005
Ourense

Department code

D00x01