Dereito público especial

Government team

Director/a

Luís Miguel Muleiro Parada

Secretario/a

Mónica Siota Álvarez

Localization

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Campus Universitario Lagoas-Marcosende
CP: 36310
Vigo

Department code

D00x13