Presentation

This content is currently not available in English

​Antonio Pino García
Director
eido.dir@uvigo.gal

Marcos Arias Acuña 
Subdirector  
eido.subdir@uvigo.gal                    

Juan Pablo Hervés Beloso
Secretario académico
eido.sec@uvigo.gal

Composición

Coordinación dos programas

Ámbito multidisciplinar

 • José Eugenio López Periago
  Auga, sustentabilidade e desenvolvemento (Campus da Auga)
  edelperi@uvigo.gal

Ámbito humanístico

 • María del Carmen Cabeza Pereiro
  Estudos lingüísticos
  cabeza@uvigo.gal
 • Burghard Baltrusch
  Estudos literarios
  burg@uvigo.gal
 • Javier Pérez Guerra
  Estudos ingleses avanzados: lingüística, literatura e cultura
  jperez@uvigo.gal

Ámbito científico

 • Carmen Sieiro Vázquez
  Biotecnoloxía avanzada
  mcsieiro@uvigo.gal
 • Juan P. Hervés Beloso
  Ciencia e tecnoloxía de coloides e interfaces
  jherves@uvigo.gal
 • Juan José Pasantes Ludeña
  Metodoloxías e aplicacións en ciencias da vida
  pasantes@uvigo.gal
 • Adela M. Sánchez Moreiras
  Ecosistemas terrestres, uso sustentable e implicacións ambientais
  adela@uvigo.gal

Ámbito ciencias da saúde

Ámbito tecnolóxico

 • Henrique Lorenzo Cimadevila
  Xeotecnoloxías aplicadas á construción, enerxía e industria
  hlorenzo@uvigo.gal
 • José Ramón Salgueiro Piñeiro
  Láser, fotónica e visión
  jrs@uvigo.gal
 • Manuel García Sánchez
  Tecnoloxías da información e as comunicacións
  manuel.garciasanchez@uvigo.gal
 • José Durany Castrillo
  Métodos matemáticos e simulación numérica en enxeñaría e ciencias aplicadas
  jdurany@uvigo.gal
 • Fernando Aguado Agelet
  Tecnoloxía aeroespacial: enxeñarías electromagnética, electrónica, informática e mecánica
  faguado@uvigo.gal
 • Juan Pou Saracho
  Investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na industria
  jpou@uvigo.gal
 • Xosé Ramón Nóvoa Rodríguez
  Enxeñaría química
  rnovoa@uvigo.gal
 • Arno Formella
  Sistemas software intelixentes e adaptables
  formella@uvigo.es
 • EnriqueGranada Álvarez
  Eficiencia enerxética e sustentabilidade en enxeñaría e arquitectura
  egranada@uvigo.gal
 • Julia Armesto González
  Protección do patrimonio cultural
  julia@uvigo.gal

Ámbito xurídico-social

Representación do estudantado

 

Representación das vicerreitorías competentes

Vicerreitoría de Investigación

Vicerreitoría de Internacionalización

Vicerreitoría de Transferencia

Servizo de Posgrao

Área de Posgrao

Composición

Dirección

Secretaría académica

Coordinación dos programas

Ámbito multidisciplinar

Ámbito científico

Ámbito xurídico-social

 • Xosé M. Cid Fernández
  Ciencias da educación e do comportamento
  xcid@uvigo.gal

Ámbito Arte-Humanidades

Ámbito tecnolóxico

Servizo de Posgrao

Área de Posgrao

Representación do estudantado

 

 

Convocatoria de reunión da Comisión Permanente

The next meeting will be on October 27, 2022

 

Máis información:

Escola Internacional de Doutoramento (Eido)
Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 442
eido@uvigo.gal