Facultade de Educación e Traballo Social

Government team

Decano/a

Xosé Manuel Cid Fernández

Secretario/a de Facultade

Raquel María Iglesias Domínguez

Vicedecano/a

María del Pino Díaz Pereira
Ana María Iglesias Álvarez
María Isabel Mociño González

Localization

Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Center code

105