Publish an offer

This content is currently not available in English

A través do Career Center da Universidade de Vigo, as empresas e as institucións poderán achegarse ás nosas titulacións e coñecer e contratar os e as profesionais que máis se axusten ás súas necesidades.

As entidades que o desexen, poderán publicar de forma gratuíta as súas ofertas laborais a través da seguinte ligazón:


Despois de aproximadamente unha semana desde o remate do prazo de publicación da oferta de emprego ou da bolsa de formación práctica, a entidade recibirá por correo electrónico un documento para realizar o seguimento do proceso de selección.

 

 

Máis información:

Servizo de Intermediación Laboral
Área de Emprego e Emprendemento
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 110
insercionlaboral@uvigo.gal

Linkedin