Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria

Knowledge area

Área de Ciencias

Administrative information

Facultade de Ciencias

Coordination of the degree

Manuel Arias Estévez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense
 • Elena Domínguez Corral

  Nome: Valorización de materiais lignocelulósicos de rápido crecemento mediante esquemas de biorrefinería
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Gil Garrote Velasco, Aloia Romaní Pérez

 • Rubén Agregán Pérez

  Nome: Efecto do extracto de algas sobre a calidade dos produtos cárnicos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Manuel Lorenzo Rodríguez, Daniel José Franco Ruíz, Francisco Javier Carballo García

 • Francisco José Méndez Cid

  Nome: ESTUDO DO ENRANZAMENTO AUTOOXIDATIVO DALGUNHAS GRAXAS ANIMAIS: CORRELACIÓN E REPRESENTATIVIDADE DOS PARÉMETROS INDICADORES
  Data de lectura:
  Directores:

  Francisco Javier Carballo García, Sidonia Martínez Suárez

 • José Antonio Cortiñas Rodríguez

  Nome: Producción de variedades preferentes nas D.O. Ribeiro e Ribeira Sacra.
  Data de lectura:
  Directores:

  Fco. Javier Rodríguez Rajo, María Fernández González, María Jesús Aira Rodríguez

 • Ricardo Troncoso Recio

  Nome: Desenvolvemento de galletas enriquecidas con fitosterois e fortificadas con ferro e calcio vehiculados con hidrolizados de caseína.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Nelson Pérez Guerra, Ana María Torrado Agrasar

 • Camila Fraga González

  Nome: Epidemioloxia da esclerose múltiple na cidade de Ourense
  Data de lectura:
  Directores:

  Monserrat Míguez Bernárdez, JOSÉ MARÍA ÓSCAR PRIETO GONZÁLEZ, ,

 • María Tortosa Viqueira

  Nome: Respuesta ómica a la infección por Xanthomonas campestris pv. campestris en plantas de Brassica oleracea
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Pablo Velasco Pazos, Elena Cartea González

 • Lorena Lara Fernández

  Nome: Influencia de diferentes lévedos no aroma de viños e bebidas espirituosas
  Data de lectura:
  Directores:

  Ignacio Orriols Fernández, Pilar Blanco Camba

 • Marta María Pérez Martínez

  Nome: Análise de ciclo de vida de reutilización de equipos ofimáticos: estudo comparativo de distintas alternativas de aplicación industrial.
  Data de lectura:
  Directores:

  Benedicto Soto González

 • Noelia Flórez Fernández

  Nome: EXTRACCIÓN E PURIFICACIÓN DE COMPOSTOS BIOACTIVOS DE Sargassum muticum
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Herminia Domínguez González, María Jesús González Muñoz, Elena Falqué López

 • Luis Alfredo Espinoza Espinoza

  Nome: Formulación dun xeado de leite e castaña (Castanea sativa Miller) e valoración de alternativas para mellorar as súas características de salubridade
  Data de lectura:
  Directores:

  Francisco Javier Carballo García, Juan Antonio Centeno Domínguez

 • Alicia Pérez Paz

  Nome: Tratamento biolóxico de compostos fenílicos
  Data de lectura:
  Directores:

  José Manuel Domínguez González, Laura Vázquéz Araújo

 • Carla Daniela Gonçalves Lopes

  Nome: Deseño experimental, modelado cinético e análises de impactos ambientais en procesos de valorización de residuos/descartes pesqueiros
  Data de lectura:
  Directores:

  RICARDO ISAAC PÉREZ MARTÍN, Amaya Franco Uría

 • Susana Peleteiro Prieto

  Nome: Obtención de furanos empleando Líquidos Iónicos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Juan Carlos Parajó Liñares

 • Iago Antonio Montoya Rodríguez

  Nome: Predición da influencia de moléculas anfifílicas sobre a dinámica interna en microemulsións baseadas en AOT mediante o uso de redes neuronais artificiais.
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Mejuto Fernández, Antonio Cid Samamed

 • Sergio López Doval

  Nome: Toxicidade do sulfonato de perfluorooctano (PFOS) no eixo hipotalámico-hipofisario-testicular en rata macho adulta.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Anunciación Lafuente Giménez

 • Ramón Salgado Freiría

  Nome: Alteracións no eixo hipotalámico-hipofisario-adrenal inducidas pola exposición a sulfonato de perfluorooctano (PFOS) en rata macho adulta.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Anunciación Lafuente Giménez

 • Iria Rodríguez Vega

  Nome: Composición bioquímica da caste Mencía (Vitis vinífera L.) na D.O. Ribeira Sacra: Influencia do ?terroir? e adaptación ao cambio climático.
  Data de lectura:
  Directores:

  José Manuel García Queijeiro, Antón Masa Vázquez

Description

O Progama de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria, con Mención cara á Excelencia do Ministerio de Educación na súa última convocatoria, pretende formar Doutores que desenvolvan a súa actividade de I+D+i nos diversos elos da cadea alimentaria, desde a produción primaria de materias primas aos últimos avances en procesado ou biotecnoloxía, pasando pola calidade e a seguridade alimentaria, garantindo unha formación integral e multidisciplinar que permita aos egresados desenvolver e implementar novas tecnoloxía no sector agroalimentario, así como o desenvolvemento de novos produtos e/ou a valorización dos que actualmente existen no mercado. Ao finalizar o período de formación, o egresado será capaz de liderar e colaborar en actividades de de I+D+i cunha excelente preparación científica e madurez profesional, tanto no sector industrial como no ámbito da investigación.
Por todo iso, o Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria trata de egresar Doutores que lideren actividades e proxectos I+D+i do sector científico-profesional da alimentación:
• Investigación e desenvolvemento de novos procesos e estratexias na produción, elaboración e conservación de alimentos.
• Investigación e desenvolvemento de novas estratexias e procedementos que garantan a calidade e seguridade alimentarias.
• Investigación e desenvolvemento no binomio alimentación-saúde.

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 20

 • Elaboración de predicións sobre o contido de pole e alerxenos no aire
 • Determinación do estado fitosanitario dos cultivos e modelos predictivos de aplicación de tratamentos fitosanitarios
 • Influencia do cambio climático sobre os cultivos e especies autóctonas
 • Caracterización físico-química e organoléptica dos meles
 • Caracterización e identificación da orixe botánico dos meles
 • Refinería de biomasa vexetal
 • Produción e avaliación de antioxidantes naturais
 • Desenvolvemento de novos materiais a partir da biomasa vegetal
 • Obtención e avaliación de novos ingredientes funcionales
 • Valorización de biomasa vegetal
 • Desenvolvemento de novos procesos de extracción
 • Alimentos nutracéuticos
 • Produtos lácteos fermentados/madurados
 • Produtos cárnicos cru-curados
 • Caracterización e tipificación de diferentes Brassica spp. cultivadas en Galicia
 • Distribución de contaminantes químicos orgánicos agrícolas e ambientais na cadea de produción de alimentos
 • Caracterización e mellora da calidade sensorial(composición aromática) e funcional(perfil polifenólico) dos alimentos
 • Estudo da presenza, distribución e movilidad de metais pesados( Cu, Zn, Pb,Hg ) e pesticidas en chans
 • Estudo da calidade do auga e modelización de procesos hidrolóxicos en cuencas forestais
 • Termalismo y Geotermia
 • Revalorización de residuos agroalimentarios
 • Transporte de agroquímicos e elementos traza no sistema planta-auga-solo
 • Agroinformática y viticultura
 • Produción, purificación, caracterización e aplicación de enzimas microbianas de interese alimentario e ambiental
 • Produción e aplicación de bacterias lácticas probióticas e bacteriozinas
 • Aprovechamiento e valorización de materiais residuales e subproductos da industria alimentaria mediante procesos fermentativos
 • Coloides e Interfases
 • Interacción de modelos in vitro de membrana con compostos de interese biolóxico e tecnolóxico
 • Proteómica
 • Chemosensores
 • Seguridad alimentaria
 • Identificación e cuantificación de diversos produtos en diferentes matrices agroalimentarias
 • Seguridade alimentaria

The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.