Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces

Knowledge area

Área de Ciencias

Administrative information

Facultade de Química

Coordination of the degree

Juan Pablo Hervés Beloso

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Sergio Rodal Cedeira

  Nome: Diseño, síntese e caracterización de nanopartículas metálicas para catálise e detección
  Data de lectura:
  Directores:

  Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

 • Yoel Negrín Montecelo

  Nome: Deseño de nanohíbridos metal-semicondutor para aplicacións fotocatalíticas
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte, Miguel Comesaña Hermo

 • Laura Marín Caba

  Nome: DESEÑO DE NANOESTRUCTURAS ASEMBLEADAS CON INTERACCIÓN CELULAR PARA APLICACIÓNS BIOMÉDICAS
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte, Moisés Pérez Lorenzo

 • Sarah de Marchi Lourenço

  Nome: Deseño e fabricación de biosensores plasmónicos nanoestructurados para deteción SERS
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

 • Óscar Ameneiro Prieto

  Nome: Sensores y Actuadores baseados en Nanocompostos de Nanotubos de Carbono
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte

 • María Josefa Freiría Gándara

  Nome: ESTRATEXIAS PARA A OPTIMIZACIÓN DA EFICACIA ANTIOXIDANTE EN EMULSIÓNS ALIMENTARIAS ENRIQUECIDAS CON OMEGA 3
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Carlos Daniel Bravo Díaz, Sonia Losada Barreiro

 • Verónica Montes García

  Nome: FABRICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DE NOVOS MATERIAIS HÍBRIDOS BASADOS EN NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA DETECCIÓN MEDIANTE SERS
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

Description

O Doutoramento en “Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases” é un programa propio da Universidade de Vigo, adscrito á Facultade de Química. Este programa de doutoramento é continuación do que se impartiu ata 2012 e que obtivo a Mención de Excelencia no 2010. O programa de doutoramento realízase en colaboración co centro de investigación cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE) de San Sebastian. O obxecto desta colaboración é profundar no coñecemento dalgúns aspectos da nanociencia nos que os investigadores da Uvigo e do biomagune realizan investigacións complementarias.
A ciencia de Coloides e Interfases desempeña un papel crave en sectores tan variados como alimentación, farmacia, cosmética, novos materiais, nanotecnoloxía, etc. Estes sectores atópanse entre os máis activos en canto a desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica, e por tanto, entre os que presentan unha maior capacidade de absorción de doutores cara ao futuro próximo. A Química Supramolecular, a Nanociencia, e o control de propiedades a través de deseño molecular son expresións que cada día aparecen con máis frecuencia en textos relacionados coa tecnoloxía. Gran parte das propiedades ópticas, eléctricas ou mecánicas dos materiais modernos dependen das posibilidades de deseñar nanoestructuras de compostos puros e/ou mesturas. O uso de estruturas supramoleculares é cada vez máis frecuente na industria farmacéutica, de catalizadores, etc. Algo análogo pode dicirse respecto ao deseño de sensores químicos e biolóxicos, e á viabilidade de tecnoloxías como a nanoelectrónica

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 12

 • Formación e propiedades ópticas de nanoestruturas utilizando nanopartículas metálicas
 • Nanotubos de carbono como soporte para novos materiais
 • Síntese e caracterización de nanopartículas metálicas
 • Fabricación, propiedades e aplicacións de materiais nanoestructurados
 • Reactividade en agregados coloidais. Nanocatálise
 • Biosuperficies e Nanomateriais Biofuncionais
 • Resonancia Magnética
 • Nanosensores químicos
 • Estudos por simulación de síntese e autoensamblaxe de sistemas coloidais

The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.