Programa de Doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporánea pola Universidade de Vigo

Knowledge area

Área de Artes e Humanidades

Administrative information

Facultade de Belas Artes

Coordination of the degree

Ignacio Fernando Barcia Rodríguez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Pontevedra

Código RUCT

 • Natalia Desirée García Lema

  Nome: A no-imaxe como espellismo: fragmentación e diseminación na fotografía actual
  Data de lectura:
  Directores:

  José Castro Muñiz

 • Daniel Rodríguez Palacios

  Nome: Estética e ética da ilustración de fantasía. Monstros, universos, héroes e antihéroes.
  Data de lectura:
  Directores:

  María José Pérez Fabello

 • Manuel Mata Piñeiro

  Nome: A esencia quente. Unha interpretación dos fundamentos do realismo sucio na arte contemporánea.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Almudena Fernández Fariña

 • Mohamed El Amine Asselman

  Nome: Zellige e creación contemporánea en Marruecos e España: O Zellige (Alicatado) como soporte identitario na arte e no deseño.
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez

 • Yolanda Ríos Coello

  Nome: A construcción sensible do espazo privado na arte: do cuarto propio ao cuarto propio conectado
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Consuelo Matesanz Pérez

 • María de la Luz Feijóo Cid

  Nome: CORPO E PINTURA. EXTENSIÓN DO ACTION PAINTING DE JACKSON POLLOCK NA PRÁCTICA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA
  Data de lectura:
  Directores:

  María Almudena Fernández Fariña

 • Gonzalo José Rey Villaronga

  Nome: Estratexias creativas da arte fronte á dividualización
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez, ELÍAS MIGUEL PÉREZ GARCÍA

 • Manuel Mas Martín-Cortés

  Nome: Dionisio Canas: prácticas artísticas dun poeta, un percorrido pola periferia.
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez

 • José Francisco García

  Nome: SECOND LIFE, REALIDADE DUPLICADA E PRAXIS ARTÍSTICA NO METAVERSO
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Meana Martínez

 • María José Prada Rodríguez

  Nome: O libro en abismo. Relacións e transferencias entre imaxe e dispositivo no libro de artista.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Alberto José Ruíz de Samaniego García, Ann Heyvaert

 • Román Padín Otero

  Nome: A articulación da moda no espazo museístico no cambio de milenio.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Dolores Dopico Aneiros

Description

A creación artística é unha actividade xeradora de coñecemento, cunhas esixencias metodolóxicas propias que atenden á produción, o análise e a interpretación artísticas, axuntando creación e investigación.
A integración da produción artística no contexto cultural é a que permite unha rexeneración das capacidades simbólicas, así como a permanente reelaboración dos parámetros estéticos que a constitúen, contribuíndo e influíndo na maneira de percibir, sentir e conceptualizar os valores que rexen nunha sociedade.
Os contextos sociais na terceira cultura implican unha interrelación moito máis sistémica. Iso precisa a incorporación ao noso contexto cultural de suxeitos altamente responsables, creativos e con gran capacidade de análise da contorna.
O ensino e investigación artísticas han de entenderse como unhas actividades interdisciplinares que poñen en xogo os recursos perceptivos, emocionais e conceptuais que incumben ao cidadán, procurando un maior e mellor nivel cultural, unha integración nos contextos, un coñecemento responsable para contribuír ao enriquecemento do patrimonio cultural e á súa transmisión.
Neste novo contexto, a figura do/a artista como profesional ou investigador/a, integrado en equipos interdisciplinares, perfílase como unha das máis sólidas saídas profesionais.

Obxetivos:
Formar artistas e investigadores/as que entendan a arte como unha forma de coñecemento integral, que o insira no seu contexto sociocultural e o relacione con diferentes disciplinas.
Capacitar a artistas e investigadores/as para articular respostas cuestións expostas mediante o desenvolvemento de proxectos de investigación artísticos innovadores Capacitar a artistas e investigadores/as para transmitir e proxectar, con sentido analítico e crítico, os coñecementos adquiridos durante as súas producións e/ou investigación.

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 10

 • Modelos relacionales na investigación artística
 • Gnoseoloxía da arte. A escultura como saber. A arte nas sociedades do coñecemento
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea.
 • Procesos de creación e investigación: Aproximación a unha epistemoloxía da arte. Posta en escena de relatos espacio temporais complexos. Escultura e instalación. Arte e espazo público.
 • Arte e antropoloxía
 • Imaxe mental. Imaxes mentais e creatividade
 • Poéticas do proceso; evolución e complexidade Los dispositivos de reprodución dende o trinomio arte, ciencia e tecnoloxía. Estratexias diverxentes na práctica artística contemporánea
 • A dimensión escultórica das prácticas artísticas: Procesos de materialización e visualización. Situacións de alteridade. Espacialidad.
 • Formas de procesar. A idea de proceso como acto creativo
 • O funcionamento das linguaxes artísticas nos seus procesos de creación
 • Identidades non normativas
 • Identidades periféricas. Prácticas artísticas non objetuales, prácticas artísticas derivadas de cultura e mercado GLBT, práctica artística e muller, masculinidades
 • Miradas e invención de identidades
 • Arte e identidade
 • Imperfeccións na memoria. A vaguidade de ver. Produción de autobiografías e biografías axenas dende a representación artística e a escritura. Obras de anónima factura.
 • Pintura no campo expandido. Aperturas e derivas da pintura contemporánea.
 • Aperturas e derivas na pintura contemporánea. Relación Pintura, cine, ilustración e animación.
 • A utilización de procedementos e técnicas alleas á corrente dominante da historia da arte e a tradición artística, a revisión dos xéneros e categorias
 • Fronteira e desbordamentos entre xéneros e medios
 • Negación da representación
 • A reciprocidade do apropiacionismo simbólico no declive da arte contemporánea española
 • Fotografía creativa contemporánea. Fotografía histórica galega.
 • Arquivo, site specific, working progress
 • Arte e Arquitectura. Arte e espazo social.
 • Debuxo e gráfica contemporánea
 • Pintura contemporánea. Percorridos urbanos.
 • Gráfica contemporánea de campo expandido e arte múltiple
 • Orixinal, copia, imitación, plaxio
 • Arte gráfica. Múltiple e transformación.
 • O retrato imposible. Fotografía e corpo
 • Vestir o corpo. Narrativas na arte contemporánea
 • Proxectos de arte de acción que utilicen o corpo, o tempo e o espazo como ferramentas fundamentais.
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporánea. Arte e xénero. Corpo e escultura.
 • Estudos sobre a produción cultural en Galicia. Políticas culturais aplicadas.
 • Creación, investigación, coñecemento, produción, difusión e xestión na arte contemporáneo.Historia e crítica da arte. Arte pública.
 • Hª da arte contemporánea Proyectos expositivos. As marxes da modernidade: Interrelación entre arte, deseño e moda. Hª da arquitectura contemporánea: Espectáculo e posmodernidade
 • Historia do deseño e a Tipografía

The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.