Programa de Doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura

Knowledge area

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Administrative information

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordination of the degree

Enrique Granada Álvarez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Jesús Vence Fernández

  Nome: Contribucións ao estudo de formación de depósitos hidrocarbonados en intercambiadores de calor do sistema EGR. Desenvolvemento de modelo e validación experimental.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Concepción Paz Penín

 • Roberto Bellas Rivera

  Nome: Técnicas de modelado e optimización de sistemas contraincendios, seguridade e loxística baixo un enfoque de sustentabilidade.
  Data de lectura:
  Directores:

  Jacobo Porteiro Fresco, Miguel Ángel Gómez Rodríguez

 • Raquel Pérez Orozco

  Nome: Contribucións á redución de emisións de partículas na combustión de biomasa
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jacobo Porteiro Fresco, David Patiño Vilas

 • Jacobo González Baldonedo

  Nome: Análise de modelos matemáticos de dano en remodelación ósea: resolución mediante métodos numéricos.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Abraham Segade Robleda, José Ramón Fernández García

 • José Luis López González

  Nome: ANÁLISE DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E A SEGURIDADE AMBIENTAL EN BLOQUES CIRÚRXICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
  Data de lectura:
  Directores:

  Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

 • Sandra Martínez Mariño

  Nome: Investigación e desenvolvemento de técnicas automatizadas de calibración e optimización multiobxectivo aplicadas á simulación de modelos enerxéticos de edificios.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

 • Sergio Chapela López

  Nome: Modelaxe e simulación CFD de mecanismos de ensuciamento e deposición de partículas na combustión de biomasa
  Data de lectura:
  Directores:

  Jacobo Porteiro Fresco, José Luis Míguez Tabarés

 • José Ángel López Campos

  Nome: Modelos Constitutivos para Materiais Visco-Hiperelásticos. Axuste mediante o uso de Algoritmos Xenéticos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Abraham Segade Robleda, José Antonio Vilán Vilán, Enrique Casarejos Ruiz, José Ramón Fernández García

 • Francisco Manuel Troncoso Pastoriza

  Nome: Modelización automatizada en estándar BIM de elementos de iluminación en edificación mediante métodos de visión artificial
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller, Rebeca Pilar Díaz Redondo

 • Christian Gil Pereira

  Nome: Contribucións ó estudo dos fenómenos aerodinámicos en trens de alta velocidade
  Data de lectura:
  Directores:

  María Concepción Paz Penín, Eduardo Suárez Porto

 • Marta Fernández Rodríguez

  Nome: Aplicación de métodos matemáticos á calibración de modelos térmicos de simulación dinámica de edificios
  Data de lectura:
  Directores:

  Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

 • José María Alonso Rodríguez

  Nome: Análise da eficiencia enerxética en edificación mediante técnicas de simulación térmica de edificios e interpolación avanzada de datos meteorolóxicos.
  Data de lectura:
  Directores:

  Pablo Eguía Oller, María Ángeles Saavedra González

 • Araceli Regueiro Pereira

  Nome: Contribucións a reducción de emisións en combustión de biomasa mediante medidas primarias e secundarias en planta piloto
  Data de lectura:
  Directores:

  Enrique Granada Álvarez, David Patiño Vilas

Description

Liñas de investigación:
Na Liña eficiencia enerxética, *modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables abórdanse cuestións como o potencial das enerxías renovables, modelado da combustión de biomasa, deseño de caldeiras de biomasa, simulación de procesos de combustión mediante *CFD, etc.
Unha segunda Liña é a investigación de propiedades *termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión.. Nesta Liña investíganse os novos fluídos que presentan un maior interese industrial, tales como *electrolitos líquidos, *iónicos e *nanofluidos.
A terceira liña refírese ao mundo da edificación, e abarca os aspectos en relación coa eficiencia enerxética e *medioambiente na edificación. As actividades de investigación no ámbito desta Liña son: experimentación e modelado da transferencia de calor en compoñentes de edificios, rehabilitación enerxética de edificios, desenvolvemento metodolóxico do *ACV aplicado á edificación, etc.

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 8

 • Eficiencia energética, modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables
 • Enxeñaría Térmica e medio ambiente na edificación
 • Investigación de propiedades termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión

The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.