Programa de Doutoramento en Enxeñaría Química

Knowledge area

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Administrative information

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordination of the degree

Ramón Nóvoa Rodríguez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Raúl Jorge Ríos Santana

  Nome: AVANCES NAS TAREFAS DE EXPERIMENTACIÓN, MODELACIÓN E VERIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE DISSOLUCIÓNS DE ESTER-ALCANO E INFLUENCIA EN PROCESOS DE SEPARACIÓN
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Ortega Saavedra

 • Lorena Rodríguez López

  Nome: Purificación e caracterización de biosurfactantes obtidos mediante procesos biotecnolóxicos, utilizando residuos agroindustriais, para a súa aplicación en produtos farmacéuticos e cosméticos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ana Belén Moldes Menduíña, José Manuel Cruz Freire

 • Olalla González Sas

  Nome: O uso de novos disolventes para a extracción de compostos fenólicos presentes nas augas residuais
  industriais
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Begoña González de Prado, Angeles Domínguez Santiago

 • Mirian Rincón Fontán

  Nome: Formulación de produtos cosméticos e de coidado persoal con biosurfactantes obtidos a partir de subprodutos do procesado do lavado de millo
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

 • Leticia Pérez Rial

  Nome: Optimización das operacións de separación de biomasa algal
  Data de lectura:
  Directores:

  María Ángeles Cancela Carral, María del Rocío Maceiras Castro

 • María del Carmen Fernández Costas

  Nome: Novas perspectivas na protección da madeira: Utilización de ligninas Kraft e extractivos da madeira en tratamentos catalizados por lacasas.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Diego Moldes Moreira

 • José Luis Salgueiro Fernández

  Nome: Cultivo de microalgas en augas residuais e aproveitamento enerxético da biomasa algal
  Data de lectura:
  Directores:

  Ángel Manuel Sánchez Bermúdez, María del Rocío Maceiras Castro

 • Aida María Díez Sarabia

  Nome: Novas perspectivas na aplicación dos Procesos de Oxidación Avanzada
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Marta María Pazos Curras, María Ángeles Sanroman Braga

 • Daniel Martínez Filgueira

  Nome: Biotecnoloxía aplicada á modificación de materiais lignocelulósicos: mellora das propiedades superficiais e elaboración de biocomposites para impresión 3D
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Diego Moldes Moreira, Gary Chinga Carrasco

 • Jéssica Meijide Fernández

  Nome: Electro-Fenton e adsorción como ferramentas para a remediación global de efluentes de diversa orixe
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Curras

 • Elvira Susana Bocos Álvarez

  Nome: Remediación de Enclaves Contaminados por Combinación de Procesos Ambientalmente Sostenibles
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Curras

 • Laura Ferreira Otero

  Nome: BIOBARRERAS PERMEABLES REACTIVAS PARA O TRATAMIENTO DE AUGAS SUBTERRÁNEAS
  Data de lectura:
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Curras

 • María Pérez Ameneiro

  Nome: Desenvolvemento e aplicación de eco-absorbentes na minimización de residuos da industria vitivinícola
  Data de lectura:
  Directores:

  José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

Description

O Programa de Doutoramento estrutúrase en torno a tres liñas estratéxicas que responden tanto á necesidade social del entorno socio-económico como ós perfís de especialización do profesorado participante. Estas liñas son:
**Transferencia de materia e procesos de separación
**Biotecnoloxía e medio ambiente
**Corrosión e tecnoloxías electroquímicas.
De acordo co documento do decreto de estudos de doutoramento en España, o programa desenvólvese en 3 anos. Contémplanse actividades de formación específicas (10 ECTS) que se realizarán, en xeral, no primeiro ano (1º e 2º cuadrimestres), reservándose as estadías e congresos para os anos 2º e 3º.
Antes de se preinscribir o alumno/a debe contactar co coordinador ou con algún profesor do programa para que o oriente.

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 10

 • Tecnoloxía do tratamento de correntes gaseosas industriais
 • Control da contaminación ambiental
 • Aplicación dos procesos de separación á fabricación de produtos químicos
 • Biotecnoloxía alimentaria
 • Novos axentes de separación para procesos industriais: líquidos iónicos
 • Materiais e métodos para a protección dos metais fronte á corrosión
 • Biocatálisis aplicada
 • Recuperación e purificación de produtos sintetizados biotecnológicamente e/ou de forma natural
 • Enxeñaría electroquímica e corrosión
 • Equilibrio líquido-líquido e coeficientes de actividade a dilución infinita
 • A termodinámica aplicada aos procesos industriais
 • Ingeniería dos procesos fermentativos

The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.