Programa de Doutoramento en Enxeñaría Química

Knowledge area

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Administrative information

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordination of the degree

Ramón Nóvoa Rodríguez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Antón Puga Pazo

   Nome: COMBINACIÓN DE TECNOLOXÍAS DE OXIDACIÓN AVANZADA E ADSORCIÓN SELECTIVA PARA O TRATAMENTO DE MICRO-CONTAMINANTES
   Data de lectura:
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Emilio Rosales Villanueva

  • Carmen María Mariño Martínez

   Nome: Caracterización electroquímica de aceiros de memoria de forma Fe-Mn-Si
   Data de lectura:
   Directores:

   María del Carmen Pérez Pérez, Antonio Collazo Fernández

  • Sheila Silva Fernández

   Nome: Control da corrosión mediante tratamentos de fosfatado
   Data de lectura:
   Directores:

   Ramón Nóvoa Rodríguez, Belén Díaz Fernández

  • Jorge Horacio Sánchez Táboas

   Nome: A cadeia de bioseguridade no sector sanitaro asistencial e revision normativa
   Data de lectura:
   Directores:

   Claudio Cameselle Fernández

  • Alejandro López Prieto

   Nome: Estudo da inclusion de biosurfactantes na industria agroalimentaria para á obtención de formulacións máis compatibles.

   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ana Belén Moldes Menduíña, José Manuel Cruz Freire

  • Amir Hassan Abdelrahman Elsaidy

   Nome: síntese, caracterización e avaliación do rendemento de materiais nano híbridos
   Data de lectura:
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte, Verónica Salgueiriño Maceira

  • María Arellano Pardo

   Nome: Integración de técnicas para degradar contaminantes emerxentes e no horizonte
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Marta María Pazos Currás, María Ángeles Sanroman Braga

  • Verónica Poza Nogueiras

   Nome: Cara a unha futura aplicación real do tratamento electro-Fenton heteroxéneo para a remediación de augas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

  • Noel Escudero Gómez

   Nome: Implementación de novas estratexias para separar as moléculas de interese das augas residuais.
   Data de lectura:
   Directores:

   Ana María Rodríguez Rodríguez, María Salomé Álvarez Álvarez

  • Aránzazu Pintos Alonso

   Nome: Deseño de capas de conversión sobre aceiro para almacenamento de enerxía
   Data de lectura:
   Directores:

   Ramón Nóvoa Rodríguez, María Beatriz Guitián Saco

  • Lois Morandeira Conde

   Nome: Novos disolventes de deseño biocompatibles: biodegradabilidade, síntese e aplicación.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Francisco Javier Deive Herva

  • Raúl Jorge Ríos Santana

   Nome: AVANCES NAS TAREFAS DE EXPERIMENTACIÓN, MODELACIÓN E VERIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE DISSOLUCIÓNS DE ESTER-ALCANO E INFLUENCIA EN PROCESOS DE SEPARACIÓN
   Data de lectura:
   Directores:

   Juan Ortega Saavedra

  • Lorena Rodríguez López

   Nome: Purificación e caracterización de biosurfactantes obtidos mediante procesos biotecnolóxicos, utilizando residuos agroindustriais, para a súa aplicación en produtos farmacéuticos e cosméticos
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ana Belén Moldes Menduíña, José Manuel Cruz Freire

  • Olalla González Sas

   Nome: O uso de novos disolventes para a extracción de compostos fenólicos presentes nas augas residuais
   industriais
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Begoña González de Prado, María de los Ángeles Domínguez Santiago

  • Mirian Rincón Fontán

   Nome: Formulación de produtos cosméticos e de coidado persoal con biosurfactantes obtidos a partir de subprodutos do procesado do lavado de millo
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

  • Leticia Pérez Rial

   Nome: Optimización das operacións de separación de biomasa algal
   Data de lectura:
   Directores:

   María Ángeles Cancela Carral, María del Rocío Maceiras Castro

  • María del Carmen Fernández Costas

   Nome: Novas perspectivas na protección da madeira: Utilización de ligninas Kraft e extractivos da madeira en tratamentos catalizados por lacasas.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Diego Moldes Moreira

  • José Luis Salgueiro Fernández

   Nome: Cultivo de microalgas en augas residuais e aproveitamento enerxético da biomasa algal
   Data de lectura:
   Directores:

   Ángel Manuel Sánchez Bermúdez, María del Rocío Maceiras Castro

  • Aida María Díez Sarabia

   Nome: Novas perspectivas na aplicación dos Procesos de Oxidación Avanzada
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Marta María Pazos Currás, María Ángeles Sanroman Braga

  • Daniel Martínez Filgueira

   Nome: Biotecnoloxía aplicada á modificación de materiais lignocelulósicos: mellora das propiedades superficiais e elaboración de biocomposites para impresión 3D
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Diego Moldes Moreira, Gary Chinga Carrasco

  • Jéssica Meijide Fernández

   Nome: Electro-Fenton e adsorción como ferramentas para a remediación global de efluentes de diversa orixe
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

  • Elvira Susana Bocos Álvarez

   Nome: Remediación de Enclaves Contaminados por Combinación de Procesos Ambientalmente Sostenibles
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

  • Laura Ferreira Otero

   Nome: BIOBARRERAS PERMEABLES REACTIVAS PARA O TRATAMIENTO DE AUGAS SUBTERRÁNEAS
   Data de lectura:
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

  • María Pérez Ameneiro

   Nome: Desenvolvemento e aplicación de eco-absorbentes na minimización de residuos da industria vitivinícola
   Data de lectura:
   Directores:

   José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

  Description

  O Programa de Doutoramento estrutúrase en torno a tres liñas estratéxicas que responden tanto á necesidade social del entorno socio-económico como ós perfís de especialización do profesorado participante. Estas liñas son:
  **Transferencia de materia e procesos de separación
  **Biotecnoloxía e medio ambiente
  **Corrosión e tecnoloxías electroquímicas.
  De acordo co documento do decreto de estudos de doutoramento en España, o programa desenvólvese en 3 anos. Contémplanse actividades de formación específicas (10 ECTS) que se realizarán, en xeral, no primeiro ano (1º e 2º cuadrimestres), reservándose as estadías e congresos para os anos 2º e 3º.
  Antes de se preinscribir o alumno/a debe contactar co coordinador ou con algún profesor do programa para que o oriente.

  Year of beginning impartation: 2013
  Date of publication in the DOG:
  Date of publication in the BOE:
  New entry seats: 10

  • Tecnoloxía do tratamento de correntes gaseosas industriais
  • Control da contaminación ambiental
  • Aplicación dos procesos de separación á fabricación de produtos químicos
  • Biotecnoloxía alimentaria
  • Novos axentes de separación para procesos industriais: líquidos iónicos
  • Materiais e métodos para a protección dos metais fronte á corrosión
  • Biocatálisis aplicada
  • Recuperación e purificación de produtos sintetizados biotecnológicamente e/ou de forma natural
  • Enxeñaría electroquímica e corrosión
  • Equilibrio líquido-líquido e coeficientes de actividade a dilución infinita
  • A termodinámica aplicada aos procesos industriais
  • Enxeñería dos procesos fermentativos

  The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

  It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

  General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.