Programa de Doutoramento en Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura

Knowledge area

Área de Artes e Humanidades

Administrative information

Facultade de Filoloxía e Tradución

Coordination of the degree

Javier Pérez Guerra

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo
 • Yolanda Fernández Pena

  Nome: Factores determinantes da concordancia de número con suxeitos colectivos complexos: Un estudo de corpus en inglés
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Javier Pérez Guerra

 • Laura García Castro

  Nome: O perfil de complementación de REMEMBER nos ingleses post-coloniais
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Elena Celsa Seoane Posse, Cristina Suárez Gómez

 • Selene Molares Pascual

  Nome: Estratexias de travestismo e ambigüidade de xénero en ficción especulativa xuvenil estadounidense: Conformidade ou transgresión?
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Belén Martín Lucas

 • José Carregal Romero

  Nome: Redefinicións Contemporáneas da Familia Irlandesa na Ficción de Colm Tóibín
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Teresa Caneda Cabrera

 • María Evelynt Gandón Chapela

  Nome: Un estudo de corpus sobre a elipse post-auxiliar no inglés moderno: implicacións metodolóxicas e teóricas.
  Data de lectura:
  Directores:

  Javier Pérez Guerra

Description

O programa de doutoramento interuniversitario en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura, participado polas Universidades de Santiago de Compostela (USC), A Coruña (UDC) e Vigo (UVIGO), é un programa acreditado que atende os altos estándares de excelencia do Sistema Europeo de Educación Superior. Este programa de doutoramento parte de programas anteriores que recibiron o recoñecemento oficial de excelencia do Ministerio de Eduación español. O principal obxectivo do programa en Estudos Ingleses é adestrar os/as estudantes a desenvolver investigacións en diferentes eidos dos Estudos Ingleses. En concreto, aos/ás doutorandos/as proporcionaranselle as habilidades e competencias profesionais para escribir unha tese de doutoramento baixo a supervisión de expertos/as dos tres departamentos implicados no programa. Isto pode incluír o seguinte: identificar un obxecto de estudo e desenvolver un método de análise que produza resultados innovadores; ser capaz de escribir en inglés de acordo coas convencións e demandas académicas; poder interpretar e utilizar a literatura en diferentes campos dos Estudos Ingleses; presentar e dar a coñecer os resultados nas reunións académicas nacionais e internacionais; ser capaz de comprender e valorar criticamente a recepción dos resultados por parte da comunidade académica; finalmente, usar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ás diferentes áreas dos Estudos Ingleses.

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 10

 • Estudos de Literatura e Cultura Inglesas
 • Estudos de corpus, cognición, variación e cambio na lingua inglesa
 • Estudos de Literatura e Cultura Norteamericana
 • Lingüística Aplicada a tradución e ensino do inglés
 • Estudos do discurso en lingua inglesa
 • Literatura e cultura irlandesas
 • Outras literaturas en lingua inglesa

Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa

Inglés para Fíns Específicos

Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa

Lingüística Contrastiva Aplicada á Lingua Inglesa

Adquisición e Ensino do Inglés

Variación e Cambio na Lingua Inglesa

Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa

Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa

Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono

Estudos Ingleses e Medios de Comunicación

Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa

Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono

Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países da Fala Inglesa

Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa

Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono

Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa

Literaturas e Perspectivas de Xénero no Ámbito Anglófono

Manifestacións Artísticas e Literarias dos Países de Fala Inglesa

Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa

Negociacións Textuais e Culturais nos Países de Fala Inglesa

The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.