Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos

Knowledge area

Área de Artes e Humanidades

Administrative information

Facultade de Filoloxía e Tradución

Coordination of the degree

María del Carmen Cabeza Pereiro

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Miren Begoña Uruburu Rodríguez

   Nome: Sobre as formas de tratamento no sur de Galicia e no norte de Portugal: unha visión sociolingüística e contrastiva.
   Data de lectura:
   Directores:

   José María García-Miguel Gallego, María Carmen Sampedro Mella

  • María Suárez Rodríguez

   Nome: Estratexias de aprendizaxe e procesos cognitivos no contexto de español como lingua extranxeira
   Data de lectura:
   Directores:

   Ana María Fernández Soneira, Inmaculada Concepción Baez Montero

  • Reyes Rodríguez Rodríguez

   Nome: Contribución á sociodialectoloxía galega: a fala da Limia Baixa.
   Data de lectura:
   Directores:

   Xosé Henrique Costas González, Alexandre Rodríguez Guerra

  • Carla María Míguez Álvarez

   Nome: Habilidades cognitivas e metacomprensión lectora en lingua española. Estudo do alumnado de educación primaria de entre 8 e 11 anos.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Cuevas Alonso, Ramón González Cabanach

  • Paula Isabel Marques Martins Baptista Querido

   Nome: O ensino da gramática e as falsas verdades gramaticais nos manuais de PLE adoptados en Galicia - unha experiencia no EPE
   Data de lectura:
   Directores:

   Alberto Álvarez Lugrís

  • Celia Fernández Vasco

   Nome: Diccionario, formación e información. Deseño dun recurso lexicográfico escolar para o século XXI
   Data de lectura:
   Directores:

   Antonio Rifón Sánchez, Susana Rodríguez Barcia

  • Marta Díaz Ferro

   Nome: Socialización bilingüe infantil nunha escola de Vigo (Galicia). Estudo lonxitudinal de nenos de 4 e 5 anos de contornas familiares castelán-falantes alfabetizados en galego: análise etnográfico-interaccional das prácticas alfabetizadoras na aula
   Data de lectura:
   Directores:

   Xoan Paulo Rodríguez Yáñez

  • Fernando Groba Bouza

   Nome: O LÉXICO DA HIPOLOXÍA NO GALEGO ORAL
   Data de lectura:
   Directores:

   Alexandre Rodríguez Guerra, Patricia Fernández de Trocóniz Revuelta

  • Eva Freijeiro Ocampo

   Nome: Lingua de signos e implante coclear: armas comunicativas (de)construción masiva
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Inmaculada Concepción Baez Montero, Ana Mineiro Rodrigues Rebello de Andrade

  • Mário Rui Domingues Ferreira da Cruz

   Nome: A heteroxeneidade lingüística de América Latina e reinvestimento didáctico no campo da pedagoxía dos discursos: a aprendizaxe da lingua e variedades culturais do español de América Latina no ensino de español como lingua estranxeira a través de textos li
   Data de lectura:
   Directores:

   Joaquín Sueiro Justel

  • Gervásio Absolone Chambo

   Nome: Revitalización dos ambientes participativos e interactivos na educación bilingüe en Mozambique a través de Translanguaging e do Cross-Cultural Learning
   Data de lectura:
   Directores:

   Fernando Ramallo Fernández

  • Ana Paula da Fonseca Lopes

   Nome: Proposta de Micro-Análise Multimodal de Interacción Cara a Cara: Un Estudo Exploratorio
   Data de lectura:
   Directores:

   María del Carmen Cabeza Pereiro

  • Daniel Pinto Pajares

   Nome: Representacións ideolóxicas das linguas: análise comparativa das ideoloxías lingüísticas nas clases altas galega e catalá
   Data de lectura:
   Directores:

   Susana Rodríguez Barcia

  • Ana Varela Suárez

   Nome: Lingua e demencia. Deseño e aplicación dun protocolo de coherencia discursiva
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Fernando Ramallo Fernández

  • Marta Peláez Torres

   Nome: A DIMENSIÓN PRAGMÁTICA DO ENSINO E APRENDIZAXE DE ELE. ESTRATEXIAS DE CORTESÍA NA FORMULACIÓN BOS DESEXOS E FELICITACIÓNS
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Inmaculada Concepción Baez Montero

  Description

  O programa de doutoramento Estudos lingüísticos está dirixido ás persoas con titulación universitaria que desexan afrontar o reto de facer unha tese relacionada coa linguaxe e as linguas.
  As investigacións poderán versar sobre algún tema relacionado con
  • A descrición das linguas (en especial a lingua española, a lingua galega e as linguas de signos) en calquera dos seus niveis
  • A lingüística aplicada en diferentes vertentes (lexicografía e terminografía, ensino e aprendizaxe de linguas ou tecnoloxías lingüísticas)
  • A análise do discurso e de calquera fenómeno relacionado co uso social das linguas
  • A Lingüística histórica, a dialectoloxía e a historiografía lingüística
  Trátase dun programa interuniversitario no que participa profesorado de Lingua Española, Lingua Galega e Lingüística Xeral das Universidades de Vigo e A Coruña.
  Todo o profesorado do programa conta con acreditada experiencia investigadora

  Year of beginning impartation: 2013
  Date of publication in the DOG:
  Date of publication in the BOE:
  New entry seats: 7

  • Lexicografía/ dicionarios
  • Terminoloxía
  • Neoloxía
  • Onomástica e Toponimia
  • Lexicografía histórica
  • Fraseoloxía e paremioloxía
  • Historiografía lexicográfica
  • Semántica
  • Sintaxe
  • Morfoloxía
  • Lexicoloxía
  • Fonoloxía
  • Lingüística de corpus
  • Aprendizaxe de linguas
  • Modalidades visu-xestuales da linguaxe e linguas de signos
  • Tecnoloxías da linguaxe
  • Historiografía lingüística
  • Análise do discurso
  • Sociolingüística
  • Bilingïsmo e multilingüismo
  • Prágmatica
  • Tradicións discursivas cotiás
  • Gramática histórica
  • Lexicoloxía histórica
  • Edición textual
  • Lingua literaria
  • Dialectoloxía

  Aplicacións da Psicolingüística

  Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

  Modelos e Métodos na Lingüística Actual

  Lingüística Aplicada

  Lingüística de Corpus

  Tecnoloxías Lingüísticas

  Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos

  Terminoloxía e Terminografía

  Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

  Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

  Temas de lingüística contrastiva

  Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe

  Creación e elaboración de materiais de aprendizaxe

  The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

  It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

  General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.