Programa de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas

Knowledge area

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Administrative information

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Coordination of the degree

José Durany Castrillo

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Sofía Suárez García

   Nome: Análise mediante simulación co Método de Elementos Finitos do comportamento estrutural de próteses valvulares biolóxicas.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Ramón Fernández García, José Ángel López Campos

  • Gemma Massonis i Feixas

   Nome: Contribucións ao modelado mecanístico en bioloxía de sistemas: identificabilidade, simetrías e cuatificación da incerteza
   Data de lectura:
   Directores:

   Alejandro Fernández Villaverde, Julio Rodriguez Banga

  • Leticia Alonso Pascual

   Nome: Técnicas de modelaxe numérica para a xestión sostible dos aquíferos situados no planalto caliza da conca do Douro
   Data de lectura:
   Directores:

   Javier Taboada Castro, Roberto María Antonio Martínez-Alegría López, Teresa Albuquerque Durães

  • Xian Estévez Ventosa

   Nome: Imprantación, Realización e Interpretación de ensaios de compresión e
   permeabilidade en mecánica de rochas
   Data de lectura:
   Directores:

   Leandro Rafael Alejano Monge

  • Saki Gerassis Davite

   Nome: Análise de datos e toma de decisións no sector mineiro
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Taboada Castro, María Ángeles Saavedra González

  • Marcos Loureiro García

   Nome: Modelización e aproximación numérica dos estadios da válvula aórtica: sa, estenótica e recambiada de xeito percutáneo (TAVI)
   Data de lectura:
   Directores:

   Generosa Fernández Manin, César Gabriel Veiga García

  • Iván Viéitez Portela

   Nome: Modelización matemática e simulación eficiente de tratamentos térmicos de aceiros en diversos procesos industriais
   Data de lectura:
   Directores:

   Elena Beatriz Martín Ortega, Fernando Varas Mérida

  • Ignacio Pérez Rey

   Nome: Estudo do comportamento a fricción de discontinuidades de rocha planas serradas cara unha metodoloxía para o ensaio de inclinación e a súa aplicación a casos de estudio
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Fernando Varas Mérida, Leandro Rafael Alejano Monge

  • Noelia Bazarra García

   Nome: Análise matemática dalgúns problemas en termomecánica.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Ramón Fernández García

  • Uxía Castro Filgueira

   Nome: Simulación numérica do comportamento tenso-deformacional de mostras de granito naturais e artificialmente fisuradas mediante o código de partículas PFC3D
   Data de lectura:
   Directores:

   Leandro Rafael Alejano Monge

  • Javier Taboada García

   Nome: Análise de accidentes na construcción mediante técnicas de minería de datos.
   Data de lectura:
   Directores:

   Roberto María Antonio Martínez-Alegría López, María Ángeles Saavedra González

  • Manuel Pájaro Diéguez

   Nome: Modelado, análise matemática e simulación numérica para unha clase xeral de redes de regulación xenética.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Antonio Alvarez Alonso, Carlos Vázquez Cendón

  Description

  Fomentar a investigación no ámbito da Matemática Aplicada, cunha vertente maioritaria cara a resolución de problemas de interese relacionados coa Enxeñaría, coas Finanzas, coas Ciencias da Saúde, co Medio Ambiente, e en xeral coas Ciencias Aplicadas, susceptibles de ser formulados matemáticamente e que permitan a colaboración co mundo empresarial e industrial, fomentando a transferencia de coñecemento matemático cara á industria.

  Year of beginning impartation: 2013
  Date of publication in the DOG:
  Date of publication in the BOE:
  New entry seats: 7

  • Análise Matemático e Resolución Numérica de Ecuacións en Derivadas Parciais (EDP) e de Ecuacións Diferenciais Ordinarias (EDO)
  • Modelado, análise, simulación numérica de problemas en ciencias aplicadas e enxeñería
  • Modelado, análise e simulación numérica de problemas industriais e empresariais

  The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

  It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

  General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.