Programa de Doutoramento en Nanomedicina

Knowledge area

Área de Ciencias da Saúde

Faculty to which it is assigned

Coordination of the degree

Isabel Pastoriza Santos

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

RUCT code

5600178
 • A F C

  Nome: mecanismos celulares e moleculares implicados no desenrrolo da fibrose peritoneal
  Data de lectura:
  Directores:

  María África González Fernández, Luiz Stark Aroeira

Description

A nanomedicina é unha área emerxente de gran importancia estratéxica que se espera xogue un papel relevante no desenvolvemento, deseño e fabricación de novos equipos e materiais para o diagnóstico, tratamento e prevención de enfermidades. Este é un Programa de Doutoramento de nova creación que enfatiza a necesidade dunha abordaxe multidisciplinar da nanomedicina. Os profesores do mesmo, procedentes de aéreas moi diversas, participaron conxuntamente no programa de investigación CONSOLIDER Nanobiomed e posteriormente na Rede Galega de Nanoteconoloxía onde se demostrou o frutífero que resulta a colaboración entre profesionais de distintas disciplinas á hora de desenvolver novas iniciativas no eido da nanomedicina. Para iso as tres universidades galegas suman forzas co Instituto Ibérico de Nanotecnoloxía sito en Braga,centro de referencia europeo en nanotecnoloxía e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, centro de referencia de Galicia en diagnóstico xenético, para a implantación deste programa

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 4

 • Magnetismo e nanotecnoloxía
 • Interacción de los clusters atómicos cuanticos con la materia viva
 • Nanomateriales e Moléculas Bioactivas
 • Nanotoxicoloxía e Inmunotoxicidade
 • Química de estado sólido e materiais
 • Modulación de transcrición e procesamento de RNA
 • Nanotecnoloxía e enfermidades contaxiosas
 • Estudio in vitro de procesos de oxidación celular
 • Fabricación de nanoestruturas baseadas en nanopartículas metálicas para diagnóstico e detección
 • Propiedades térmicas e reolóxicas de materiais

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.