Máster Universitario en Avogacía-Ourense

Características

Campus: Ourense
Tipo: Postgraduate
Créditos ECTS totais: 90
Modalidade: Presencial
Prazas: 30
Código:
O03M110V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordination of the degree

María Dolores Fernández Fustes