Grao en Administración e Dirección de Empresas

Características

Campus: Ourense
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 85
Número de cursos: 4
Código:
O04G020V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordination of the degree

Mª Dolores Rivero Fernández

  Descrición

  O obxectivo central do título de Grao en Administración e Dirección de Empresas inclúe unha tripla perspectiva: o estudo das organizacións, a súa xestión e o entorno cambiante no que desenvolven as súas actividades, a formación de profesionais capaces de desempeñar tarefas de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións produtivas, e a unión das competencias aprendidas e o desenvolvemento persoal para contribuír á sociedade. Todos estes labores desenvolveranse no ámbito global da organización ou en calquera das súas áreas funcionais: produción, recursos humanos, financiamento, comercialización, investimento, administración ou contabilidade.

  - Administración, organización e dirección de empresas
  - Auditoría de contas
  - Asesoría financeira, contable e fiscal
  - Consultoría
  - Investigación e planificación comercial, técnicas de mercadotecnia e comercio exterior
  - Sistemas actuariais e de riscos
  - Selección e integración de persoal, métodos de traballo e racionalización administrativa
  - Proceso de datos e tratamento da información empresarial
  - Arbitraxe e actuacións xudiciais
  - Estudos estatísticos e documentación económica, contable e financeira
  - Docencia

  A optatividade circunscríbese ao segundo semestre do terceiro e cuarto curso, momento no que o estudantado poderá participar nun programa de mobilidade. A estrutura do plan de estudos permítelle ao alumnado optar por unha temporalidade anual ou semestral, dependendo das súas circunstancias persoais.
  A mobilidade de estudantes articúlase en torno a cinco programas: Sicue, que ofrece 59 prazas repartidas en 17 universidades españolas; Erasmus, con 93 prazas repartidas en 47 universidades europeas; ISEP, que ofrece prazas de intercambio en 130 universidades americanas; as bolsas de intercambio propias, que ofrecen prazas en 40 universidades estranxeiras, principalmente de América Latina; e, finalmente, o programa AFECA, un programa intensivo de contabilidade e auditoría no que se realizan casos prácticos.

  Estudantes interesados/interesadas en desenvolver a súa carreira profesional no campo da xestión de organizacións, tanto empresariais como de calquera outro tipo, con capacidades que lles permitan a súa integración no ámbito universitario e posteriormente no mercado laboral. En concreto, serían desexables trazos como os que se detallan a continuación:

  - Motivación e interese polo mundo da economía e a empresa
  - Sensibilidade polo desenvolvemento empresarial
  - Iniciativa e espírito de liderado para crear e xestionar negocios xeradores de emprego
  - Capacidade para integrar e dirixir equipos humanos
  - Dinamismo para enfrontarse aos problemas da sociedade actual e para propor as solucións correspondentes
  - Capacidade para a toma de decisións
  - Capacidade de análise e de síntese, de abstracción e expresión
  - Versatilidade e sociabilidade