Grao en Educación Infantil

Características

Campus: Ourense
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 75
Número de cursos: 4
Código:
O05G110V01

Coordination of the degree

María Isabel Mociño González