Grao en Educación Primaria

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 75
Número de cursos: 4
Código:
P02G120V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordination of the degree

María Mercedes Álvarez Lires

  Descrición

  É unha titulación orientada a garantir unha formación pedagóxica, psicolóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnolóxica e artística do futuro profesorado de Educación Primaria, titulación con longa tradición e interese tanto na nosa contorna como no conxunto do Estado.

  -Mestre/a en Educación Primaria.

  -Comprender os fins da educación escolar e desenvolver as competencias fundamentais para desempeñar a función docente, titorial e xestora nos centros de educación primaria.
  -Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado de educación primaria.

  Mencións:
  - Afondamento curricular
  - Educación física
  - Educación musical

  A titulación está recomendada para estudantes que teñan interese nas cuestións relacionadas co ensino, especialmente nos seus niveis básicos. Deben ter interese polas actividades humanitarias e solidarias, ser responsables, adquirir compromisos éticos, críticos e autocríticos. Con capacidade de traballar en grupo, ser persuasivo/a, emprendedor/a e ter facilidade para as relacións interpersoais. Ser sensible ás novas esixencias reclamadas desde unha realidade na que ao tempo reclámase a igualdade, a compensación das desigualdades e o dereito á diferenza, así como manifestar sensibilidade ante os problemas ambientais. Ter creatividade e ser flexibles e ser capaz de adaptarse a situacións complexas, cambiantes e non previstas.