Teledocencia

UVigo - Communication 17/03/2020

Campus Remoto
 

Trátase dun novo servizo que centralizará nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo e que comezará a funcionar proximamente tras o acordo coas direccións e cos decanatos dos centros para habilitar o número de salas.

 

Actualmente as ferramentas de Campus Remoto dispoñibles son as seguintes:
 

Plataforma de teledocencia Faitic

Esta plataforma leva anos funcionando na universidade, onde é de uso habitual na docencia por parte da maioría do estudantado e do profesorado.

Faitic será a ferramenta preferente de traballo co estudantado. 

Para o profesorado que aínda non utiliza Faitic e quere iniciarse no seu uso ou ben para aquel que quere aprender a utilizar novas funcionalidades como as ferramentas de avaliación, na páxina inicial da plataforma existe un apartado de «Manuais e documentación» que pode ser de moita utilidade. Aí tamén se proporciona información de contacto para enviar calquera consulta.


Aulas «en directo»

O Campus Remoto tamén dispón dun sistema de aulas «en directo» virtuais que permiten impartir docencia mediante videoconferencia e con funcionalidades adicionais como compartir pantalla e presentacións, chat ou gravación.

Este é un servizo experimental no que se crearon un conxunto de salas de videoconferencia para cada un dos centros da universidade. As salas son xestionadas polos decanatos e as direccións e para utilizalas débese contactar con eles.

Das tres plataformas recomendadas por CRUE-TIC, a Universidade de Vigo optou por BBB (Big Blue Button), que é unha plataforma de código aberto.
 

Foro do profesorado

Para facilitar o soporte técnico necesario, creouse unha lista de correo electrónico/foro para que o profesorado usuario de Campus Remoto poida estar ao día, compartir experiencias e resolver dúbidas. 

 

WEB CAMPUS REMOTO

 

Titoriais

Para o estudantado

Para o profesorado


Recursos

Poñemos á disposición do profesorado modelos con formato institucional para realizar presentacións

Para calquera dúbida relacionada coa súa edición, podedes contactar coa Área de Imaxe por correo electrónico imaxe@uvigo.es.

 

  

Máis información:

+34 986 130 013
tv@uvigo.es