Representative bodies

This content is currently not available in English

Os órganos que representan ao PAS son:

  • A Xunta do Persoal de Administración e Servizos, ao persoal funcionario
  • O Comité de Empresa de Ourense, ao PAS laboral que traballa na provincia de Ourense
  • O Comité de Empresa de Pontevedra, ao PAS laboral que traballa na provincia de Pontevedra