Salaries and taxation

This content is currently not available in English

 

Nos seguintes apartados podes atopar información sobre:

 

O persoal da Universidade de Vigo pode ver o recibo da súa nómina a través da páxina web da Universidade, Secretaría (https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/), introducindo o seu NIF, NIU e contrasinal, e accedendo á consulta de nómina.

Máis información no teléfono + 34 986 813 578 e no correo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Máis información no teléfono + 34 986 813 578 e no correo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

De acordo ao previsto no artigo 108.3 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas físicas (IRPF) a Universidade expide anualmente a certificación de retencións necesaria para a preparación da Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

O persoal poderá obter e imprimir o seu certificado de retencións e ingresos a conta do imposto sobre a renda das persoas físicas (mod. 190) do exercicio correspondente na páxina web da Secretaría (https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/), introducindo o seu NIF, NIU e contrasinal, e accedendo á consulta do certificado de renda.

Máis información no teléfono + 34 986 813 578 e no correo electrónico (consultanomina@uvigo.es) do Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Solicitarase sempre por escrito ou correo electrónico (consultanomina@uvigo.es) no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

Solicitarase sempre por escrito no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

A lei que regula os pagos a conta do IRPF recolle a posibilidade de solicitar en calquera momento a aplicación de tipos de retención superiores ós que legalmente correspondan.

Solicitarase sempre por escrito no Servizo de Retribucións e Seguros Sociais.

  • O IRPF poderá ser modificado ao longo do ano en función das variacións retributivas e da situación familiar (neste caso cubrir e enviar o impreso correspondente ó servizo de retribucións e seguros sociais).
  • Cando se produzan cambios nas circunstancians tidas en conta para determinar as retencións practicadas, o IRPF do persoal desta universidade poderá sufrir modificacións en función de ditos cambios.
  • Recórdase que existe a obriga de comunicar a este Servizo, ao longo do ano, calquera variación na situación persoal ou familiar que poda supoñer modificación no tipo de retención correspondente. Para isto poñemos á súa disposición o modelo oficial para a súa cumprimentación:

Para máis información visite a páxina da Agencia Tributaria

 

Táboas salariais

2021

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADE.PDF147.55 KB CATEDRATICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA . PDF147.36 KB TITULAR DE UNIVERSIDADE. PDF151.03 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA. PDF147.55 KB PROFESORES ASOCIADOS. PDF73.62 KB AXUDANTES.PDF68.74 KB LECTORES.PDF71.58 KB CONTRATADO DOUTOR.PDF70.01 KB PROFESORES VISITANTES.PDF68.82 KB PROFESOR COLABORADOR.PDF68.25 KB CONTRATADOS INTERINOS DE SUBSTITUCIÓN.PDF143.68 KB CONTRATOS PREDOUTORAIS. PDF63.88 KB CARGOS ACADEMICOS. PDF227.56 KB

Aplícase o incremento do 0,9 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2020 con efectos do 1 de xaneiro de 2021

2020

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. PDF71.64 KB CATEDRÁTICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA. PDF71.35 KB PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD. PDF71.35 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA. PDF71.47 KB PROFESORES ASOCIADOS. PDF73.61 KB AXUDANTES. PDF68.73 KB LECTORES. PDF71.57 KB CONTRATADO DOUTOR. PDF70.01 KB PROFESORES VISITANTES. PDF68.82 KB PROFESOR COLABORADOR. PDF68.25 KB PROFESOR CONTRATADO INTERINO DE SUBSTITUCIÓN.PDF68.71 KB CARGOS ACADÉMICOS.PDF87.23 KB

Aplícase o incremento do 2 por cento das retribucións respecto das vixentes a 31 de decembro de 2019 con efectos do 1 de xaneiro de 2020.

2019

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADE. PDF72.18 KB CATEDRÁTICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA. PDF72.08 KB TITULAR DE UNIVERSIDAD. PDF72.08 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA. PDF72.17 KB PROFESORES ASOCIADOS . PDF75.23 KB PROFESORES AXUDANTES. PDF69.38 KB LECTORES. PDF72.24 KB CONTRATADO DOUTOR. PDF70.68 KB PROFESORES VISITANTES. PDF69.37 KB PROFESOR COLABORADOR. PDF68.94 KB PROFESOR CONTRATADO INTERINO DE SUBSTITUCIÓN. PDF69.24 KB CARGOS ACADÉMICOS. PDF88.35 KB

2018

CATEDRATICO DE UNIVERSIDADE (PDF)33.2 KB CATEDRATICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA (PDF)33.24 KB TITULAR DE UNIVERSIDADE (PDF)33.24 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA (PDF)33.07 KB PROFESORES ASOCIADOS (PDF)37.94 KB PROFESORES AXUDANTES (PDF)143.34 KB LECTORES (PDF)32.81 KB CONTRATADOS DOUTORES (PDF)32.43 KB PROFESORES VISITANTES (PDF)31.99 KB PROFESOR COLABORADOR (PDF)31.87 KB PROFESOR CONTRATADO INTERINO DE SUBSTITUCICÓN (PDF)31.44 KB CARGOS ACADÉMICOS (PDF)49.26 KB

Aplícase o incremento do 1,5 por cento das retribucións respecto das vixentes en 31 de decembro de 2017 con efectos do 1 de xaneiro de 2018, e ademais o incremento con efectos do 1 de xullo de 2018 do 0,25 por cento sobre as retribucións vixentes  en 31 de decembro de 2017.

2017

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADE [PDF]269.08 KB TITULAR DE UNIVERSIDADE [PDF]267.43 KB CATEDRÁTICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA [PDF]267.43 KB TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA [PDF]271.51 KB PROFESORES ASOCIADOS [PDF]260.03 KB PROFESORES AXUDANTES [PDF]260.14 KB LECTORES [PDF]264.71 KB CONTRATADOS DOUTORES [PDF]259.5 KB PROFESORES VISITANTES [PDF]244.55 KB PROFESORES COLABORADORES [PDF]254.8 KB PROFESORES DOCENTES INTERINOS DE SUBSTITUCIÓN [PDF]258.2 KB CARGOS ACADÉMICOS [PDF]229.08 KB