Research and Development Support Service

This content is currently not available in English

 

O Servizo de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento encargase da xestión de proxectos e recursos humanos, da xestión de contratos e convenios e a xestión económica dos programas orzamentarios de investigación.

Funcións

 • Elaborar, difundir e xestionar as convocatorias propias de axudas á investigación e ao desenvolvemento
 • Elaborar, difundir e xestionar as convocatorias propias de selección de persoal investigador e de apoio á investigación e ao desenvolvemento
 • Difundir, tramitar e prestar apoio á xestión das convocatorias alleas de axudas á investigación e ao desenvolvemento
 • Difundir, tramitar e prestar apoio á xestión das convocatorias alleas de selección de persoal investigador e de apoio á investigación e ao desenvolvemento
 • Prestar apoio á realización de actividades de captación, capacitación, formación e mobilidade de persoal investigador
 • Asesorar e prestar apoio na xestión dos proxectos de investigación a investigadores e grupos de investigación, colaborando na xustificación e rendición de contas
 • Difundir, tramitar e prestar apoio a xestión das convocatorias alleas de proxectos de infraestruturas científicas e técnicas
 • Asesorar e prestar apoio na xestión das actividades contratadas para realizar traballos de carácter científico, técnico ou artístico, así como para realizar actividades específicas de formación, colaborando na xustificación e rendición de contas
 • Planificar e xestionar económica e orzamentariamente os programas de gastos de servizos centrais e de xestión centralizada no eido da investigación e o desenvolvemento
 • Elaborar propostas de normas e criterios e resolver incidencias
 • Elaborar, difundir e explotar as bases de datos institucionais de información e divulgación científica
 • Elaborar estudos e informes
 • Tramitar reclamacións e impugnacións e elaborar propostas de resolución
 • Establecer criterios e coordinar as actividades das diferentes unidades administrativas nas materias da súa competencia
 • Actuar con criterios de colaboración e asistencia con outras administracións e entidades relacionadas coa universidade

Responsable

Manuel Castro Oliva
Xefe de servizo

 

Persoal do servizo

Ver

Onde estamos?

Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
Mapa

Horario de atención

De 9.00 a 14.00 h de luns a venres