Univesity Extension Management Service

This content is currently not available in English

 

O Servizo de Xestión da Extensión Universitaria encárgase de xestionar e promocionar entre a súa comunidade determinada formación extracurricular e actividades relacionadas coa cultura, co benestar, coa participación e coa diversidade así como intentar involucrar a esa mesma comunidade en proxectar á sociedade en xeral todo o seu coñecemento.

Funcións

 • Compilar, elaborar e difundir a información sobre a Universidade de Vigo relevante para os futuros alumnos
 • Coordinar e prestar apoio á xestión do acceso e admisión a estudos de grao
 • Programar, organizar e executar campañas informativas e especificas de captación de alumnos
 • Organizar, promover e difundir a realización de actividades culturais, de benestar físico e de proxección social
 • Organizar e tramitar a oferta de cursos, obradoiros e outros eventos de extensión universitaria, prestando apoio á súa xestión.
 • Organizar e supervisar o uso, mantemento e cesión dos espazos de uso cultural e deportivo da universidade
 • Organizar e xestionar á orientación académica e psicopedagóxica, con especial atención ao alumnado con necesidades de apoio educativo específicas
 • Xestionar os programas para Maiores
 • Elaborar, promover e xestionar a realización de actividades de voluntariado e solidariedade
 • Xestionar e manter actualizado o rexistro das asociacións universitarias
 • Organizar o acceso ás residencias universitarias
 • Elaborar estudos e informes. Colaborar e prestar apoio ao sistema de garantía da calidade nos centros
 • Establecer criterios e coordinar as actividades das diferentes unidades administrativas nas
 • materias da súa competencia
 • Actuar con criterios de colaboración e asistencia con outras administracións e entidades relacionadas coa universidade

Responsable

Ricardo Corderí Salgado
Xefe de Servizo

 

Persoal do Servizo

Ver

 

Onde estamos?

Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
Mapa

Horario de atención

De 9.00 a 14.00 h de luns a venres


 

Correos electrónicos

Teléfonos