Amadeo Gonzalo Constenla Bergueiro

Externo

Teaching

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 40
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 12
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 40.00
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 12.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 20.00
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 12.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M094V01 M094105 Técnicas de Redacción en Inglés OP 0.00
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 20.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M094V01 M094105 Técnicas de Redacción en Inglés OP 0.00
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 20.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 20.00
V01M094V01 M094105 Técnicas de Redacción en Inglés OP 24.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M094V01 M094105 Técnicas de Redacción en Inglés OP 24.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V01M094V01 M094105 Técnicas de Redacción en Inglés OP 24.00

2019/2020

Pensamento, aprendizaxe e quiet mind - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta de actividades para a atención á diversidade no proceso de ensino-aprendizaxe das linguas estranxeiras. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Chegar ó máis alto - Estudo das motivación do alumnado da EOI de Pontevedra para acadar o nivel C2 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Motivación e actitudes cara o aprendizaxe de inglés e outras linguas estranxeiras en estudantes da Escola Oficial de Idiomas de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Motivos para seguir adiante: un estudo sobre a motivación do alumnado de 2º de Bacharelato do IES A Xunqueira I - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

A teoría da multicompetencia fronte ao falante nativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Viaxando a través dos Estados Unidos: Unha experiencia educativa de aprendizaxe baseado en proxectos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Autenticidade, Impacto e Destrezas Lingüísticas para a Vida Cotiá nos Exames Orais de Cambridge: B1 Preliminary e B2 First - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A motivación na aula de linguas estranxeiras a través das artes. Unha proposta innovadora. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta de intervención: actividades innovadoras para un curso intensivo de ELE para inmigrantes (A1-A2) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Canto antes, mellor? A aprendizaxe de linguas estranxeiras a idades temperás e o seu efecto en estudantes da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Una comparación crítica de exámenes de expresión oral en Cambridge Assessment English, International English Language Testing System y las escuelas oficiales de idiomas de Galicia en relación con el Marco Común Europeo de Referencia para lenguas niv...
Posta en Práctica dunha Metodoloxía Motivadora: Unha proposta de intervención educativa para 3º de ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Comunicación, cultura e confusión: o programa galego de auxiliares de conversa a través dos ollos dos auxiliares estranxeiros. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O papel da motivación na adquisición do inglés como segunda lingua: estudo comparado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O elemento cultural na ensinanza de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

A situación do ensino do portugués como lingua estranxeira na educación secundaria tres anos despois da aprobación da Lei Paz-Andrade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise dun cuestionario de motivación na aprendizaxe de inglés - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise do impacto do uso das tabletas dixitais no alumnado: Estudio de caso dunha experiencia no Colexio Miralba (Vigo) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os erros de expresión oral nas aulas de lingua estranxeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As intelixencias múltiples en Secundaria e Bacharelato: en búsqueda dunha ensinanza individualizada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007