Ana Gago Martínez

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M162V02 M162140 Validación de metodoloxías analíticas OB 14
V11G201V01 G201306 Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins OB 26
V02M102V03 M102221 Toxicoloxía e mareas tóxicas OP 11
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 22
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M162V02 M162140 Validación de metodoloxías analíticas OB 14
V11M085V02 M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. OB 4
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02M102V03 M102221 Toxicoloxía e mareas tóxicas OP 11
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 26
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 14
V02M102V03 M102221 Toxicoloxía e mareas tóxicas OP 11
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 52
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 64
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 14
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V11M085V02 M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. OB 5
V02M102V03 M102221 Toxicoloxía e mareas tóxicas OP 10
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 14
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP 0.0
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 0.0
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 41
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 10
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 64
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 10
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 7
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP 0.0
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 10
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 42
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 6
V11M147V01 M147122 Técnicas de Preparación de Mostra OP 11
V11M147V01 M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos OP 9
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP 8
311110V01 311110621 Bioanalítica OP 0.0
311110V01 311110631 Análise de contaminantes mediante métodos de separación OP 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 8
V02M074V01 M074103 Xenómica e Proteómica OB 5
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 9
311110V01 311110621 Bioanalítica OP 0.0
311110V01 311110631 Análise de contaminantes mediante métodos de separación OP 0.0
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 64
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 19
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13

Face-to-face mentoring fixed schedule

Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:

Weekday
Martes
Range of hours
15:30 - 17:00
Place
Bloque E, Planta 2, Despacho 17, Facultade de Química
Quarter
Anual (2021/2022)

2019/2020

Optimización de estratexias analíticas para o illamiento de toxinas de Ciguatera con fins de preparación de materiais de referencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Optimización de etapas de tratamiento de mostra para o análise de tetrodotoxina mediante ensaio celular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación de eficacia das etapas de preparación de mostra para o análise de contaminantes orgánicos de alimentos de orixe mariño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e optimización de procesos de illamento e purificación de ciguatoxinas para obter un material de referencia por cromatografía de xel de permeación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Estratexias de pretratamento de mostra para a análise de biotoxinas mariñas lipofílicas en matrices procesadas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Desenrrolo e optimización de procedementos de preparación de mostra para a análise de ciguatoxinas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Procedemento de extracción e purificación para a determinación de biotoxinas mariñas lipofílicas mediante CL-MS / MS en mostras de mexilón procesados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun método in vitro para estudar a bioaccesibilidade e a biodispoñibilidade dos contaminantes presentes en alimentos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Evaluación dunha metodoloxía analítica aplicada o estudo de contaminantes ambientais de origen natural antropogénico mediante aplicación de técnicas de separación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dunha proba de aptitude para o análise de biotoxinas mariñas lipofílicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Aplicación de Técnicas de Separación acopladas a distintos modos de detección para a análise de contaminantes orgánicos en alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento de Métodos Analíticos para a Determinación de Toxinas Acuáticas de Orixe Natural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007