Andrés Suárez García

Adscrito

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381204 Resistencia de materiais OB 148
P52G381V01 G381407 Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional OB 56
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381208 Mecánica de fluídos OB 40
P52G381V01 G381204 Resistencia de materiais OB 100
P52G381V01 G381407 Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional OB 48
P52G381V01 G381404 Teoría de estruturas e construcións industrias OB 82
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381404 Teoría de estruturas e construcións industrias OB 94
P52G381V01 G381305 Máquinas de fluídos OB 62
P52G381V01 G381208 Mecánica de fluídos OB 64
P52G381V01 G381204 Resistencia de materiais OB 64
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G381V01 G381204 Resistencia de materiais OB 74
P52G381V01 G381206 Teoría de máquinas e mecanismos OB 66
P52G381V01 G381208 Mecánica de fluídos OB 44
P52G381V01 G381404 Teoría de estruturas e construcións industrias OB 76
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380402 Resistencia de materiais OB 80
P52G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 64
P52G380V01 G380306 Teoría de máquinas e mecanismos OB 58
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380306 Teoría de máquinas e mecanismos OB 72
P52G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 38
P52G380V01 G380402 Resistencia de materiais OB 94
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 42
P52G380V01 G380306 Teoría de máquinas e mecanismos OB 80
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P52G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 58
P52G380V01 G380402 Resistencia de materiais OB 22
P52G380V01 G380303 Fundamentos de electrotecnia OB 45

2020/2021

Proxecto de cubrición das pistas de pádel da Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización de material empregado na fabricación aditiva de resina fotocurable mediante variación de parámetros de impression. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise racional de repostos dun diésel-xerador nun buque militar mediante un proceso analítico xerárquico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Impacto da radiación UV nos alumnos da Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do uso de enquisas dicotómicas na avaliación de asignaturas da ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de sentimento nas redes sociais producida polas Forzas Armadas Españolas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación dun sistema de intelixencia artificial para a detección de anomalías en rutas marítimas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización de ceos segundo a taxonomía da Comisión Internacional da Iluminación mediante redes de aprendizaxe profunda - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Caracterización termofísica e mecánica dun revestimento epoxi con efecto de barreira térmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, fabricación e proba de celas de combustible microbianas elaboradas mediante técnicas de Impresión 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comparación de alternativas de baixo custo para a medición da irradiación solar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de Técnicas de Decisión Multicriterio para a selección dun buque de desembarco anfibio para a Armada Española - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Produción de bioelectricidade a partir de residuos da industria vitivinícola: deseño do proceso e selección de parámetros. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e análise dos condensadores superdieléctricos NaCl para o almacenamento de enerxía eléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Selección de emprazamento óptimo dunha base militar mediante sistemas de información xeográfica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Desenvolvemento de Plataforma para impresión remota en 3D - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traslación e aplicación da normativa de eficiencia enerxética na mariña mercante ao ámbito militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de resinas epoxi con incorporación de materiais de cambio de fase - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Estudo do potencial de aproveitamento da enerxía solar para usos térmicos nas instalacións da Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do potencial de aproveitamento da enerxía solar para usos térmicos nas instalacións da Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia das variables meteorolóxicas nas simulaciones térmicas de buques. O Patrulleiro Tabarca como caso de estudo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise cualitativa da aplicabilidade de instalacións FV/T nos buques, unidades e instalacións da Armada Española - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estimacións das necesidades enerxéticas da Forza de Infantería de Mariña en operacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estimación do potencial fotovoltaico integrado en edificios nas instalacións da Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Deseño e cálculo FEM de plataforma para tiro sostido para MINIMI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e selección de sistema de propulsión para mini UAV de apoio a pequenas unidades de Infantería de Mariña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da viabilidade de conversión da planta motora das lanchas de instrucción a motor eléctrico alimentado con baterías de LiFePO4 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo FEM de estructura para tetracóptero nano UAV de apoio a pequenas unidades de Infantería de Marina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha planta eléctrica para propulsión eléctrica do buque escola Juan Sebastián Elcano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun xerador eléctrico mediante hidróxeno eólico e pila de combustible na ENM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dos sistemas de mantemento e consumos auxiliares mediante enerxías renovables do buque escola Juan Sebastián Elcano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007