Ángel Aday Jiménez Alemán

Profesor/a axudante doutor/a

Department

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 10
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 20
V08G211V01 G211201 Dereito: Dereito constitucional FB 102
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081991 Traballo de Fin de Grao OB 5
V08G210V01 G210991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V08G211V01 G211201 Dereito: Dereito constitucional FB 118
V08G211V01 G211991 Traballo de Fin de Grao OB 5
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 10
V08G211V01 G211201 Dereito: Dereito constitucional FB 2
V08M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 20
V08G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 81
V08G081V01 G081304 Dereito da Unión Europea OB 26
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081304 Dereito da Unión Europea OB 26
V08G211V01 G211201 Dereito: Dereito constitucional FB 51
V08G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 77
V03G720V01 G720121 Dereito: Dereito constitucional I FB 53
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 30
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G210V01 G210904 Dereitos sociolaborais dos estranxeiros en España OP 7
V08G211V01 G211201 Dereito: Dereito constitucional FB 51
V03G720V01 G720121 Dereito: Dereito constitucional I FB 55
V03G720V01 G720216 Dereito da Unión Europea OB 44
O03G081V01 G081204 Dereito: Dereito constitucional II FB 20
O03G081V01 G081304 Dereito da Unión Europea OB 18
O03G080V01 G080701 Dereito comunitario OB 8
O05G220V01 G220401 Dereito: Dereito e traballo social FB 28
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080701 Dereito comunitario OB 7
O03G081V01 G081304 Dereito da Unión Europea OB 17
V08G211V01 G211201 Dereito: Dereito constitucional FB 0.0
V03G720V01 G720216 Dereito da Unión Europea OB 51
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04G091V01 G091102 Dereito: Dereito constitucional FB 48
V03G720V01 G720121 Dereito: Dereito constitucional I FB 12
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080201 Dereito: Dereito constitucional II FB 53
V08G210V01 G210908 Políticas sociolaborais OP 18
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080201 Dereito: Dereito constitucional II FB 15

Face-to-face mentoring fixed schedule

Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:

Weekday
Mércores
Range of hours
11:00 - 14:00
Place
C-308, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Quarter
2º Cuatrimestre (2020/2021)

Arranged non-face-to-face mentoring

Teacher has an offer of non-face-to-face mentoring at scheduled time for 2º Cuatrimestre (2020/2021) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

Poderes de xestión e control da actividade laboral do empresario fronte a modificación substancial das condicións de traballo: análise dos artigos 20 e 41 do Estatuto dos traballadores en consideración do que se debe entender por modificación substa...
Redes sociais e o proceso penal. Tipos criminais reflectidos na xurisprudencia; competencia xudicial; modos de acceso ao proceso de información contida nas redes sociais. Conviccións e redes sociais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Problemática das taxacións de costas: imposición, partidas incluídas e excluídas nas ordes Civil, Penal e Contencioso-Administrativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Repercusións tributarias dos pactos sucesorios contemplados na lei. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
España ante o sistema universal de dereitos humanos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O procedemento do despido colectivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O procedemento para a liquidación da sociedade de gananciais. A sentencia que fixa o inventario, ¿cousa xulgada ou non? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O secreto profesional: alcance e doutrina xurisprudencial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modalidades de xubilación segundo idade e segundo a súa compatibilidade co traballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Movilidade xoegráfica a petición do empresario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O consumo de drogas como circunstancia modificativa da responsabilidade criminal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O dereito á información dos investigados no proceso penal. Especial referencia ao dereito á información do detido - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) e a sua posible abusividade en contratos de préstamo con consumidores tras a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Union Europea de 03/03/2020 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Incapacitación: administración e disposición dos bens do incapaz. Incidencia da ley de jurisdicción voluntaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Evolución da xurisprundencia do Tribunal Supremo en materia de violencia de xénero con atención as últimos sentencias relevantes na materia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A proba indiciaria no delito de blanqueo de capitais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A proposta de convenio: Requisitos, características, tramitación e aprobación na Xunta de acredores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A renda vital mínima: unha primeira aproximación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A reparación do dano e a dilación extraordinaria e indebida na tramitación do procedemento, como circunstancias que atenúan a responsabilidade criminal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A cesión global de activos crediticios e a problemática da individualización e a litixiosidade ante a acción de retracto - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A doutrina da ignorancia deliberada na xurisprudencia penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A hipoteca no concurso de acreedores: unha visión xeral e especial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
as cuestións previas e o auto de feitos xusticiables no proceso do tribunal xurado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As prestacions de morte e supervivencia: presente, pasado e futuro. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cláusulas abusivas e cousa xulgada. Doutrina do TXUE. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cuestións problemáticas e xurisprudencia recente sobre as agresións e abusps sexuais en grupo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Dereito de excepción e crise sanitaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise xurisprudencial do uso da vivenda familiar nos supostos de custodia compartida - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aolicación do SMI, absorción e compensación de complementos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de ERTES derivados de COVID-19. Estudo dos tipos específicos contemplados no RD-lei 8/2020, artigos 22 e 23. Diferenzas entre elas e especialidades respecto ás reguladas polo Real decreto 1483/2012, do 29 de outubro. - Traballo Fin de Máster...
Análise do artigo 26 da Lei reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa (recurso indirecto) e concordantes e doutrina xurisprundencial relacionada co mesmo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2019/2020

As novas tecnoloxías e o dereito á intimidade no ámbito laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O ordeamento xurídico español ante a vulnerabilidade das mulleres estranxeiras en situación administrativa irregular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O segredo das comunicacións como garantía do investigado nas intervencións telefónicas e telemáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O sistema parlamentario bicameral e o debate sobre a reforma do Senado en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A xustiza constitucional ante a eutanasia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de Acción Nacional de Empresas e Dereitos Fundamentais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A eutanasia no ordenamento xurídico español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

2018/2019

A protección da muller estranxeira vítima de violencia de xénero en situación administrativa de irregularidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Banco Central Europeo na nova Gobernanza Económica da Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A responsabilidade política no sistema constitucional español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise xurídica das cotas de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

O Dereito de Asilo no Ordenamento Xurídico da Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A reforma constitucional con perspectiva de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As condenas a España por tortura do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Expulsións en quente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

accesibilidade e atención a discapacidade na constitución española de 1978 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os refuxiados como suxeitos do ordenamento xurídico español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Tribunal Constitucional ante a discriminación por razón de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O dereito á vivenda - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O dereito de acceso á información pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A igualdade entre mulleres e homes na Unión Europea: Análise de actos lexislativos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Garantías xurisdicionais ordinarias para a protección dos Dereitos Fundamentais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A protección xurisdiccional dos dereitos fundamentais na Unión Europea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estados excepcionais e suspensión de garantías - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O Tribunal Constitucional e O Principio de Igualdade: Realización e Cuestións Pendentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007